مردی برای تمام فصول

تجربه انقلاب اکتبر ١٩١۷ در روسیه و شکل گیری نظامی بر پایه ایدئولوژی مارکسیسم ( کمونیسم ) در سرزمین پهناور شوروی از جهات مختلف قابل مطالعه و عبرت آموز است. […]

بازی با استقلال

انقلاب اسلامی در ایران با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در بهمن ماه ۵۷ به پیروزی رسید. در میان این سه گانه می توان گفت که وجه “استقلال” در نظام […]

موج دموکراسی خواهی

اگر مهم ترین واقعه سال ۸۸ را رخداد کودتای انتخاباتی و بدنبال آن شکل گیری جنبش سبز در  کشورمان بدانیم ، می توان مهم ترین رخداد سال ۸۹ را ظهور […]

این انتخابات بسیار مهم است

میزگردی با عنوان « سیاست خارجی و انتخابات ریاست‌جمهوری دهم» در جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایسنا، ‌در این نشست، رجبعلی مزروعی، نماینده‌ی مجلس ششم و […]

از خاتمی می ترسند

علی مزروعی نماینده مجلس ششم درگفت وگو با روز به دلایل حمله اخیر محافظه کاران به سید محمد خاتمی به دلیل اظهارات اخیر وی و از جمله این که: ” […]