مجازات تیزهوشی

وقتی انتخابات ریاست جمهوری سال ١۳٨۴ مهندسی شد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارشدند تا محمود احمدی نژاد بر کرسی رئیس جمهوری بنشیند و حاکمیت […]

فقر و دموکراسی

آیا ایران کشور فقیری است ؟ پاسخ به این سئوال دشوار است چراکه فقیری و ثروتمندی امری نسبی است و بستگی به تعریف و شاخص های پایه مقایسه دارد، و […]

قیمت ارز

افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در یکسال اخیر و فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه تمام مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و سیاسی را به […]