« اقتصاد سایه یا پنهان در چرخه اقتصاد ایران | صفحه اول | نهادهای دینی و بودجه دولتی »

9 آبان 92

پاسخی به سخنگوی قوه قضائیه در باره انجمن صنفی روزنامه نگاران

سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه اخیرشان در پاسخ به این سئوال که : آیا راه‌اندازی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیاز به مراحل قانونی دارد؟ پاسخ داده : " فعالیت هر نهادی که بر اساس قانون چه به صورت موقت و چه به صورت دائم متوقف شود تا زمانی که حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد. در خصوص این انجمن هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده و آن‌ها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد دادستان می‌تواند معترض شود."

جدا از اینکه مقام سخنگو درعین حال بر منصب " دادستان کل کشور " نشسته است، و " دادستان " باید مدافع حقوق شهروندان و در مقام دادخواهی برای استیفای این حقوق باشد، پاسخ ایشان در باره انجمن صنفی روزنامه نگاران خالی از ظرائف حقوقی است و در تناسب با مقام بلند ایشان نیست. از اینرو توجه ایشان را به توضیحات ذیل جلب می کنم :

١-سخنگو یادآور شده اند : " فعالیت هر نهادی که بر اساس قانون چه به صورت موقت و چه به صورت دائم متوقف شود تا زمانی که حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد." اگر بپذیریم که در ایران " حاکمیت قانون " به مفهوم واقعی و همه جانبه ساری و جاری است و جنبه ابزاری ندارد آنگاه این گزاره سخنگو کاملا درست است، اما رفتاری که با انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران شده است فاقد هرگونه پایه و مایه حقوقی و قانونی است. اولین سئوال و نکته این است که کدام مرجع حقوقی حکم پلمپ در انجمن را صادر کرده است؟ برای اینکه شب هنگامی که مامورانی ناشناس به پلمپ درانجمن اقدام کردند هیچ حکمی ارائه ندادند، و پیگیری های بعدی مسئولان انجمن نیز حاکی از این بود که حکمی دراین باره وجود ندارد و تنها این اراده دادستان وقت استان تهران یعنی قاضی مرتضوی مشهور بوده است که تصمیم به پلمپ در و تعطیلی فعالیت های انجمن گرفته است. آیا از نظر سخنگو این شیوه کار می تواند انطباقی با رفتار قانونی داشته باشد؟ و آیا ایشان در مقام دادستان کل کشور مدافع چنین رفتاری است؟

٢-آیا صدور حکم برای تعطیلی موقت یا دائم یک شخصیت حقوقی مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران نیاز به طی روند آیین دادرسی ندارد؟ قطعا جناب سخنگو می دانند که این از بدیهیات حقوقی است. جناب سخنگو که به طور ضمنی به صدور حکم در این باره اشاره کرده و پا برجایی این حکم را دلیل ادامه تعطیلی انجمن قلمداد و افزوده اند : " در خصوص این انجمن هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده و آن‌ها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد دادستان می‌تواند معترض شود." از ایشان سئوال می شود می توانید لطف کنید و مرجع صدور این حکم را معرفی فرمائید؟ و اینکه کدام دادگاه چنین حکمی را صادر کرده است؟ و آیا بر طبق آیین دادرسی اگر دادگاهی برگزار و حکمی صادر شده است مسئولان و وکیل انجمن نباید در جریان قرار می گرفت؟ و آیا اگر دادگاهی برگزار شده این حق مسئولان و وکیل انجمن نبوده که دراین دادگاه حضور یافته و به دفاع از اتهامات احتمالی می پرداختند؟ و آیا...اکیداً اعلام می شود که تاکنون هیچ حکمی که مرتبط با انجمن برای توقف موقت یا دائم فعالیت هایش باشد به مسئولان انجمن ابلاغ نشده است.

۳-جناب سخنگواگر بنا به رفتار قانونی است چرا تا کنون قوه قضائیه حاضر به رسیدگی قضائی و رعایت کامل آیین دادرسی در مورد انجمن نشده است؟ آیا مسئولان انجمن و اعضای آن، که قاطبه روزنامه نگاران کشورند، نباید بدانند مرتکب چه جرمی شده که مستحق چنین مجازاتی شده اند؟ آیا شایسته نیست جناب سخنگو در مقام دادستان کل کشور راهنمایی کنند که مسئولان انجمن برای احقاق حق خود و رد مجازاتی که بناحق گریبان یک نهاد صنفی و مدنی و اعضای آنرا گرفته است، چه باید بکنند؟ و آیا این نهاد بدون ارائه هرگونه حکم قانونی باید تعطیل باشد؟ و مسئولان آن حق فعالیت ندارند؟ و اگر فعال شد دادستان همچون گذشته می‌تواند معترض شود؟

٤-همه می دانند که پلمپ درانجمن و جلوگیری از ادامه فعالیت آن مبتنی بر رفتاری قانونی نبوده است، و دادستانی تهران در شرایط بلبشوی پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ٨٨ و برپایه توهم و دشمنی ای که نسبت به روزنامه نگاران و انجمن داشت با سوء استفاده از شرایط و برپایه زور دست به پلمپ در انجمن زد و متاسفانه بدلیل غلبه این شرایط در چهار سال گذشته هیچ فرد و نهادی پاسخگوی مسئولان انجمن برای این اقدام نبود. پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و تغییر شرایط محیطی و محاطی کشورمان امید به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح و از سوی مسئولان انجمن پی گرفته شده و دراین فضا انتظار می رفت که مسئولان قوه قضائیه کمک کار روزنامه نگاران در این باره باشند و جناب سخنگو در تعامل با آنان به بازگشایی انجمن مدد رساند و نه اینکه اینگونه بر ادامه روند غیر قانونی گذشته صحه گذارد.

۵- به نظر اینجانب، که از ابتدای کار انجمن تا روزی که درانجمن پلمپ شد رئیس هیات مدیره بودم، این نهاد همواره در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و مرتکب جرم یا تخلفی که مستحق تعطیلی موقت یا دائم باشد، نشده است، و از اینرو طی روند قانونی در این باره می تواند اثباتگر این مدعا باشد. فارغ از این موضوع، انجمن متعلق به روزنامه نگاران است و مسئولان فعلی انجمن داعیه ای جز بازگرداندن این نهاد به این صنف زحمتکش ندارد و خواستار بازگشایی انجمن و برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرسان می باشند. برای اینکه جناب سخنگو حسن نیت و سلامت مسئولان فعلی انجمن را دراین باره دریابند به ایشان وکالت می دهیم هرتمهیدی را لازم می دانند دراین باره بعمل آورند و با کمک گیری از دو وزارتخانه کار و ارشاد، که بگونه ای با فعالیت های انجمن مرتبط هستند، برای بازگشایی و فعالیت انجمن اقدام نمایند. هدف این است که در شرایط جدید خانه روزنامه نگاران بروی آنها باز شود و این نهاد بتواند نقش واسط خود را با حاکمیت در جهت تعامل مثبت با روزنامه نگاران و احقاق حقوق صنفی آنان ایفا نماید.
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007