بلاهت بارز

اینروزها که اظهارات مقامات نظامی و انتظامی فعلی و سابق کشورمان را در باره اعتراضات اخیر می شنویم پی به « بلاهت بارز » این افراد می بریم و اینکه […]

حاکمیت در پناه رعب

پس از رخداد دوم خرداد۷۶ و شکست غیر منتظره اقتدارگرایان، و افتادن دولت بدست اصلاح طلبان ، نیروهای ضداصلاحات که عمدتا در نهادهای نظامی وانتظامی وامنیتی وقضایی وصدا وسیمای جمهوری […]

حاکمان علیه خود

در اینروزها به سالگردی دیگر از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در ایران می رسیم. درمدت ۳۵ سال گذشته صدها کتاب و هزاران مقاله و گزارش برای تحلیل […]

آزادی و مدارا

« آزادی » یک مفهوم برآمده از تجربه بشری و دنیای جدید است، و از اینرو در تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان برخلاف مفهوم « عدالت » ریشه و بنیاد […]

ایران را پایش کنیم

من هرچه بیشترتاریخ کشورمان را می خوانم دریچه های جدیدی برای فهم و درک حوادث و رخدادهایی که خود شاهدش بوده ام و وقایعی که در جامعه ما جاری است […]

چرا شاه نتوانست؟

سئوال این است چرا رژیم پهلوی نتوانست انقلاب و سقوط خود را پیش بینی کند؟ یا بگونه دیگرچرا شاه نتوانست جلوی انقلاب و سقوط خود را بگیرد؟ دراینکه رژیم پهلوی […]