موج دموکراسی خواهی

اگر مهم ترین واقعه سال ۸۸ را رخداد کودتای انتخاباتی و بدنبال آن شکل گیری جنبش سبز در  کشورمان بدانیم ، می توان مهم ترین رخداد سال ۸۹ را ظهور […]

یک مقایسه آماری

اینروزها آقای احمدی نژاد سخت در تلاش است تا اثبات کند دولتش به قول ها و وعده هایش مبنی بر بردن نفت به سر سفره های مردم عمل کرده است […]

نرخ ارز

قیمت ها نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده را دارند . هرگونه انحراف یا اختلالی در قیمت ها صورت گیرد به همان […]

شاخص توسعه انسانى

تیتر مجله» برنامه « منتشره توسط » معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى  «رئیس جمهورى که اخیرا منتشر شده )شماره ٢٩) این است :» وضعیت »  شاخص توسعه انسانى  « […]