« خام بُدم پخته شدم ... | صفحه اول | جرم سیاسی »

16 مهر 92

حقوق حیوانات و حقوق انسان

دیروز در یکی از پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبری با این عنوان " اهمیت حقوق حیوانات در فقه اسلامی / وقتی پیامبر گربه تشنه ای را سیراب کرد و بعد وضو گرفت "منتشر شده بود و ذیل آن در باره : اهمیت حقوق حیوان، حق دوستی حیوان بر انسان، تقدم برطرف کردن تشنگی حیوان، پاداش سیراب کردن حیوان ، سفارش به تامین غذای حیوان، اهمیت حمایت از حیوانات شیرده توضیح داده بود. وقتی اینرا دیدم یاد یک خاطره افتادم که امیدوارم بازگویی آن اسباب سوء تفاهم برخی به ویژه دوستانی از گونه کیهانی نشود.

در دوره مجلس ششم یکروز در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بودیم که آقای میرمحمدی نماینده قم، که الحق و الانصاف فردی بسیار سلیم النفس و خوش مشرب بود، یک جزوه ای با خودش آورده بود و بین اعضای کمیسیون پخش کرد که عنوانش بود :" حقوق حیوانان در اسلام " و محتوایش شبیه همین خبری بود که در ابتدا اشاره کردم با طول و تفسیر بیشتر. وقتی من اینرا خواندم رو کردم به آقای میرمحمدی و گفتم والا ما هرچه تلاش کردیم که دراین کشور " حقوق انسان " محترم شمرده شده و برقرار شود که نشد می شود از شما که با مقامات بالا ارتباط داریم درخواست کنیم که حاکمیت محتوای همین جزوه یعنی " حقوق حیوانات " را در مورد ما اجرا کنند!
واقعا من نمی دانم در کشوری که قانون معنا دارد و رئیس قوه قضائیه اش هیچ بوئی از قانون و انصاف و مروت و قضا نبرده است ( دلیلش همین سخنان اخیرش در باره فتنه و...) و " حقوق انسان " اصلا معنا و مفهوم در عمل اجتماعی و رفتار حاکمیت ندارد چگونه برخی بسراغ سوژه " اهمیت حقوق حیوانات " آنهم در " فقه اسلامی " می روند! اینهم از طنز های تلخ روزگار ما و کشورمان است که ما در بند « حقوق حیوانات و حقوق انسان » درمانده ایم!
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007