« مقایسه کوتاه آماری سال اول و آخر ریاست احمدی نژاد بر دولت | صفحه اول | ماهیت قدرت »

13 اسفند 91

مسئله آب و امنیت ملی

اخبار مربوط به خشک شدن رودخانه زاینده رود، که شاهرنگ حیات استان اصفهان است، و اعتراضات و درگیریهایی را که مدتی است از سوی کشاورزان و مردم ساکن در منطقه وسیع شرق اصفهان بوجود آمده و منجر به خسارات مالی و جانی به اموال عمومی و مردم شده است، در رسانه ها انعکاس وسیع داشته است، و طبعا هر ایرانی، و من به عنوان کسی که روزگاری افتخار نمایندگی مردم شریف اصفهان و به ویژه رای ساکنان زحتمکش و بزرگوار شرق اصفهان را داشته ام، و ازآن روزگار تا کنون درجریان این موضوع قرار دارم، سخت متاثر و نگران کرده است، و اینکه چرا باید مدیریت استان آنقدر نسبت به چنین موضوع مهمی بی تفاوت و سهل انگار باشد که کار بدینجا برسد که بخواهند با زور و نیروی نظامی اعتراض از سراستیصال مردم را خاموش کنند؟ قطعا این رخداد شاهد محکم دیگری برعملکرد ناکارآمد و بی کفایت دولتی است که با کودتا و تقلب برسرآمده است و نمی تواند امور را بگونه ای اداره کند که کار بدینجاها نکشد، و متاسفانه باید گفت که این از نتایج سحرعملکرد این دولت برای محروم ترین و زحمتکش ترین اقشار جامعه است، و بنظرم در روزها و ماههای آتی باید منتظر اینگونه اعتراضات با موضوعات مشابه در دیگر نقاط کشور باشیم.

برای اینکه معلوم شود « مسئله آب و امنیت ملی » یکی از موضوعات کلیدی در کشورماست و برنامه ریزی در سطح ملی برای مدیریت منابع آب ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حال و آینده است به نقل فرازی از کشور " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران " تدوین شده از سوی " مرکز تحقیقات استراتژیک "(وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نطام) که بنام " دکتر حسن روحانی " منتشر شده است، می پردازم تا معلوم شود که اهمیت این موضوع تا چه حد است؟ و اینکه معلوم نیست چرا مسئله ای با این اهمیت آنقدر باید رها شود که کار به اعتراض این چنینی و پرهزینه بکشد؟
" در قرن حاضر مشکلات مربوط به استحصال، تنظیم، ذخیره سازی، انتقال و توزیع آب، کشورهایی را که دچار کمبود آب و افزایش نرخ رشد جمعیت هستند، با چالش های جدی روبه رو کرده است. از آنجا که منطقه خاورمیانه از مشکلات مورد اشاره به شدت رنج می برد، احتمالا در قبال مسئله آب با بحران بیشتری مواجه خواهد شد.
در کشور ما نیز افزایش تقاضا برای آب و خدمات وابسته به آن، تنزل کیفیت منابع آب سطحی و زیر زمینی، تخریب محیط زیست ناشی از شهر نشینی و صنعتی شدن و تغییر کاربری اراضی، منابع آب موجود را در تنگنا قرار و فشار فزاینده ای قرار داده و مدیریت آنرا با مشکلات پیچیده ای رو به رو ساخته است. در این شرایط، ایجاد تعادل پایدار و موزون بین عرضه و تقاضا به یک معضل اساسی در مسیر توسعه و آبادانی کشور تبدیل شده است. به منظور برنامه ریزی صحیح جهت استفاده منطقی و پایدار از منابع و اعمال مدیریت یکپارچه، لازم است که پاسخ روشنی به این پرسش محوری ارائه شود که چه میزان آب ( از جنبه کمی و کیفی )، از چه منابعی، در چه زمانی و به چه طریقی قابل استحصال می باشد؟" (ص 247)
روشن است که عدم پاسخگوی مناسب به این پرسش از سوی حاکمیت « مسئله آب » را به موضوعی تبدیل خواهد کرد که می تواند « امنیت ملی » را درحال و آینده مورد تهدید قرار دهد، و نمی دانم درچنین شرایطی صرف هزینه های فراوان فراوان برای دستیابی به سلاحهای پیشترفته نظامی و دانش هسته ای و... چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ و آیا اینها می تواند در برابر مردمی که مشکل آب دارند، بازدارنده باشد؟ و...   نظرات

جمشيد :

با درود به استاد . بسیاری از زمین های کشاورزی در استان مازندران به ویلا تبیل شد و رودخانه ها پر از زباله که اب پر ارزش به هدر می رود به جای عبور اب دریای مازندران بهتر است اب های الوده را نجات دهیم و اضافه انرا اگر مقدور و کارشناسانه بود برای دیگر استان ها استفاده کنیم. راستی به خیالات زدم این دولت بی کفایت که جز غارت راهی بلد نیست راهنمائی نمی پذیرد چرا که انسان های فرهیخته و کارشناس درس خوانده کم نداریم. تازه صندوق بینالمللی پول اجازه چنین سرمایه گذاری را نمی دهد . مگر در یونان و ارژانتین و.. داد.

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007