« ایران را پایش کنیم | صفحه اول | مجلس، دیگر نمایندگی مردم را بر عهده ندارد »

18 دی 90

انتخابات مجلس یک انتخابات مهندسی شده و نمایشی است

میهن – فرزانه بذرپور: مزروعی نماینده مجلس در دوره ششم و تنها مجلس اصلاح طلب در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است، با او در آستانه انتخابات مجلس نهم که با تحریم گسترده اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور مواجه شده است، به گفتگو نشسته ایم.گفتگو را بخوانید.

آقای مزروعی نزدیک به سه سال از انتخابات سال 88 می گذرد و آقایان موسوی و کروبی در حصرند و شمار بسیاری از از اصلاح طلبان در زندان هستند، حالا در یک انتخابات دیگر و دوره نهم مجلس باز هم حاکمیت همه را به انتخابات دعوت می کند، به نظر شما این دعوت از چه کسانی و به چه انگیزه ای است؟

حاکمیت با عدم پایبندی به شرایط یک انتخابات آزاد و منصفانه عملا امکان حضور اصلاح طلبان را منتفی ساحته است. اما در اینکه حاکمیت دنبال این است که از فرصت انتخابات برای بازسازی مشروعیت از دست رفته خودش استفاده کند تردیدی نیست.این گزارشی که از سوی کمیسیون اصل نود در مجلس خوانده شد بازتابی بود در قبال موضع اصلاح طلبان که اعلام کرده اند در انتخابات شرکت نمی کنند. البته رسانه های حکومتی به دروغ ادعا می کنند که برخی اصلاح طلبان نامزد شده و در انتخابات شرکت می کنند تا از این طریق موضع عدم شرکت اجماعی اصلاح طلبان در انتخابات را مورد تردید قرار دهند. اما من فکر می کنم مخاطبان اینها بخوبی در می یابند که این خبرها دروغ و نادرست است.فکر می کنم با موضعی که اصلاح طلبان در مورد انتخابات آتی گرفته اند برای همه روشن است که این یک انتخابات مهندسی شده و نمایشی است و اگر حاکمیت می توانست اینرا هم مثل انتخابات دور سوم شوراهای شهر و روستا درسال گذشته به تعویق بیاندارد حتما به تعویق می انداخت و این انتخابات راهم برگزار نمی کرد. ولی به هر حال به دلیل یک اجبار عرفی و قانونی به یک شکلی می خواهد برگزارش کند.آن گزارش مجلس هم نشان دهنده عصبانیت شدید آنها از این موضع اصلاح طلبان است. و همین موضع اصلاح طلبان موجب شده تعداد افرادی که نامزد شدند نسبت به انتخابات گذشته مجلس 30 درصد کاهش پیدا کند.

احزاب اصلاح طلب انتخابات را تحریم کردند، هر چند سید محمد خاتمی از لغت تحریم استفاده نکرده اما گفته اند که فهرستی در انتخابات نخواهند داشت، بحثی هست که این تحریم از حالت منفعل بایستی به فعال برسد، شما فکر می کنید تحریم فعال چه مشخصاتی دارد؟

من درباره این لغات مناقشه نمی کنم. فکر می کنم کسانی که به این نتیجه رسیده اند تا در انتخابات نباید شرکت کرد، باید روشنگری کنند که این انتخابات با چه وضع افتضاحی می خواهد برگزار شود و انتصابات است در حقیقت. در نهایت هم مردم هستند که تصمیم می گیرند. اما به لحاظ عرف سیاسی این روشن است وقتی که یک جناح موثر سیاسی که پایگاه مشخص و گسترده اجتماعی دارد، فهرستی نمی دهد، این دیگر یک انتخابات رقابتی و آزاد نیست.

تحریم فعال چگونه است؟

وقتی مردم شرکت نمی کنند خودش فعال است.

منظور این است که گروههای سیاسی برنامه خاصی می توانند داشته باشند که مردم را در شرکت نکردن در انتخابات مجاب کنند؟

من فکر می کنم که بیشتر افراد جامعه مجاب شده اند که در انتخابات شرکت نکنند. بحث بر سر این است که کارهای دیگری هم می توان انجام داد یا نه؟ واینهم بستگی به شرایط و وضعیت پیش رو دارد. احتمالا گروههای سیاسی می توانند اکسیون های سیاسی داشته باشند تا نشان بدهند که این انتخابات یک انتخابات آزاد و منصفانه نیست.

با توجه به کودتای انتخاباتی سال 88 و نامه هایی که به انتقاد و شکایت به رهبر ی فرستاده می شود و اکنون تحریم انتخابات، به نظر می رسد که نظام مشروعیت خودش را از دست داده است. اما هنوز اصلاح طلبان خود را وفادار به اصل نظام می دانند، این اصل نظام مصداقش کجاست؟

این سوال نیاز به یک ساعت پاسخ دارد. اما اجمالا خواسته اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز این است که قانون اساسی بدون تنازل اجرا شود و ما برگردیم به اجرای قانون اساسی که با رای مردم، نظام بر پایه آن مستقر شده است.بطور مثال روند برگزاری این انتخابات هیچ تناسبی با اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی ندارد. وقتی صحبت از اصل نظام می شود منظوربازگشت به ساختار حقوقی ای است که برای این نظام با رای مردم تعریف شده است. این ساختار حقوقی لزوما با نهادهایی که مستقر شده اند انطباق ندارد. بنا براین اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز خواسته شان این است که باید قانون اساسی بی تنازل اجرا شود. رهبران سبز گفته اند آنچه امروز جریان دارد نه اسلامی و نه جمهوری است. راهبرد جنبش سبز این است که برای گذار از استبداد مطلقه باید بازگردیم به قانون اساسی و حاکمیت قانون. البته توجه داشته باشید که بازگشت به قانون اساسی به این معنا نیست که قانون اساسی اشکالی ندارد، مساله این است که ابتدا باید قانون اساسی اجرا شود و در همان مسیر اصلاحات مورد نیازش هم انجام شود. تعبیر وفاداری به اصل نظام، مستقرکردن قانون در کشور است و هر اقدام
دیگراصلاحی هم می خواهد صورت بگیرد، قانونی جلو برود. اگر از طی این راه در کشور به آزادی و مردم سالاری دست پیدا کنیم، هزینه کمتری پرداخت خواهیم کرد.

آقای مزروعی وضعیت نظام را چگونه ارزیابی می کنید، آیا ما به یک بن بست سیاسی رسیدیم ؟

نه به بن بست نرسیدیم و مبارزه سیاسی بن بست ندارد. بستگی دارد که چه هدفی داشته باشید و چه روشی را تعیین کنید. برای دستیابی به دموکراسی باید تجربه های تاریخی گذشته کشورمان را در نظر بگیریم، این تجربه ها بما می گوید باید روش های مسالمت آمیز و عاری ازخشونت را پیگیری کنیم . البته در طی مسیر باید بتوانیم که توازن قوا و نیروهارا در جامعه به نفع جریان دموکراسی خواه بر هم بزنیم. آن وقت می شود وضعیت را تغییر داد.

شرایط افکار عمومی در داخل ایران را این طور شرح دادید که مردم مجاب هستند به عدم شرکت در انتخابات ، پیش بینی شما در باره میران شرکت مردم درانتخابات مجلس چیست؟

بنظرم در شرایطی که با آن مواجهیم میزان مشارکت مردم در انتخابات دیگر مهم نیست برای اینکه در تجربه قبلی انتخابات حاکمیت اصلا رای ها را نشمرد و شتابزده یک آرایی را اعلام کرد.یک اشکال عمده بر روند برگزاری انتخابات در ایران همین است که هیچ ناظر غیرحکومتی بر انجام انتخابات و شمارش آرا نظارت ندارد و اصلا اطمینانی به این نیست که چه درصدی از میزان مشارکت مردم را اعلام کنند . بنظرم آنچه مهم است اینکه همه می دانند این انتخابات غیر رقابتی و در شرایطی غیر آزاد و مهندسی شده در حال برگزاری است و افراد شاخص و شناخته شده یک جناح سیاسی دارای پایگاه اجتماعی در این انتخابات حضور ندارند. حالااینکه چند درصد مردم شرکت می کنند یا نه؟ به نظر من فرع برموضوع است، و بنظرم با توجه به تجربه انتخابات های چند سال اخیر مردم خیلی رغبتی به شرکت در انتخابات ندارند.

بحثی درون حاکمیت شنیده می شود و مدتهاست که به آن دامن زده اند، آن هم جریان انحرافی وابسته به دولت است، برخی معتقدند که مطرح کردن این جریان انحرافی برای رقابتی کردن و رونق دادن به انتخابات است نظر شما چیست؟

دعوا که وجود دارد و بر سر لحاف ملاست، رقابت بر سر تصاحب مقام و پول است و کم و بیش در همه جوامع وجود دارد. در ایران هم دعوای اینها بر سر یک مسایل اصولی که به منافع ملی و مردم ربط داشته باشد نیست. در واقع دعوا بر سر دستیابی به منافع نفتی کشور و پست و مقام است. در اینکه یک نظام استبدادی مطلقه حاکم باشد اینها اختلافی با هم ندارند و به تعبیردینی، دعوای اینها ناشی از هوای نفس است و اصالت چندانی ندارد و البته می توانند که یک نمایشی هم در انتخابات بدهند که رقابتی است!

آقای مزروعی شما از نمایندگان اصلاح طلبِ مجلس ششم بوده اید، در حال حاضر برخی نمایندگان در فراکسیون اقلیت نامزد شده اند علی رغم اینکه جریان اصلاح طلب اعلام کرده که شرکت نخواهند کرد ، شما چه گفته ای با این افراد که به هر حال در جرگه اصلاح طلبی بوده اند، دارید و آیا فکر نمی کیند چنین حرکتی می تواند به اصلاح طلبانِ تحریم کننده انتخابات لطمه بزند؟

اینکه ضربه بزند از نظر من منتفی است. اینکه چه کسی اصلاح طلب است و به موازین اصلاح طلبی پابند است، تشخیص اش با مردم است و مردم خودشان تشخیص می دهند که چه کسی اصلاح طلب حقیقی است و چه کسی صوری است. در ضمن عرصه سیاست را نمی شود از حضور افراد فرصت طلب به آسانی پاکسازی کرد مگر اینکه یک نظام حزبی پایدار و نهادینه شده در کشور شکل بگیرد. متاسفانه در شرایط کنونی کشورما امکان مانور و حضور برای فرصت طلبان سیاسی با هرعنوان و نشانی باز است و اتفاقا حاکمیت هم از این وضعیت استقبال می کند چون براحتی می تواند از این نیروها استفاده ابزاری بکند در جهت تحکیم حاکمیت استبدادی ، و فکر می کنم فقط با اگاهی بخشی در این باره می توان جلوی بازی فرصت طلبان در میدان سیاست گرفت و تنگ کرد.
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007