« یک مقایسه آماری | صفحه اول | من راي مي دهم »

16 خرداد 88

آيا تجربه دولت نهم كافي نيست ؟

در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 84 برخي نامزدها با تكيه بر شعارها و وعده هاي صرفا اقتصادي تلاش كردند كه جلب آراء نمايند اما سرانجام اين آقاي احمدي ن‍‍ژاد بود كه با شعار « بردن نفت به سر سفره هاي مردم » و « مبارزه با فقر و فساد و تيعيض » و...توانست گوي سبقت رااز ديگر رقبا بربايد و بر كرسي رياست قوه مجريه تكيه زند و طبعا راي دهندگان به او انتظار داشتند كه او در اين مقام به وعده هاي خود عمل نمايد . از قضاي روزگار از زمان روي كار آمدن او قيمت جهاني هر بشكه نفت روز بروز افزايش يافت و يك درآمد افسانه اي حدود 300 ميليارد دلار را روانه خزانه دولتش كرد و بهترين فرصت اقتصادي را براي تحقق شعارها و وعده هايش با توجه به همراهي همه قوا و نهادهاي حكومتي فراهم آورد اما امروز و در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري اين دولت از ناحيه عدم تحقق همين وعده هايش و هرز دادن منابع كمياب كشور مورد بيشترين سئوالات و چالش ها واقع شده و عملا پاسخگو نيست كه چرا به رغم در اختيار داشتن 40 درصد كل درآمد نقت سال هاي پس از انقلاب حتي نتوانسته است كارنامه بهتري از دولت هاي قبل در زمينه شاخص هاي كلان اقتصادي عرصه نمايد . براي اثبات اين مدعا فقط كافي است به رقم اعلامي دو شاخص نرخ بيكاري و تورم توسط مراجع آماري كشور توجه نمائيم كه نه تنها گشايشي را در سال پاياني كار دولت نهم نسبت به زمان ابتداي كارش نشان نمي دهند بلكه با گذار بيش از دو برابري نرخ تورم نسبت به سال آغاز كار اين دولت همه شعارها و وعده هاي اين دولت در باره بردن درآمد نفت به سر سفره هاي مردم به ويژه اقشار محروم و متوسط و عدالت محوري و...به رغم پول پاشي ها و توزيع سهام عدالت و...زير سئوال رفته و باد هوا شده است .

يك ضرب المثل چيني مي گويد براي رفع گرسنگي و بيكاري افراد جامعه آسانترين راه اين است كه به آنها ماهي بدهيد اما ميدانيم كه افراد با خوردن ماهي و سپري شدن امروزشان ، فردا دوباره گرسنه و بيكار مي مانند و محتاج ماهي هاي ديگر! اما راه ديگر كه كمي سخت و زمانبر است اينكه به اين افراد ماهي گيري بياموزيد تا از بيكاري رهايي و از دسترنج خود سير شوند و تا زنده اند محتاج كمكي نباشند . و راه بنيادي تر اما دشوارتر اين است كه به افراد توربافي بياموزيد تا نه تنها خود از بيكاري و گرسنگي رهايي يابند بلكه ابزار توليد براي ديگراني كه بيكار و گرسنه هستند درست كنند و جامعه اي را از فقر و بيكاري برهانند . متاسفانه و سوگمندانه بايد گفت كه بدليل برخورداي ايران از منابع غني نفت و گاز و درآمد باد آورده اي كه در اختيار دولت قرار مي گيرد غلبه نگاه توزيعي و ماهي دادن به مردم بجاي صرف اين منابع براي آموزش مهارت ها توليدي و سرمايه گذاري زيربنايي اداره اقتصاد ايران را به بيراهه برده و چهره اقتصاد صدقه اي و ضد توليدي بدان داده است . اينكه مسئولان كميته امداد اعلام كنند از سال 83 بدينطرف سي درصد بر تعداد افراد تحت پوشش اين كميته افزوده شده است خود بهترين شاهد براين مدعاست كه در اين سالها چه اتفاقي افتاده است آنهم در سايه اين درآمد افسانه اي نفت !
بازي كردن با ابراز درآمد نفت و وعده توزيع درآمد نفت و گاز ميان مردم بزرگترين اشتباهي است كه در انتخابات دوره نهم اتفاق افتاد و دولت نهم را به چاه ويلي گرفتار ساخت كه امروز در درون آن گير افتاده است ! جالب آنكه آنان كه وعده توزيع اين درآمد را مي دهند حتي از توضيح آن روي سكه كه افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي براي تامين اين منابع است خود داري مي كنند و هيچ نمي گويند كه اين افزايش قيمت ها بدنبال خود نرخ تورمي را مي آورد كه همه آن مبلغ داده شده به افراد را مي خورد و هيچ رفاهي به همراه ندارد ! به نظر نويسنده سرمايه نفت و گاز اصلي ترين سرمايه مادي جامعه ما براي سرمايه گذاري و توسعه است و استفاده از اين سرمايه به عنوان ابزاري انتخاباتي اشتباهي كه در دوره انتخابات قبل اتفاق افتاد و دولت نهم را به بيراهه برد و موجبات عدم بهره گيري مناسب از بزرگترين فرصت تاريخي اقصادي ايران را رقم زد و شايسته نيست كه اين تجربه پر هزينه و كم فائده آنهم ذيل نام اصلاح طلبي مطرح و تكرار شود . دامن زدن بر مطالبات اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه بيش از ظرفيت هاي موجود و مقدور پاشنه آشيلي است كه همچون تجربه دولت اصلاحات و دولت نهم بيش و پبش از همه وعده دهندگانش را گرفتار مي كند و به زير مي كشد . آنهائيكه وعده توزيع درامد نفت مي دهند بايد بدين موضوع متفطن باشند دولت نهم ، كه ابر و ماه و مه و خورشيد و فلك با او همراه بودند ، و اصرار تام و تمام بر انجام اينكار داشت از انجام آن ناتوان ماند حال چگونه آنان مي توانند بدين وعده اقدام كنند؟ و « آيا تجربه دولت نهم كافي نيست » تا از اين شعار و بازي فاصله گرفته شود ؟ و بر شهروندان ايراني است كه از يك سوراخ دو بار گزيده نشوند و دريابند كه راه رشد و توسعه ايران از توزيع درآمد نفت نمي گذرد بلكه از صرف اين درآمد براي سرمايه گذاري و توليد مي گذرد .
بهترين راهي كه در شرايط امروز ايران مي توان براي استفاده از درآمد نفت و گاز متصور بود همان سياستي است كه در دو قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به عنوان محدو كردن استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومي دولت و واريز مازاد برآن در« حساب ذخيره ارزي » با هدف وام دهي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري تمهيد و پيش بيني شده بود كه در اجرا مقهور سياست هاي جاري و توزيعي دولت شد . سياست هاي امدادي و حمايتي ضروري دولت نيز در قالبي غير از توزيع پول نقد و درقالبي همچون پوشش هاي بيمه اي بايد تعريف و انجام شود بگونه اي كه موجبات انگيزه زدايي كار اقتصادي در افراد فراهم نشود و فراموش نبايد كرد كه رشد و توسعه ايران به كار و تلاش همه ايرانيان وابسته است و به كار و تلاش همه ايرانيان نياز دارد . خوشبختانه اقاي موسوي به عنوان فردي كه سابقه هشت سال اداره كشور آنهم در شرايط سخت جنگ و كاهش درآمد نفت را دارد بخوبي بر زير و بم مسائل اجرايي كشور آشناست و تاكنون وعده و شعاري نداده است كه در انجامش قاصر باشد و به ويژه در ارتباط با بهره گيري از درآمد نفت و گاز براي توسعه كشور مواضع درستي را در پيش گرفته است و توصيه مي شود كه برهمين خط و منهج تا آخر به پيش رود و براي راي آوردن در دام وعده توزيع درآمد نفت نيافتد كه اگر افتاد به همان سرنوشتي گرفتار مي شود كه امروز دولت نهم گرفتار آمده است ! البته بحث اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و هدفمند كردن يارانه ها قطعا يك بحث كارشناسي و علمي است كه هر دولتي كه بر سركار مي آيد بايد در يك فضاي علمي و كارشناسي بدان بپردازند و با استفاده از تمام ظرفيت كارشناسي و خرد جمعي كشور به تدوين و اجراي سياستي در اين باره روي آورد كه بيشترين فائده و كمترين هزينه را براي كشور و شهروندان ايراني به خصوص اقشار محروم و متوسط جامعه داشته باشد .   نظرات

:

با سلام
موسوي نميتواند بگويد ملت من نميتوانم كفش پاره بپوشم وتبليغ كنم من فقيرم ويا پژو 504 سوار شوم وبعد پول نفت را هاپولي كنم ودور بعد با هواپيماي خصوصي اين طرف انطرف بروم براي تبليغ
بابا اين موسوي چرا حرف نميزنه تو تلوزيون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

1ط :

راست میگه اگه حرف زده بود مثلا اخراج احمدی از دانشجوئی خط امام وضع اینطور نبود

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007