توزیع آگاهی

در جریان دادگاه مصدق پس از کودتای آمریکایی انگلیسی ۲۸ مرداد ١٣٣۲، که از جمله اتهاماتش تلاش برای برقراری ” جمهوری دموکراتیک ” بود، چنین پاسخ می دهد : « […]

هشدار درباره یک خبر

در خبرهای روز سه شنبه ۶ تیرماه آمده بود :” آمریکا نخستین افسر اطلاعاتی در امور ایران را منصوب کرد. به گزارش منابع بین المللی، شورای اطلاعات ملی آمریکا برای […]

بازی با استقلال

انقلاب اسلامی در ایران با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در بهمن ماه ۵۷ به پیروزی رسید. در میان این سه گانه می توان گفت که وجه “استقلال” در نظام […]

توزیع آگاهی

در جریان دادگاه مصدق پس از کودتای آمریکایی انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ،که از جمله اتهاماتش تلاش برای برقراری ” جمهوری دموکراتیک ” بود، چنین پاسخ می دهد : « […]