« موج سبز در اصفهان | صفحه اول | دولت واردات »

27 خرداد 91

پاسخی به یک مطلب منتشره در رادیو زمانه

از طریقی دوستی از انتشار مطلبی با عنوان "انقلاب فرهنگی پروژه‌ای سیاسی، اقدامی دانشجویی یا دیدگاهی نظری؟ (بخش پایانی)" به قلم علی افشاری به تاریخ یکشبنه 14/03/1391 در سایت رادیو زمانه مطلع شدم و از آنجا که به دروغ در این مطلب از من نام برده شده بود، ناچازاین پاسخ و توضیح را درارتباط با اون نوشتم که جهت ثبت و اطلاع در اینجا هم انتشار دادم:

من امروز از ظریق یکی از دوستان در جریان این مطلب قرار گرفتم و با کمال تعجب اسم خودم را در زمره دانشجویانی یافتم که در جریان انقلاب فرهنگی نقش داشته اند( اسامی نامبرده برای دانشگاه اصفهان)! واقعا اگر مطالبی که به عنوان گزارش مستند و تحقیقی توسط نگارنده ارائه می شود اینگونه بی دقت و زیرپا گذاردن اخلاق و حقوق شهروندی باشد نمی دانم باید چه کرد و به کجا پناه برد؟ جهت اطلاع نگارنده به عرض می رسانم که من در بهمن ماه سال 1358 از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شدم و اصلا در زمانی که انقلاب فرهنگی بوقوع پیوست دانشجو نبودم که در این انقلاب حضور و مشارکت داشته باشم. نشانه خیلی محکمش این است که بنده در خرداد ماه بدنبال مقدمات سربازی رفتن بودم که در تیرماه عازم خدمت سربازی شدم. طبعا بنده در مورد افراد دیگری که نامشان در این مطلب برده شده است اثبانا یا نفیا نمی توانم حرفی بزنم اما در مورد خودم می توانم بگویم آخر چگونه نگارنده این مطلب بخود جرئت داده است بدون هرگونه پرس و جو و تحقیقی نام مرا ببرد و مطلب کذبی را اشاعه دهد؟ آیا افرادی که اینهمه از دموکراسی و حقوق بشر و...دم می زنند در عمل کمترین پایبندی به اینها دارند یانه؟ آیا اگر دوستی مرا از این مطلب مطلع نساخته بود و من این پاسخ را نمی دادم اینگونه بپای من نوشته نمی شد که فارغ از درست یا نادرست بودن انقلاب فرهنگی، من در این رخداد شرکت داشته ام؟ و البته فحوای گزارش معلوم است که چه سمت و سوئی دارد و چرا اسامی را آورده است. البته بر نهاد منتشر کننده نیز این اشکال وارد است و اینکه اجازه می دهد حقوق و آبروی اشخاص براحتی مورد تعرض قرار گیرد.
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007