« آيا تجربه دولت نهم كافي نيست ؟ | صفحه اول | تجربه دیده شدن »

16 خرداد 88

من راي مي دهم

1- من در ايران زندگي مي كنم و اينرا بخوبي در يافته ام كه نقش رئيس جمهور در كشور و اداره قوه مجريه چقدر مي تواند در زندگي جمعي و فردي ام و حتي در خصوصي ترين لايه هاي آن تاثير گذار باشد بنابراين تا آنجا كه توان دارم تلاش مي كنم فردي در اين جايگاه قرار گيرد كه بيشترين منفعت و كمترين هزينه را براي كشورم و زندگي ام داشته باشد . من راي مي دهم و ديگران را نيز تشويق به راي دادن مي كنم تا اين خواسته تحقق يابد چراكه اگر اكثريت راي ندهند بهر صورت راي اقليت اقتدارگرا و ايران بربادده حاكم خواهد شد .

2- من راي مي دهم چون مي خواهم از مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي كه همان ميزان بودن راي ملت در اداره امور كشور است ، پاسداري كنم . من بخوبي مي دانم كه امروز با بسياري از آنچه در انقلاب بدنبال آن بوديم فاصله داريم و حتي انتخابات پيش رو نيز يك انتخابات آزاد ، عادلانه ، سالم و رقابتي نيست و نظارت استصوابي برآن حاكم است اما بايد سنت انتخابات را زنده نگه داشت و آنرا نهادينه كرد براي زماني كه شرايط و مقتضيات جامعه انتخاباتي دموكراتيك را بطلبد . من دريافته ام كه مردمسالاري را بايد با تمرين و بتدريج ياد گرفت و نهاد انتخابات كلاس آموزش و تمرين مردمسالاري است و حضور در اين كلاس يعني رفتن بسوي مردم سالاري .
3- بيش از صد سال است كه ايرانيان براي دستيابي به حاكميت قانون ، مردمسالاري ، آزادي ، عدالت ، پيشترفت و توسعه در تلاشند و در اين مسير مجاهدات و مبارزات بسيار كرده اند و سه قيام و نهضت و انقلاب بزرگ براه انداخته اند اما همچنان در حسرت تحقق اين آرمانها مي سوزند! چرا؟ چون به نظرم بجاي آهسته و پيوسته رفتن و تمرين مردمسالاري كردن راه گهي تند ( انقلاب كردن و حاكمان را به زير كشيدن ) و گهي آهسته ( خاموش شدن و از سياست كناره رفتن) حركت كردن را برگزيده اند ! سال هاي پس از انقلاب فرصت تمرين دموكراسي حداقلي را از راه راي دادن براي ما فراهم كرده است و من راي مي دهم تا با استفاده از اين فرصت اسباب رسيدن به دموكراسي حداكثري را در كشورم فراهم سازم .
4- تغييرات جمعيتي به همراه انقلاب ارتباطات و جهاني شدن وضعيت تازه و نسل جديدي را در ايران رقم زده است كه مشخصه آن تحول خواهي و زيست همخوان با جهان معاصر است . اما به نظرم اين تحول خواهي كه ريشه در خواست اكثريت جامعه ما دارد بايد راه بروز و ظهور خود را بگونه اي بيابد كه كمترين هزينه را به اين تحول خواهان و جامعه و حتي حاكمان ناهمراه با تحول خواهي تحميل كند . بهترين راه بروز و ظهور اين تحول خواهي همين فرصت انتخابات است كه مي تواند علائم اين تحول خواهي را از عمق جامعه به سطح آورد و به معرض ديد گذارد و به حاكمان پيام دهد و با انتخاب فردي كه حتي بصورت حداقلي بتواند نماد اين تحول خواهي در راس قوه مجريه و رياست جمهوري باشد راه را براي تحولات بعدي و ساخت ستون هاي دموكراسي در جامعه يعني نهادهاي مدني باز نمايد و يك گام ايران را بسوي مردمسالاري به پيش برد . من راي مي دهم چون مي خواهم جامعه ام را يك گام بسوي مردمسالاري به پيش برم .
5- ايران در منطقه خطر و حادثه خيز قرار دارد و شاخص امنيت و آرامش شاخص بس مهمي براي هرگونه تصميم گيري توسط ايرانيان براي ورود به عرصه سياست و سياست ورزي است . به نظرم اگر ايرانيان در آمدن به ميدان سياست محتاطند و كمتر به دعوت نخبگان تحول خواه پاسخ عملي مي دهند به تجربه دور و نزديك و اطراف خود مي نگرند و نگران از آينده اند كه چقدر بردامنه اين امنيت و آرامش مي افزايد يا از آن مي كاهد و خلاصه در اين باره هزينه فائده مي كنند . فرصت انتحابات در شرايط امروز ايران تنها امكاني است كه با شاخص امنيت و آرامش ذهني غالب ايرانيان همخواني دارد و براحتي مي تواند آنها را به صحنه تحول خواهي بياورد و راه تحول خواهي را بروي آنها باز نمايد . در شرايط امروز ايران هيج راه بديل ديگري براي سياست ورزي و تحول خواهي بگونه اي كه بتواند اكثريت مردم را با خود همراه سازند وجود ندارد . انتخابات فرصت بي بديل براي نشان دادن راي اكثريت به تغيير در ايران است هرچند كه اين تغيير حداقلي باشد . من راي مي دهم چون مي خواهم از اين فرصت براي تغيير چهره ايران و زندگي ام استفاده كنم .
6- آيا در هرشرايطي از اين راي دادن دفاع مي كنم ؟ قطعا نه ، اما تا زماني كه شرايط انتخابات در ايران بگونه اي باشد كه من بتوانم حتي با معيارهاي حداقلي مورد قبولم دست به انتخاب بزنم و انتخابات فرصت بروز و ظهور تحول خواهي حتي بصورت حداقلي باشد در انتخابات شركت خواهم كرد و ديگران را نيز دعوت به شركت خواهم كرد چرا كه اموخته ام راه رسيدن به دموكراسي راهي بس صعب و دشوار و دور آنهم در شرايط ايران است و براي رسيدن بدان بايد صبر و حوصله داشت و از فرصتي براي رفتن بسوي اين مقصود بايد استفاده كرد . من راي مي دهم چون راي دادن نماد رفتن بسوي مردم سالاري است حتي اگر با دهها ايراد و اشكال همراه باشد و البته مي دانم كه براي دستيابي به دموكراسي بايد كارهاي بسيار ديگر كرد و به رفع ايراد ها و اشكال ها پرداخت . من چون به انگيزه تحول و دمكراسي خواهي در اكثريت مردم كشورم باور دارم و مي خواهم اين انگيزه را از قوه به فعل درآورم راي مي دهم تا با انها در اين مسير همراه شوم و اميدواره انتخابات پيش رو با پيروزي تحول خواهان و اصلاح طلبان افق هاي جديدي را بروي ايران باز نمايد و اميد به آينده را در دلهاي ايرانيان زنده نمايد و فردايي بهتر را براي همه ما رقم زند .
7- من راي مي دهم و به مهندس ميرحسين موسوي هم راي مي دهم چون باشناختي كه از ايشان دارم مي تواند اين خواسته هاي مرا برآورده كند و كشور را از دامي كه درآن افتاده است درآورد ، دامي كه بنام اسلام و ارزشها و اصولگرايي جز بر دامنه تزوير و ريا و دورغگويي در جامعه ما نيافزده و با ناكارآمدي در مديريت منابع كمياب كشور را هرز داده و قطار اقتصاد ايران را از ريل خارج كرده است و رئيس دولت اصولگرا كه بايد مظهر اخلاق باشد خود همه موازين اخلاقي و حتي سوگندي را كه خورده است زير پا نهاده و براحتي آب خوردن به ديگراني كه مخالف خود مي پندارد دروغ و تهمت مي بندد و براي دفاع از ناكارآمدي دولتش آمار دروغ مي دهد و آمار سازي مي كند . موسوي مي تواند كشورم را از اين ورطه هولناك درآورد چرا كه او قبلا و در سخت ترين شرايط جنگ اين توانايي را از خود نشان داده است . من راي به موسوي مي دهم چون مي خواهم كشورم را از دست اين فرقه ...نجات دهم و راه توسعه و اميد را بروي ايران باز نمايم .   نظرات

دروغگوی بزرگ :

درود بر صداقت موسوی و کروبی! !! ننگ بر دروغگوی بزرگ چه خوب می شد فیلمی با عنوان دروغگوی بزرگ ساخته می شد شاهکاری می شد در حد دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین.

 

:

درود بر صداقت موسوی و کروبی! !! ننگ بر دروغگوی بزرگ چه خوب می شد فیلمی با عنوان دروغگوی بزرگ ساخته می شد شاهکاری می شد در حد دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین

 

خون دل ماست يا دل ما؟خوني كه زديده ها برون شد :

ه گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، احمدي نژاد افزود: ستاد ايشان به مخابرات رفته و گفته 20 ميليارد تومان براي ارسال اس‌ام‌اس مي‌خواهيم بدهيم و مخابرات گفته كه ما اس‌ام‌اس عمومي نداريم؛ براساس برآوردها بيش از 100 ميليارد تومان هزينه تبليغات جناب آقاي كروبي است و بگويند كه اينها را از كجا و چگونه آورده است كه اينها را براي مردم توضيح بدهد و الان وقت‌شان تمام شده است(پايان نقل قول)

پاسخ يك بيننده :شهرام جزايري داد
سيوال همان بيننده:شما اين اطلاعات را از كجا عليه رقيبانتان ميگيريد وبهره ميبريد؟
از مخابرات؟
مگر اطلاعات وامكانات دولت مختص تبليغ شماست؟
شما هزينه اس ام اس وخرج گزاف تبليغاتتان را در شهرها از كجا اورديد؟
نكند ميگوييد نكرديد پس چيست اينها كه ما ميبينيم؟
نكند ميگوييد مردم ميكنند؟
خوب مردم كه اينهمه پول دارند ديگر عدالت را براي چه ميخواهند؟
نكند از پول نفتي كه بايد صرف اشتغال ما ونه بيكار كردن ما از كارگري! ميشد خرج اقتدار خود ميكنيد ورقيبان را امريكايي وهاشميستي و...ميخوانيد
اقاي ريس ما كه ميدانيم چه با ما كردي وميخواهي بكني
اما اينرا بگويم كه به اين سادگي كه شما ميگوييد هم نيست
اين مردمي را كه در اشتياق موسوي ميبينيد چه ميگوييد انان هم هاشمي هستند؟
انها غير خودي هستند؟
انها امريكايي ومخملي هستند؟
انان بندگان خدايند وخدايي دارند!!!!!!!!
انان را ميبينيد وخشمگين ميشويد ميدانم!
اما شما خاك بر سر من يكي كردي با اين اقتصاد
حال نميدانم شما وقتي كارگران را بيكار ميكنيد چگونه ادعاي عدالت ميكنيد ؟
همان عدالتي كه پول نفت را به هركه خواستي ميدهي؟
اگر ميگويي نه پس چرا به من چيزي از ان صدقات نرسيد؟
چطور است كه من پس انداز كارگري در دولت دوم خاتمي را در دوران شما خرج كردم وتاريخ دفترچه حساب پس اندازم حاكي از اين امر است؟

 

سعيد :

خلاف نمودارهاي احمدينژاد را در سايت بانك مركزي ببينيد و باور كنيد اين دولت چشم در چشم ملت دوخته و دروغ ميگويد.
http://www.cbi.ir/simplelist/3484.aspx

 

سعيد :

آيا دوست داريد چند تا از بيانات گهربار رييس جمهور احمدي نژاد را بخوانيد؟
چند نمونه اش را در زير ميآورم.
بدون شرح: جملاتی از احمدی نژاد

در سخنراني من در مجمع عمومي سازمان ملل ، يك نفر گفت كه فلاني ، يك هاله اي از نور صورت تو را فرا گرفته بود

تغييرساعت ، اثر برعكس دارد و مصرف انرژي را زيادتر مي كند.

اين كه مي گويند دوتا بچه كافيه، بنده معتقد نيستم. كشور ما براي صدو بيست ميليون نفر جا دارد.

فرار مغزها وسرمايه ها نداريم، هركس آزاد است هركجا كه خواست زندگي كند.

مردم از شنيدن اسم دموكراسي حالت تهوع مي گيرند.

برخلاف دولتهاي قبلي ما در انتخابات شوراها ، بي طرف عمل كرديم.

امارات اگر پيشرفت كند ، انگار ما پيشرفت كرده ايم .

اگر مصر آمادگي داشته باشد ، تا پايان وقت اداري امروز ، روابط را ( پس از سي سال قطع رابطه ) برقرار مي كنيم .

يك زن ( اشاره به فاطمه رجبي ) پيدا شده كه مردانه حرف مي زند ، آن وقت شما بهش ايراد مي گيريد.

در كشور ما طي اين دو سال معجزه اقتصادي رخ داده .

چهل و دو روزنامه عليه دولت مي نويسند .

گفته ي مركز پژوهش هاي مجلس درباره نرخ تورم 23 درصدي دروغ است ، تورم 13 درصد است .

من نگفتم نفت را سر سفره ها مي آورم .

در سخنراني من در مجمع عمومي سازمان ملل ، يك نفر گفت كه فلاني ، يك هاله اي از نور صورت تو را فرا گرفته بود.

امروز همه به اين واقعيت معتقدند كه در حال حاضر كشور را امام زمان مديريت مي كند.

مردم اطلاعات پرسشنامه طرح تحول اقتصادي را با دقت % 96/99 درست تكميل كرده اند .

طرح تحول قيمت ها را افزايش مي دهد ، اما اين افزايش قیمت، تورم نيست بلكه جهش است .

بعضی افراد بی ايمان مي گويند که ما در هيئت دولت ، يک صندلی برای آقا خالی مي گذاريم ، در حالی که اگر آقا به هيئت دولت بيايد که تنها نمي آيد بلکه با يارانشان تشريف مي آورند.

ميانگين سن دانشمندان هسته اي ما 17 سال است.

يک دختره 15ساله توانسته است در زيرزمين خانه شان ، اورانيوم را غنی کند.

با چاقوی زنجان ، دشمنان اين مملکت را به دو نيم مي کنيم.

بدرفتاری با ايرانيان در فرودگاهها دروغ است ، با من و هيئت همراهم همه جا خوش رفتاری مي کنند.

بر خلافه نظر بقيه ، من معتقدم زنان گيلانی در کنار کار و تلاش روزانه ، حريم عفاف و ناموس خود را هم حفظ مي کنند.

در سفر عربستان ، برادر عزيزم ملک عبدا... من را در صندلی کنار خودش نشاند.

آنقدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامه دانتان بترکد .

روز بسيج نقطه عطف تاريخ بشريت است.

با حذف قيمت زمين بهای خانه نصف مي شود.

درست است که ميزان فروش نفت و مخارج دولت هر دو مشخص است ، اما موجودی صندوق ذخيره ارزی محرمانه است [ موجودي صندوق ذخيره برابر است با كسر ميزان مخارج دولت از ميزان فروش نفت]

آقای مشايی مظلوم واقع شدند ، ايشان هيچ گاه نگفتند ما با ملّت اسراييل دوست هستيم [ بلکه ايشان گفته اند ما با مردم اسراييل دوست هستيم ]

سران کشور های دنيا برای نزديکی با کشور ما صف کشيده اند ، مثل اين پيرزن ها که در صف زنبيل ميگذارند.

آقای کردان مظلوم واقع شدند و استيضاح ايشان غير قانونی است.

در دنيای ورزش ، نتايج پارا المپيک از المپيک مهم تر است.

ايران آزاد ترين کشور دنياست.

در خارج از کشور بچه 4 ساله من را به مادرش نشان داد و گفت : محمود.

در سفر ايتاليا من را مي خواستند با اشعه ايکس ترور کنند.

بهای کنونی نفت ( 150 دلار در سال 86 ) بسيار پايين است و من پيش بينی مي کنم که نفت به 200 دلار برسد.

چه کسی گفته است که واردات چيز بدی است ؟

آنها از من مي ترسند ، يک سخنرانی بکنم بهای نفت گران مي شود.

درست است که بهای نفت دارد کاهش پيدا مي کند (130 دلار اوايل در سال 87) ولی به طور قطع مي گويم زير 100 دلار نخواهد رسيد.

عده اي مي گويند که بازار همه چيز را حل مي کند ، ولی من به شما مي گويم که بازار آزاد برای دزد ها و سارق هاست.

به خبرنگار خارجی : شما نماينده ملت تان هستيد و بايد به سؤال من پاسخ بدهيد.

حجم سرمايه گذاری در صنعت نفت ، در اين 4 سال 60 ميليارد دلار است.


 

:

با سلام
اميدواريم ملت بزرگ ايران گول ريا وفريب ودروغ ونا متعيني ونا مفهومي را براي چندميين با وچندمين بار وچندمين بار نخورند وحداقل به نجابت وصداقت واخلاق وپاكدامني ومسيوليت راي دهند ودر اداره زندگي خود وما قدري دقت كنند

 

:

آيا واقعأ سرمايه شما يک مليارد تومان است؟

مزروعی : باسلام ، هرچند در آن مناظره بنده اینرا به شوخی گفتم اما اگر شما علاقه دارید بدانید و مشتری هستید من حاضرم همه دارایی و ثروت خود و بستگان درجه یکم را در ایران و جهان به این رقم بفروشم چرا که سود خوبی برای من دارد و البته اگر چنین مدعایی را مطرح کردم چون در سایه دولت احمدی نژاد بدلیل تورم ایجاد شده و گرانی مسکن بر ثروت من افزوده شد !

 

نیما :

با عرض سلام

متاسفانه آنجه بسیاری از مردم از درک آن عاجزند زمان بری پدیده اصلاحات و آرام بودن آن است.امیدوارم جناب موسوی بتوانند با ابزارهایی که در اختیار دارند این فرهنگ را در جامعه گسترش دهند تا باز شاهد شکست اصلاحات نباشیم....

 

صمد مهدي پور :

باسلام خدمت آقاي موسوي

هيچ چيزبهترازصداقت نيست.علي (ع)مي فرمايد:حلال بخوروصادق باش
آسان ترين كاردنيا آن است كه آنچنان كه هستيم باشيم وسخت ترين كاردنيا آن است كه ديگرانت مي خواهند
ازشما خواهشمندم بسترآزادي ورعايت حقوق شهروندي را تا آنجا كه ميتوانيد فراهم كنيد ازشما خواهشمندم بستر ازادي وامنيت راطوري فراهم كنيد كه دانشمندان بزرگي چون جناب آقاي دكترسروش بتوانند درخانه وكاشانه خود وكشورخود هرچه بيشترو بهترباعث رشد وتعالي خود ومردم كشورخود شوند و مجبور نشوند به دليل نبود امنيت ترك وطن كنند امثال دكترسروش از افتخارات ملي وازافتخارات جهان اسلام مي باشند وضعيتي رافراهم كنيد كه همه بتوانند افكار وعقايد وباورها وانديشه هاي خود رابيان كنند بدون هيچ گونه ترس وارعابي .اگرهم كسي اشتباه مي گويد آنهايي كه مدعي خلق وخالقند بيايند وبه او بفهمانند كه اشتباه ميگويد واشتباه فكرميكند.نحوه برخورد با كساني كه فكر،عقيده ونظر اشتباهي دارند،فحاشي،هتاكي وبرخورد فيزيكي نمي باشد و در واقع كساني كه به اين شيوه هاي پست و بي ارزش متوسل مي شوند انسانهاي حقير كوچك و ناتواني هستند وخودشان هم مثل اعمالشان مي باشند.اين برخورد هايي كه ازابتدا تاكنون با صاحبان خرد و انديشه شده درشآن انسانها نيست.وكساني كه چنين برخوردهاي نابخردانه اي كه تاكنون درمورد دكترسروش وديگران انجام داده اند بدانند واگاه باشند كه با انسانيت وآدميت وآدم شدن فاصله زيادي دارند

آدمي فربه شود از راه گوش جانورفربه شود از راه نوش

صمد مهدي پور18/03/1388

 

پيام مرا برسانيد جناب مزروعي :

با سلام جناب مزروعي
اقاي موسوي مير ميهن امروز وفردا وفردا ها ما ترا دوست داريم وشب از ظلمت خود وحشت دارد!
جان ما براي ازادگي وتعالي انساني زاييده شده وبراي تعالي ديگر مرده خواهد شد وزندگي دوباره خواهد داشت انسانيت گوهريست گرانقدر كه خدا افريده واين گوهر رو به تكامل است در مكانيزمي كه خدا افريده!
دنيا محل تقابل زشتيها وزيبايي هاست ونيكيها وبديها محل تقابل خرد وجهل و...
گونه گوني دنيا زيباست وما در جريان زندگي هستيم
توصيه من به شما مير عزيز:
بدور از زشتي وزيبايي عرصه سياست بايد بگويم اين عرصه محل تعيين سرنوشت مردم است
حريف شما سخني براي دفاع از عملكرد خود نداشت وبا قلدري وجنگ رواني عرصه را به ميدان كشتي هاشمي وخود وحالا هر كس ديگر مبدل كرد وفرافكني نمود گمانم جز از اين راه راه ديگري يراي كسب قدرت نديد ودر اين مناظره بعنوان بازجو براي تاييد شدگان شوراي نگهبان وحكومت ظاهر شد بجاي رقيب!
از شما خواهشمندم در اخرين گفتگو با مردم انها را به ارامش دعوت كنيد وبا جمع بندي مطالب وبا يك رويكرد صحيح انها را به عرصه زندگي خودشان توجه دهيد وبگوييد كه ميرحسين موسوي هستيد از مردم ووطن وقانون وبراي خود ومردم ووطن به مردم بگوييد كه عرصه سرنوشت انان ميدان كشتي اهالي قدرت نيست كه يكي بگويد من ميخورم خوب ميكنم ديگري ميخورد بد ميكند اينجا ايران است وامروز ما جمع شده ايم تا ايران را از گوشت قرباني شدن در دستان قدرتمداران نجات داده وبه صاحب اصلي ان ملت برگردانيم وقانون وعدالت وپيشرفت وازادي را در ان نهادينه كنيم ما ميخواهيم ايران را مردم اداره كنند ولا غير
خلاصه هرجور صلاح ميدانيد افكار مردم را به سرنوشت زندگيشان متمركز كنيد

 

مير عزيز تو همين حالا پيروز در هر صورت قضيه :

با سلام
جناب مزروعي به مير حسين عزيز بگوييد ارامش خود را حفظ كند وبه خدا توكل كند وبه مردم ارامش وتعقل توصيه كند ونيز به اينكه باندهاي قدرت انحصار قدرت را براي بردن منافع ثروت ميخواهند ونه براي عدالت !
به مردم ارامش وذهنيت درست دهد واينروزها را تنوير نمايد واينده را ونيز به مردم بگويد احساس مسيوليت كنند وبا اقايان كار نداشته باشد بگذار هر چه ميگويند بگويند
توكل بر خدا واعتقاد به عزم وشعور مردم
نيل را در برابر داريم وخدا يار ما

 

صمد مهدي پور :

بنده تحصيلات روانشناسي باليني دارم هرچند که درحوزه روانشناسي کار نمي کنم واطلاعاتم به روز نمي باشد ولي از ابتدا تاکنون که حرف هاوصحبت هاي آقاي احمدي نژاد راتوجه کرده ام علائم ونشانه هائي ازاختلالي به نام مانيا(مانيک)درذهنم تداعي مي شود.دراين اختلال افراد احساس انرژي زياد مي کنند واتفاقا زياد هم فعال وپرتلاشند.احساس خود بزرگ بيني وبزرگ منشي مي کنند وخود راخيلي فهيمتر وداناتر ازديگران ميدانند.ازغيرمحسوسات حرف ميزنند مثل همان هاله نورو قصد دارند کل دنيا رامديريت واصلاح کنند.هذيانهاي بزرگ منشي وخود بزرگ بيني-هذيان گزند واسيب يعني ديگران مي خواهند به اوضربه بزنند و درحال توطئه برعليه اوهستند وموارد زياد ديگر که براساس موقعيت وشخصيت کلي فرد و تحصيلات وموقعيت شغلي فرد مي تواند متغير باشد(شايدتعبير شخصيت اسكيزوئيد يا خودشيفته صحيح تر باشد)

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007