هشدار درباره یک خبر

در خبرهای روز سه شنبه ۶ تیرماه آمده بود :” آمریکا نخستین افسر اطلاعاتی در امور ایران را منصوب کرد. به گزارش منابع بین المللی، شورای اطلاعات ملی آمریکا برای […]