« روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران | صفحه اول | نیم قرن خاطره و تجربه (1) »

23 اردیبهشت 92

نامه سید جمال الدین اسد آبادی به دوستش

" من در موقعی این نامه را به دوست عزیز خود می نویسم که در محبس محبوس و از ملاقات دوستان خود محرومم، نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات، نه از گرفتاری متالٌم و نه از کشته شدن متوحش، خوشم براین حبس و خوشم براین کشته شدن. حبسم برای آزادی نوع، کشته می شوم برای زندگی قوم، ولی افسوس می خورم از اینکه کشته های خود را ندرویدم، به آرزوئی که داشتم کاملاً نائل نگردیدم، شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل شرق را ببینم، دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی از حلقوم ملل شرق بشنوم، ای کاش من تمام تخم افکار خودم را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم، چه خوش بود تخم های بارور مفید خود را در زمین شوره زار از سلطنت فاسد نمی نمودم، آنچه در آن مزرعه کاشتم به نمو رسید، هرچه در این زمین کویر غرس نمودم فاسد گردید، دراین مدت هیچیک از تکالیف خیرخواهانه من بگوش سلاطین مشرق زمین فرو نرفت، همه را شهوت و جهالت مانع از قبول گشت، امیدواریها به ایرانم بودند اجر زحماتم را بفراش غضب حواله کردند، با هزاران وعده و وعید به ترکیا احضارم کردند این نوع مغلول و مقهورم نمودند غافل از اینکه انعدام صاحب نیت اسباب انعدام نیت نمی شود. صفحه روزگار حرف حق را ضبط می کند. من از دوست گرامی خود خواهشمندم این آخرین نامه را بنظر دوستان عزیز و هم مسلکهای ایرانی من برسانید و زبانی به آنها بگوئید شما که میوه رسیده ایران هستید برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده اید از حبس و قتال نترسید، از جهالت ایرانی خسته نشوید، از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید، با نهایت سرعت بکوشید، باکمال چالاکی کوشش کنید، طبیعت به شما یار است و خالق طبیعت مددکار. سیل تجدد بسوی شرق جاریست، بنیاد حکومت مطلقه منعدم شدنیست، شماها تا می توانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید نه به قلع و قمع اشخاص، شماها تا قوه دارید در نسخ عاداتیکه میانه سعادت و ایرانی سد سدید گردیده کوشش نمائید نه در نیستی صاحبان عادات، هرگاه بخواهید باشخاص مانع شوید وقت شما تلف می گردد، اگر بخواهید به صاحب عادت سعی کنید باز آن عادت دیگرانرا برخود جلب می کند. سعی کنید موانعی را که میانه الفت شما و سایر ملل واقع شده رفع نمائید. گول عوام فریبانرا نخورید." ( تاریخ بیداری ایرانیان، ص ۶۷ – ۶۸)
و حکایت همچنان باقی است...و اگر آقایان موسوی و کروبی می خواستند امروز نامه ای خطاب به مردم بنویسند آیا جز اینگونه نامه می نوشتند؟
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007