آرزوی رشد

در پیشگفتار برنامه سوم عمرانی کشور برای سالهای ١٣۴١-١٣۴۶ آمده است : ” مادام که دستگاه‌های واقعاً دموکراتیک در سطح ده به وجود نیامده،… آرزوهای ما برای یک رشد سریع […]

جابجایی قدرت

دیروز یک جابجایی قدرت در آمریکا صورت گرفت. بنظرمن یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا کنار رفت و یکی از بدترین ها بر سرکارآمد و قطعا دنیا و آمریکا دوران […]

تجربه دموکراسی

آیا جابجایی مسئولیت ریاست جمهوری درایران را می توان « تجربه دموکراسی » نامید؟ و با آن از خاطرات تلخ و کابوس گونه هشت سال رئیس جمهوری احمدی نژاد عبور […]

انتخابات بدون برنامه

روز جمعه ۲۴ خرداد ( ۱۴ژوئن ) قرار است انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چهارمین دور شوراهای شهر و روستا در ایران برگزار شود. هرچند شکل برگزاری انتخابات در ایران […]

انتخابات و آینده ایران

در نظام های مردمسالار « انتخابات » تاثیری تعیین کننده در جابجایی مسالمت آمیز قدرت و مسیر اداره کشورها بصورت ادواری دارد و می تواند بازتاب دهنده نظر و خواست […]