نرخ مشارکت و نرخ بیکاری

به گزارش خبرگزاری ها در ایران، دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی گفته است: «جمعیت آماده به کار که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده یا به زودی فارغ‌التحصیل […]

دولت روحانی و اقتصاد

در اینکه « اقتصاد » مسئله اصلی و گرانیگاه « دولت روحانی » است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. این هم در گفتگوهای دوران مبارزان انتخاباتی مشهود بود، و […]