« سرمايه اصلي ايران مردم هستند | صفحه اول | موسوي قول هيچ وعده ناشدني را نمي‌دهد »

2 خرداد 88

اين انتخابات بسيار مهم است

ميزگردي با عنوان « سياست خارجي و انتخابات رياست‌جمهوري دهم» در جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، ‌در اين نشست، رجبعلي مزروعي، نماينده‌ي مجلس ششم و عضو جبهه‌ي مشاركت طي سخناني گفت: در سال 82 نظام تصميم‌گيري كشور بعد از سال‌ها تجربه به اين نتيجه رسيد كه ما بايد به تبيين جايگاه ايران در منطقه و جهان بپردازيم و ببينيم كجا هستيم و بايد به كجا برويم. بر اين اساس در دولت آقاي خاتمي مباحثي سامان داده شد كه بعدا در قالب سند چشم‌انداز بيست‌ساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و تصويب قرار گرفت و بر پايه‌ي اين سند افق حركتي جمهوري اسلامي در 20 سال آينده ترسيم شد

وي افزود: پس از آن‌كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين سند را تصويب و رهبري آن را تاييد كرد، سند چشم‌انداز مبناي نوشتن برنامه‌ي چهارم توسعه شد و در قالب اين سند قرار بود از طريق برنامه‌ي چهارم بتوانيم به اهداف پيش‌بيني شده دست پيدا كنيم؛ يعني در سال 1404 پس از اجراي چهار برنامه‌ي توسعه به قدرت برتر منطقه‌اي تبديل شويم.

مزروعي ادامه داد: يكي از محورهاي اصلي برنامه‌ي چهارم توسعه، تعامل فعال با اقتصاد جهاني است؛ يعني براي دستيابي به جايگاه برتر بايد تعاملي سازنده در محيط پيراموني داشته باشيم. در اين قانون ماده‌ي 157 دولت را موظف مي‌كند هر ساله يك گزارش نظارتي ارائه دهد، اما در چهار سال اخير چنين كاري انجام نشده و تنها مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه‌ي نظارتي خود را در قالب گزارشي با عنوان وضعيت اقتصادي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه‌ي با كشورهاي آسياي جنوبي شرقي تهيه كرده است.

مزروعي افزود: در سال 84 و 85 كه برنامه‌ي چهارم اجرا مي‌شد عملكرد دولت متاسفانه به گونه‌اي بود كه نه تنها جايگاه ما ارتقا پيدا نكرد، بلكه كاهش هم يافت، با در نظر گرفتن اين كه درآمد نفتي كشور در آن سال‌ها افزايش يافته بود.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت در بخش ديگري از سخنانش انتخابات رياست‌جمهوري دهم را فرصتي براي بازنگري در وضع موجود خواند و گفت: اين انتخابات بسيار مهم است و بايد ببينيم چگونه مي‌توان از آن استفاده كرد تا كشور به مسير سند چشم‌انداز بازگردد و جايگاه ايران ارتقا پيدا كند.

وي در تشريح ديدگاه‌هاي ميرحسين موسوي افزود: گفتمان آقاي احمدي‌نژاد يك گفتمان اقتصادي بود با درآمد هنگفت نفتي ، اما متاسفانه وضع اقتصاد كشور امروز به اينجا رسيده، در حالي كه آقاي مهندس موسوسي هشت سال در زمان جنگ شرايط ايران را به گونه‌اي پيش برد كه نه تنها مردم با كمترين مشكلات اقتصادي مواجه بودند بلكه از شوراي امنيت نيز توانست قطعنامه‌اي به نفع ايران يعني قطعنامه‌ي 598 را بگيرد، اما در اين چهار سال ما با چهار قطعنامه در شوراي امنيت مواجه شديم، آن هم در شرايطي كه نه جنگي وجود دارد و نه مشكل ديگري؛ بنابراين بايد گفت تدبير در سياست خارجي مي‌تواند ما را از شرايط جنگي خارج كند و بي‌تدبيري ما را به شرايط جنگي ببرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه‌ محسن امين‌زاده معاون آسيا و اقيانوسيه وقت وزارت امور خارجه در تحليل خود از تاثير سياست خارجي بر انتخابات رياست‌جمهوري دهم گفت: ايران در دو دهه‌ي گذشته در معرض فرصت‌هاي عجيبي قرار گرفته است. از فروپاشي شوروي كه ايران را از يك ابرقدرت در همسايگي خود كه سه قرن در مسائل داخل ايران دخالت مي‌كرد رها كرد و سقوط صدام و طالبان كه از سوي ديگر اخلال‌گري در امنيت ملي ايران از بين رفت؛ چنان‌كه امروز ايران به بزرگترين بازيگر منطقه‌اي بدل شده و نقشي مهم‌تر از روسيه در منطقه ايفا مي‌كند و با نفوذ زيادي كه دارد مي‌تواند فعاليت‌هاي سياسي نيز داشته باشد. ايران حتي در حوزه‌ي آسياي ميانه مي‌تواند نقش بي‌سابقه‌اي داشته باشد و جهان به اين نقش ايران نيازمند است.

وي افزود: دنيا مي‌خواهد سهم و نقش ايران را در فرصت‌هاي جهاني بپذيرد. اين فرصت‌ها از قدرت نفت ، انرژي ، نيروي انساني و ساختار جغرافيايي تشكيل شده و ايران را در وضعيت بسيار بي‌نظيري قرار داده است و اگر مي‌بينيم امروز صحبت از جنگ نمي‌شود به خاطر اين نيست كه ايران از فرصت‌ها استفاده مي‌كند، بلكه بايد گفت متاسفانه از بسياري از فرصت‌ها استفاده نكرده و برخي از آنها را بر باد داده است؛ البته در عرصه‌ي بين‌المللي هنوز فرصت باقي است.

معاون آسيا و اقيانوسيه وقت وزارت امور خارجه در ادامه گفت: در دولت آقاي خاتمي در سال 80 تا 84 ايران كشوري قدرتمند شد.

امين‌زاده در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين‌كه انتخابات آينده ايران يكي از مهمترين انتخاب‌ها پس از انتخابات آمريكا در جهان محسوب مي‌شود، اظهار كرد: بايد توجه داشت كه تاثير اين انتخابات تنها بر ايران نيست بلكه تاثيري چشمگير در عرصه‌ي بين‌المللي مي‌تواند داشته باشد؛ بنابراين اميدوارم مديريت آينده نه تنها بتواند اين شرايط را بازسازي كند، بلكه از فرصت‌هاي باقي‌مانده نيز بيشترين استفاده را ببرد.

وي افزود: در دولت گذشته يعني دولت آقاي خاتمي صنعت هسته‌يي بنا شده بود و اين امكان فراهم شد كه ايران خود را در جايگاه هسته‌يي ببيند؛ يعني زماني كه دولت نهم امور را تحويل گرفت اين صنعت پايه‌گذاري شده بود و در واقع بايد گفت سهم اين دولت روشن نگاه داشتن خط توليد آن چيزي است كه در دولت آقاي خاتمي بنا شده بود.

امين‌زاده ادامه داد: افتخار هسته‌يي بودن در آغاز دولت آقاي خاتمي امري باورنكردني بود، اما پس از هشت سال در نتيجه‌ي اعتمادسازي اين باور محقق شد و يكي از دلايلي كه در آن زمان براي 164 سانتريفيوژ راه‌اندازي شده جشن نگرفتيم اين بود كه درايت دولت تصميم گرفت كه اين موضوع جنجالي نشود؛ يعني سياست اين بود كه با اعتمادسازي و بدون هيچ زمينه‌اي هسته‌يي شويم و دولت مانع تبليغات خنثي‌كننده شد.

معاون آسيا و اقيانوسيه وقت وزارت امور خارجه با بيان اين‌كه در دولت آقاي خاتمي UCF اصفهان راه‌اندازي و تكميل شد ادامه داد: روزي كه آقاي خاتمي دولت را تحويل داد مركز UCF اصفهان توليد مي‌كرد، در حالي كه روز اولي كه مي‌خواستيم آن را بنا كنيم تنها يك سوله بود و دولت ايران در آن زمان مي‌خواست حساسيت جهان را كاهش دهد. هنر سياست خارجي دولت بايد جلوگيري از نگراني‌هاي تهديدكننده باشد و نبايد اجازه دهد كه اجماع جهاني عليهش صورت بگيرد.

در ادامه جلسه يكي از حاضران به امين‌زاده گفت: در زماني كه شما در وزارت امور خارجه بوديد شهادت دوست عزيزم آقاي صارمي و چند نفر از جوانان ديگر اتفاق افتاد، چگونه مي‌گوييد كه ايران در آن زمان امنيت داشت؟

امين‌زاده در پاسخ گفت: در زمان اين اتفاق يعني شهادت شهيد صارمي من مسووليتي در حوزه‌ي افغانستان وزارت امور خارجه نداشتم، اما افتخارم اين است كه اين حوزه را در دست گرفتم و توانستيم تمام افرادي را كه در آن جنايات دخيل بودند معرفي و بدون آنكه ايران را درگير مشكلاتي كنيم به مجازات برسانيم.

وي افزود: همواره اين سوال را از ما مي‌پرسيدند كه دولت آقاي خاتمي با طالبان خوب بود يا بد؟ پاسخ من اين است كه پيش از 11 سپتامبر تلاش كرديم بحراني ميان افغانستان (طالبان) و ايران ايجاد نشود، اما پس از اين حادثه خيلي‌ها تلاش كردند ما با افغانستان وارد درگيري شويم ، اما افتخار ما در وزارت خارجه اين بود كه اجازه نداديم اين درگيري اتفاق بيفتد، البته خيلي‌ها كارشكني مي‌كردند و مي‌خواستند كه اين كار رانجام شود، اما وضع به گونه‌اي شد كه مقام معظم رهبري نيز وارد موضوع شدند و گفتند افغانستان يك باتلاق است كه نبايد درون آن افتاد، ما با تكيه بر اين گفته‌ي مقام معظم رهبري در وزارت خارجه اجازه نداديم مرزهاي ايران با افغانستان به خطر بيفتد.

امين‌زاده افزود: اگر اين درگيري اتفاق مي‌افتاد خدا مي‌داند چه فاجعه‌اي رخ مي‌داد. ما در مرزهاي‌مان توانايي كنترل كامل نداريم به دليل آنكه بسيار گسترده هستند، ما حتي از نيروهاي نظامي بهره گرفتيم و تا مرزهاي افغانستان رفتيم براي آنكه آنها باور كنند كه اگر تهديد باشند ما مي‌توانيم مقابله كنيم و پس از آن توانستيم اجماع جهاني عليه افغانستان و جنايت طالبان ايجاد كنيم و جنايتكاران را به اشد مجازات برسانيم.

معاون آسيا و اقيانوسيه وقت وزارت امور خارجه ادامه داد: هشت ماه اولي كه حوزه افغانستان را در وزارت امور خارجه تحويل گرفتم كارم حمل جنازه بود كه آخرين آن شهيد صارمي بود. دولتي كه آقاي خاتمي تحويل گرفت داراي سياست خارجي بسيار بحران‌زده‌اي بود، اما ما كنترلش كرديم. در زمان جنگ با افغانستان عده‌اي ماجراجو معتقد بودند حيثيت ملي ايران در درگيري با افغانستان است و همان‌ها پس از آنكه آمريكا به افغانستان حمله كرد مي‌گفتند بايد به كمك طالبان برويم، اما باز هم ما اجازه نداديم . افتخار ما در دولت آقاي خاتمي اين است كه نه تنها به حوزه‌ي افغانستان كمك كرديم بلكه ايران را از ماجراجويي‌هاي عده‌اي كه منجر به فاجعه‌ي جنگي مي‌شد نجات داديم. اما امروز حتي برخي در پاكستان هم اداي طالبان را در مي‌آورند و دولت بايد در اين زمينه تدبير كند.

پرسش ديگري كه مطرح شد اين بود كه چرا در دولت اصلاحات با آمريكا مذاكره نكرديد؟

امين‌زاده پاسخ داد: حوزه‌ي مذاكره با آمريكا حوزه‌ي مشخصي بود كه به ما اجازه نمي‌داد راجع به مسائل ايران با آمريكا مذاكره كنيم . ما تنها مي‌توانستيم درباره بقيه كشورها اين مذاكرات را انجام دهيم كه انجام داديم و حاصل آن افغانستان و عراق بود كه اگر غير از اين مذاكره مي‌كرديم، حتما به تشكيل دولتي غير از دولت كنوني در افغانستان منجر مي‌شد، اما وضعيت افغانستان ناشي از روش ما در مذاكره در چارچوب سازمان ملل بود؛ به گونه‌اي كه يك كشور دوست در افغانستان حاكم و به نفع ما تمام شد و پس از آن هم دولت صدام سقوط كرد و شيعيان در عراق حاكم شدند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در اين نشست باقريان‌نژاد نماينده‌ي مجلس ششم نيز در ميان ميهمانان حضور داشت .

وي در سخناني ابراز عقيده كرد: در هشت سال جنگ نخست‌وزير ما آقاي مهندس موسوي بود. ايشان مورد حمايت امام قرار داشت و به خوبي توانست با نفت هفت دلار كشور را اداره كند . امام(ره) در سال آخر حيات‌شان گفتند چه من ميان شما باشم و چه نباشم اجازه ندهيد نااهلان بر انقلاب حاكم شوند.

وي هم‌چنين با انتقاد از صدا و سيما گفت: سوال اين است كه چرا صدا و سيما انتخابات آمريكا را پخش مي‌كند اما از آقاي مهندس موسوي به عنوان كانديدا حرف چنداني به ميان نمي‌آيد و از انتخابات ايران صحبتي نمي‌كند؟

به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه جلسه پرسش ديگري توسط حاضران مطرح شد با اين مضمون كه سياست خارجي دولت آينده چه در عرصه‌ي بين‌المللي و چه در داخل نسبت به افكار عمومي بايد چگونه باشد و ديدگاه آقاي مهندس موسوي در سياست خارجي چيست؟

مزروعي در پاسخ گفت: سياست خارجي دولت آينده قطعا بايد تنش‌زدايي باشد. اين را آقاي مهندس موسوي هم عنوان كرده؛ در واقع ايشان مي‌خواهند سياست خارجي آقاي خاتمي را ادامه دهند كه البته در روزهاي آينده برنامه‌ي ايشان به طور مشخص در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گيرد.

آخرين پرسشي كه مطرح شد اين بود كه آيا دولت آينده بايد غني‌سازي اورانيوم را تعليق كند يا ادامه دهد؟

مزروعي پاسخ داد: طبيعي است كه تصميم‌گيري درباره‌ي اين موضوع به شرايط آينده‌ي كشور برمي‌گردد، اما همچنان كه گفتم سياست آقاي موسوي تنش‌زدايي است.
   نظرات

:

با سلام جناب مزروعي
من با اينكه خيلي مشتاقم موسوي پيروز باشد اما وقتي ميبينم اصلاح طلبان دو طيف در انتخابات هستند شايبه هاي قدرت طلبي در ان ميبينم وچندان انگيزه اي براي مشاركت نميبينم
اينرو وجداني ميگم شايد راي ندم با اين وضع

مزروعی : باسلام ، باید بنا را برحسن نیت گذاشت و شما هرکدام را بهتر تشخیص دادید به همان رای بدهید .

 

:

احمدي‌نژاد گفت: اين 1500 نفر ، 10 ، 20 و چندين ميليارد تومان تسهيلات بانكي گرفته‌اند و آن تسهيلات را بر نگردانده‌اند و در برابر اين امر مقاومت مي‌كنند وقتي دولت مي‌گويد اين پول را بايد برگردانيد و آن را در اختيار مردم قرار دهيد صدها بلندگو بلند مي شود و سر و صدا مي‌كند و مي‌گويد كه سياست اقتصادي دولت غلط است. ما مي‌گوييم چطور يك جوان رباط‌كريمي نمي‌تواند 5 ميليون يا 3 ميليون براي وديعه‌ي مسكن بگيرد ولي يك فرد گردن‌كلفت بتواند 110 ميليارد ديگري 80 ميليارد و يكي ديگر 180 ميليارد بگيرد به بهانه‌اي اينكه مي‌خواهد كارخانه بسازد و اين كار را نيز انجام ندهد و پول را عليه ملت به كار بگيرد و در عرض چهار پنج سال به اندازه‌ي همان پولي كه تسهيلات گرفته به علت اينكه وارد بازار كرده و بازار را آشفته كرده به جيب بزند. براي چنين فردي كه چنين درآمدي دارد چندان سخت نيست كه چند ميليارد تومان بدهد و چند بلندگو را بسيج كند و وقتي دولت فشار مي‌آورد بگويد كه سياست اقتصادي دولت غلط است
(پايان نقل قول)
با سلام
بسيار خوب اقاي ريس جمهور حال سوال اينجاست چگونه سيستمي باعث ايجاد چنين مشكلاتي كه در دنياي متمدن بي نظير است شده؟!!!
وسوال بعدي ايا دقت شده چه تعداد وكدام طرز تفكر در مملكت حق حكومت وتعيين تكليف دارند؟!!
اين بلايا اثر به رسميت نشناختن ومحدود كردن ساختارهاي مدنيست كه سبب نظارت عموم ميشود
من در نمي يابم ايا ميشود مردم را محدود كرد وادعا نمود خود به نمايندگي از شما از حقتان در مقابل زياده خواهي خودمان دفاع ميكنيم؟؟!!
نعلهاي وارونه در سرزمين وارونه
تا كي ما ضعفا غصه بخوريم ودر ارزوي مرگ باشيم تا شماها را كه چكمه هاي اقتدارتان ما را له كرده نبينيم؟

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007