« درس‌هاي بودجه | صفحه اول | در رابطه با آمریکا »

1 فروردین 85

بهاران خجسته

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می​طلبی ترک خواب کن
روزی که چرخ از گل ما کوزه​ها کند
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده صافی خطاب کن
کار صواب باده پرستیست حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن   نظرات

ali :

سال نو مبارک با بهترین آرزوها برای همگان و همگان یاران و همگان جست و جو گران « ملت ار بداند ثمر آزادی را / برکند زبن ریشه ی استبدادی را »

ب.ت. : برد العجوز می رود و عید می رسد / گز اصفهان به سفره ی عید ار بود رواست ( البته در نسخه ی اصلی " سوهان قم به سفره ی عید ار بود رواست " بوده است )

 

گدای معرفت :

سال نو بر مردان خدا مبارک باد

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007