روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران

آمارهای اقتصادی منتشره در باره «روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران» چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را به نمایش نمی‌گذارد و آمارها حکایت از روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری سالیانه در کشور دارد. مهم‌ترین […]

نظریه خست

اقتصاد ایران از سال ۸۷ به اینطرف به رغم بهره مندی از درآمد بالا و افسانه ای نفت بدلیل سوء مدیریت و بی کفایتی دولت مستقر در شرایط ” رکود […]