در فراغ مادرم

امروز روز مادر است و در فراغ مادرم اشک ریختم. از دیار غربت با او تماس گرفتم تا اینروز بهش تبریک بگویم اما او طبق معمول قبل از هرچیز از […]

برانداز اصلی

در اواخر زمستان ۸۳ یا اوایل بهار سال ۸۴ که بحث های پیرامون انتخابات ریاست جمهوری داغ شده بود جبهه مشارکت از برخی صاحبنظران دعوت کرد تا در نشستی بیایند […]

زلزله درزندگی

حوادث انتخابات سال ۸۸ به مانند یک زلزله ۹ ریشتری که همه چیز را به هم می ریزد زندگی ما را نیز بهم ریخت.هر فردی و خانواده ای در زندگی […]