راز سرمایه

اقتصاد ایران در سالهای اخیر به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت بدلیل سوء مدیریت در رکود تورمی فرو رفته و نرخ رشد اقتصادی در دوسال اخیر بشدّت کاهش […]

بازسازی سرمایه اجتماعی

انتخابات در نظام های مردمسالار فرصتی برای خود اصلاحی کارکرد نظام سیاسی مستقر از طریق جابجایی مسالمت آمیز قدرت و « بازسازی سرمایه اجتماعی » برای شتاب بخشیدن به روند […]

رقابت یا دشمنی؟

طرح مقوله « سرمایه اجتماعی » در دو دهه اخیر زمینه بحث های فراوانی را در این باره دامن زده است. کتاب ” سرمایه اجتماعی ؛اعتماد، دموکراسی و توسعه ” […]

تخریب سرمایه اجتماعی

در همه عرصه های حیات و زندگی انسانها تخریب بسیار آسانتراز سازندگی و آبادانی است . ساختمانی رفیع را در عرض چند ثانیه می توان با دینامیت منفجر ساخت اما […]

سرمایه اجتماعی و حیات مدنی

تاثیرات و کارکردهای «سرمایه اجتماعی» در سه سطح ملی(کلان)،‌ گروهی (میانه) و فردی (خرد) مورد بحث قرار گرفته اند. در سطح کلان، دغدغه عمده محققان دانستن تاثیر «سرمایه اجتماعی» بر […]

سرمایه اجتماعی

اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده […]