برای مادرم

مادرم امروز تن خاکی اش را درید و از درد و غم های فراوان دنیا خود را رها ساخت و به دیدار یار شتافت و مرا در حسرت دیدارش در […]

سالگرد ازدواجمان

اینروزهای نوروزی سی و هشتمین سالگرد ازدواج من اصفهانی با مکیه عقیل زاده خرمشهری است. در این سالهای غربت فرصتی دوباره برای ما بوده است که کنارهم بودن را بهتر […]

بمناسبت تولدم

باسلام به همه دوستان خواستم به همه دوستان و عزیزانی که پا نهادن مرا به این خاکدان تبریک گفتند تک تک پاسخگو باشم اما نمی دانم چرا فیس بوک این […]

نامه ای از جبهه

آدمی در دوره های مختلف عمرش تجربیات گوناگونی را پشت سر می گذارد. هرچند چکیده این تجربیات در ذهن و ضمیر و روح آدمی ته نشین و شخصیت بعدی وی […]