پاسخ به یک نظر

من ابتدا از آقای مزروعی کمال تشکر را دارم که با تمام مشغله سیاسی که ایشون دارند اینقدر برای مخاطب احترام قائل هستند که جواب تمام سوالات را میدهندو واقعا […]