« مصر در گذار به دموکراسی | صفحه اول | توهم توطئه »

3 اسفند 91

انتخابات آزاد یا مهندسی شده؟

درخبرها آمده است درهفته‌های اخیر و درحالیکه به زمان انجام انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نزدیک می شویم در یک برنامه هماهنگ امنیتی فعالان سیاسی اصلاح طلب به ویژه در تهران و شهرستانها از سوی مقامات امنیتی/اطلاعاتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. محور ثابت بازجویی ها و صحبتها با این افراد تهدید به دستگیری و برخورد در صورت هرگونه فعالیت سیاسی و تشکیلاتی به ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات، هرگونه اظهار نظر در باره سلامت انتخابات و مهندسی آراء،‌ شرکت در جلسات آقای خاتمی،‌ هرگونه اظهار نظر در باره مشکلات و معضلات کشور و هرگونه مشارکت در تهیه و یا امضای نامه‌های دسته جمعی با هر مضمونی حتی درخواست مرخصی یا رسیدگی به بیماری زندانیان بوده است. احضارها و تهدیدها همچنان ادامه دارد. یورش دوهفته پیش به دفاتر مطبوعات اصلاح طلب و بازداشت فله ای روزنامه نگاران را نیز باید در چارچوب همین سیاست ارعاب و اینکه این مطبوعات نتوانند نقش فعالی در میدان انتخابات درپیش رو بازی کنند، جای داد.

با توجه به مجموعه شرائط محیطی و محاطی که کشورمان در آن بسر می برد قطعا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آتی نقطه عطفی در مسیر این شرائط بشمار می رود و طبعا اینکه « انتخابات آزاد یا مهندسی شده؟ » باشد از سئوالات کلیدی مطرح دراین باره است، و بستگی به نوع انتخابات دو راه کاملا متفاوت را پیشاروی شهروندان، فعالان سیاسی و حاکمیت می گذارد. تا اینجا از همه قرائن و شواهد رفتار حاکمیت می توان دریافت که پروژه حاکمیت اقتدارگرا برگزاری انتخاباتی بدون هرگونه تنش، با نتیجه‌ای مشخص و " مهندسی شده "، اما با ظاهری دموکراتیک، متنوع و متکثر است تا اولاٌ عدم مشروعیت ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را جبران کند، و ثانیاٌ موجب کاهش فشارهای بین المللی شود. بنابراین حاکمیت در اقدامی پیشگیرانه می‌کوشد با هر عامل و تهدیدی که می تواند احتمالا اختلالی در این پروژه ایجاد کند برخورد کند.

گسترش نارضایتی‌های عمومی به علت فشار بیکاری و گرانی افسار گسیخته و فساد دامنگیر امکان تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات خیابانی در ماه‌های منتهی به انتخابات را بسیار محتمل و از اینرو یکی از عوامل ناکامی پروژه انتخاباتی حاکمیت به شمار می آید که برخی سرداران سپاه پیشاپیش نسبت به آن هشدار داده اند. همچنین انسجام و اتحاد و سازمانیافتگی اصلاح طلبان برای اتخاذ موضع مؤثر در قبال انتخابات و ارتباط با جامعه و در نتیجه افزایش آگاهی‌ جامعه نسبت به وضعیت وخامت‌بار کنونی تهدیدی جدی علیه این پروژه و اهداف پیش بینی شده آن به شمار می‌آید. براین اساس به دستور شورایعالی امینت ملی، از هم پاشاندن سازمان اصلاح طلبان و منفعل کردن فعالان اصلاح طلب، که نقش و تأثیر تعیین کننده‌ای در سازماندهی و تحرک مجموعه اصلاح طلبان می‌توانند داشته باشند، در دستور کار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. در حال حاضر محور انسجام واتحاد و سازماندهی اصلاح طلبان آقای خاتمی است. ابتکارات خاتمی طی ماه‌های اخیر در انسجام بخشیدن به اصلاح طلبان و تشکیل گروه‌های کاری مرکب از نمایندگان تشکل‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب بسیار مفید و مؤثر بوده است. این روند پروژه حاکمیت را در به میدان آوردن اصلاح طلبان بدلی با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل است که در احضارهای اخیر بر ممنوعیت سخن گفتن در باره " انتخابات آزاد " تاکید، و به طور کلی انجام ندادن هرگونه تحرک انتخاباتی و قطع ارتباط با خاتمی و فعالان اصلاح طلب از مهم‌ترین خواسته های نیروهای امنیتی بوده است. با توجه به این رخداد، وظیفه اصلاح طلبان‌ ایستادگی در برابر تهدید ها و ارعاب نیروهای امنیتی و تأکید مضاعف بر حفظ انسجام و اتحاد با محوریت خاتمی است. باید توجه داشت که بازداشت و زندانی کردن فعالان اصلاح طلب در ماه‌های منتهی به انتخابات در وهله اول به پروژه " انتخابات مهندسی شده " حاکمیت لطمه جدی وارد خواهد کرد بنابراین به نظر می‌رسد احضار و تهدید فعالان اصلاح طلب به دستگیری از حد تهدید و ارعاب فراتر نرود، در عین حال باید توجه داشت که حاکمیت در تناقضی آشکار میان جلب اعتماد مردم به انتخابات و برگزاری یک انتخابات به ظاهر دموکراتیک و مشروعیت بخش از یک سو و نتیجه ازپیش تعیین و " مهندسی شده " و تضمین قدرت و موقعیت خود از سوی دیگر گرفتار است،‌ اما به رغم اینکه دستگیری فعالان سیاسی را در این مقطع به مصلحت نمی بیند اگر درآینده ناگزیر به انتخاب میان « انتخابات آزاد یا مهندسی شده؟ » شود و گزینه " انتخابات مهندسی شده " را در پیش گیرد در تشدید فضای امنیتی و دستگیری فعالان سیاسی تردیدی به خود راه نخواهد داد. متقابلاٌ فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که در انتخاب میان حفظ حداقل‌ها و بقا، که احتمالاٌ با پرداخت هزینه همراه خواهد بود، و یا عقب نشینی در برابر تهدیدها و جو ارعاب و در نتیجه انفعال و استحاله، گزینه نخست معقول‌تر به نظر می‌رسد.

روز های در پیش رو و منتهی به انتخابات ریاست جمهوری روزهای سرنوشت سازی در صفحه شطرنج سیاسی کشورمان است، و نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز، به ویژه چهره های کلیدی و تصمیم ساز، نقشی بس حساس و تعیین کننده در این عرصه دارند. وحدت و انسجام این نیروها بهمراه صبر و طمانینه و توجه مرکزی به حفظ " سرمایه اجتماعی " و مردمی در هرگونه تصمیم گیری و اقدام شرط موفقیت اصلاح طلبان در این بازی شطرنج است. بنظر می رسد که در این بازی حاکمیت اقتدارگرا به رغم ظاهر قوی و تشدید فضای امنیتی پلیسی و ارعاب از قدرت مانور بیشتری برخوردار نیست چراکه " انتخابات مهندسی شده " ریاست جمهوری گذشته از یاد و خاطره مردم نرفته است، و این درحالی است که حاکمیت در شرائط کنونی شدیدا نیاز به حضور مردم در پای صندوقهای رای دارد. این وضعیت میدان مانور خوبی را بروی اصلاح طلبان باز می کند که بدون عجله و با حوصله و اندیشیده میدان انتخابات را رصد و متناسب با شرائط حادث تصمیم گرفته و عمل نمایند. اینکه در نهایت « انتخابات آزاد با مهندسی شده؟ » در کشور برگزار شود بستگی به نتیجه این بازی شطرنج دارد با این تفاوت که اگر " انتخابات آزاد " برگزار شود همه طرفهای بازی و مهمتر از اینها کشور برنده است(بازی برد- برد برای همه)، اما اگر حاکمیت با استفاده از زور بخواهد " انتخابات مهندسی شده " برگزار و کودتای انتخاباتی دیگری همچون انتخابات خرداد سال 88 را تکرار نماید روشن است که این حاکمیت و کشور است که بازنده این بازی خواهند بود و اصلاح طلبان چیزی را از دست نخواهند داد و به عنوان یک نیروی سیاسی اجتماعی برای عمل در فرصت مساعد بعدی باقی خواهند ماند.
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007