یاد یاران

چهاردهمین سالگرد تاسیس جبهه مشارکت درحالی فرارسیده است که دفتر مرکزی این تشکل در پی کودتای انتخاباتی با هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی در شامگاه روز ۲۳ خرداد و پس […]

بیاد احمد

خداوند مرگ و حیات را آفرید تا شما رابیازماید که کدامیک از شما بهترین عمل را انجام میدهید ؟ هروقت بیاد احمد بورقانی می افتم و به ویژه اینروزها که […]

احمد بورقانی و آزادی مطبوعات در گفت وگو با علی مزروعی: برای «انتقاد» مرزی جز قانون قائل نبود

روزنامه اعتماد – امید ایران مهر: «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بدون حمایت های مرحوم بورقانی امکان تولد و تثبیت نداشت.» این را علی مزروعی رئیس تنها نهاد صنفی مستقل […]

در یاد بورقانی

هنوز باورم نمی شود که یکسال از سفر نابهنگام بورقانی گذشته است . هرگاه دلم برای او تنگ می شود به تصویرش برروی دیوار نگاه می کنم و با اینکه […]