محاسبه قیمت واقعی ارز

قیمت واقعی برابری ارزش پول ملی با پول کشورهای دیگر(ارز) چگونه تعیین می شود؟ و چگونه محاسبه می شود؟ پاسخ سئوال اول اینکه در شرایط بازار رقابتی برپایه تقاطع عرضه […]

نظریه انتظارت

یکی از مباحثی که در علم اقتصاد و تحلیل اقتصاد کلان مطرح و مورد توجه می باشد « نظریه انتظارات » است . برپایه این نظریه آحاد فعالان اقتصادی (افراد […]