معمای یک میلیارد دلاری

در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۸۴ موضوع نفت نقطه کانونی سخنان آقای احمدی نژاد را تشکیل می داد. جملاتی از اینگونه: «عواید و پول حاصل از […]

ارزیابی سفرهای استانی

یکی از ابتکارات دولت نهم انجام سفرهای استانی بوده است که در اینروزها و بدلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دهم رئیس دولت برآنستکه دور دوم این سفرها را […]