« معمای یک میلیارد دلاری | صفحه اول | آيا تجربه دولت نهم كافي نيست ؟ »

12 خرداد 88

یک مقایسه آماری

اینروزها آقای احمدی نژاد سخت در تلاش است تا اثبات کند دولتش به قول ها و وعده هایش مبنی بر بردن نفت به سر سفره های مردم عمل کرده است و برای اینکار با ارائه آمارو ارقام نادرست و آسمون و ریسمون بافتن می خواهد نارکارآمدی های دولتش را بپوشاند در حالیکه این دولت بر پایه آمار منتشره توسط بانک مرکزی زیر نظر همین دولت به رغم برخورداری از بیشترین درآمد نفتی طی سی سال گذشته ( بیش از 40 درصد یعنی حدود 300 میلیارد دلار از 730 میلیارد دلار در آمد حاصله ) در چهار سال گذشته و هزینه آن حتی در مقایسه با چهار سال دوم آقای خاتمی نه تنها نتوانسته است محصول بهتری برای اقتصاد ایران ببار آورد بلکه روند غالفب شاخص های اقتصادی کشور منفی و بدتر شده است همانند نرخ تورم و بیکاری و توزیع درآمد .
برای اینکه درامدی نفتی که در اختیار این دولت قرار گرفته است در مقایسه با دولت های پس از انقلاب سنجیده شود یاد آور می شوم : درآمد دهه اول انقلاب 146 میلیارد دلار بوده است که 110 میلیارد دلار آن به دوره دولت مهندس موسوی تعلق دارد . درامد دولت هاشمی در سلا های 68-75 برابر 126 میلیارد دلار بوده است ، درامد هشت سال دوره خاتمی 172 میلیارد دلار بوده که 14/8 میلیارد دلار آن در حساب ذخیره ارزی تحویل دولت نهم شده و بنابراین درآمد در اختیار دولت خاتمی 158 میلیارد دلار بوده است ، و درامد حاصله از فروش نفت و گاز درچهار سال 84 -87 دولت احمد نژاد بالغ بر 283 میلیارد دلار شده که با جمع 14/8 حساب ذخیره بالغ بر 298 میلیارد دلار در اختیار این دولت قرار گرفته است اما حاصل عملکرد در مقایسه با دولت های گذشته چه بوده است ؟ این سئوالی که همه ما وظیفه داریم بدان فکر کنیم و از آقای احمدی نژاد بپرسیم با این کارنامه چگونه می خواهد دوباره رئیس جمهور شود ؟ و اگر شود چه بلایی برسر ایران خواهد آمد ؟
توضیح ضروری اینکه هرکس به این آمار و ارقام شک دارد می تواند مستقیما به سایت بانک مرکزی و گزارشات منتشره در آن مراجعه فرماید تا دریابد این آماری برگرفته از گزارشاتی است که همین دولت منتشر کرده است هرچند که با بسیاری از اعداد و ارقامی که اینروزها آقای احمدی نژاد اعلام و تبلیغ می کند همخوانی ندارد!

jadval01.jpg


jadval02.jpg


jadval03.jpg 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007