« چرا موسوي؟ | صفحه اول | اقتصاد نفتی بزرگترین مانع در مسیر تحقق دموکراسی است »

20 اردیبهشت 88

ارزیابی سفرهای استانی

یکی از ابتکارات دولت نهم انجام سفرهای استانی بوده است که در اینروزها و بدلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دهم رئیس دولت برآنستکه دور دوم این سفرها را با عجله بپایان رساند تا در کارنامه عمل دولتش دوبار سفر به همه استانهای کشور طی چهار سال را ثبت نماید . اگر سفرهای خارجی رئیس دولت نهم را به جمع این سفرها علاوه کنیم به لحاظ عددی رکودی برای ایشان بحساب می آید که همه روسای دولت های پس از انقلاب فاصله معناداری با آن دارند و قطعا این رکورد سفر باید بنام آقای احمدی نژاد تبث شود اما بدون پرداختن به هزینه های مادی و معنوی مترتب براین سفرها سئوال اصلی که دولتمردان باید بدان پاسخ دهند این است که انجام این سفرها چه دستاوردی برای اداره کشور و پیشترفت و توسعه ملی و استانی داشته است ؟ و آیا اینکه دولتمردان و حامیان دولت نهم بر مثبت و موثر بودن این سفرها در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و رفع محرومیت استانها تبلیغات می کنند کفایت می کند ؟ و نیازی به ارزیابی این سفرها با تکیه بر شاخص های کمی و تعریف شده نیست ؟

« ارزیابی سفرهای استانی » دولت نهم یک پروژه پژوهشی می طلبد که امیدوارم نهادهایی که از بودجه دولتی برای انجام پژوهش استفاده می کنند بدان پرداخته و گزارش آنرا برای اطلاع عموم منتشر نمایند تا بواقع اگر انجام این سفرها مفید و موثر در اداره کشور در عرصه ملی و محلی بوده است ادامه یابد و درغیر اینصورت جلوی آن گرفته شود . آنچه که تاکنون به عنوان جوهره این سفرها ( جدای از دیدار رویاروی مسئولان با افراد و درددل و استمالت از آنها ) از سوی دولتمردان اعلام و ارائه شده است یکی تعداد مصوبه هایی که پس از انجام هر سفر به عنوان دستاورد سفر برای هر استان اعلام می شود که تاکنون نزدیک به 13 هزار مصوبه بوده است ! و دیگری تعداد نامه هایی بالغ بر سی تا چهل میلیون که به رئیس دولت نوشته شده و عمدتا درخواست کمک مالی کرده اند ! قطعا می توان گفت که از این نظر دولت نهم کار بی سابقه ای در مقایسه با همه کشورهای عالم انجام داده است و هیچ کشوری را در عالم نمی توان یافت که دولتش اینهمه سفر و مصوبه داشته یا اینهمه نامه دریافت دارد و لابد با اینهمه پرکاری دولت بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران باید حل شده باشد ! راه دوری هم نمی خواهد برویم کافی است عملکرد این چهار سال دولت نهم را با عملکرد دولت کشور همسایه یعنی ترکیه مقایسه کنیم تا دریابیم که دولت آن کشور بدلیل عدم انجام سفرهای استانی و...نتوانسته است هیچ کامی بجلو بردارد و شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی اش را تکان دهد و بهبود بخشد و تازه آنها از درآمد افسانه نفت به میزان 300 میلیارد دلار نیز بهره ای نداشته اند !
دولت نهم و حامیانش در یک حجم تبلیغاتی وسیع این ادعا را مطرح می کنند که انجام انبوه کارهای عمرانی در کشورها در سایه این سفرها بوده است و اینکار چهره کشور را تغییر داده است و شاهدشان هم تعداد مصوبات است . بدون آنکه بخواهم وارد معنا و مفهوم مصوبه ( که دولت نهم با تولید انبوه آنرا بی معنا و مفهوم کرده است ) بشوم همه عقلا می پذیرند تا مصوبه ای به مرحله اجرا در نیاید هیچ ارزشی ندارد و اینجاست که تعداد مصوبه واجد هیچ ارزشی نیست اما اگر از هر تعدادی از این مصوبات به اجرا درآمده باشد به عنوان کارهای عمرانی ، در نهایت خود را در شاخصی بنام " نرخ رشد سرمایه گذاری " در کشور نشان می دهد . این شاخص که هرساله توسط بانک مرکزی ذیل حساب های ملی محاسبه و اعلام می گردد با تمام وجود نشان می دهد که ادهای دولت نهم و حامیانش در مورد حجم انبوه کارهای عمرانی در استانها نادرست و ادعایی بی محتواست . گزارشات این بانک اعلام می دارد که نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری در دوره دولت نهم معادل 8/4 درصد بوده است ، و این رقم کمتر از نصف نسبت به همین نرخ رشد در دوره اجرای برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی است ! بدتر اینکه نرخ رشد سرمایه گذاری صنعتی که در سال 83 ( سال پایانی دولت خاتمی ) به 2/12 درصد رسیده بود در دولت نهم به 2/2 درصد کاهش یافته است و این در حالی افتاده است که هزینه هزینه ارزی دولت نهم در چهارسال نزدیک به دوبرابر دولت خاتمی در هشت سال بوده است . راقم این سطور در نمی یابد که چگونه دولتمردان و حامیان دولت نهم می توانند چشم خود بر چنین رخداد فاجعه باری در عرصه اقتصاد ایران ببندند و همچنان از عملکرد اقتصادی دولت نهم دفاع نمایند ؟ به نظرم اگر « ارزیابی سفرهای استانی » دولت نهم با تکیه بر شاخص های تعریف شده و کمی اقتصادی و اجتماعی انجام گیرد بخوبی معلوم می گردد که انجام این سفرها دستاورد چندانی برای اداره کشور و بهبود بخشی به زندگی مردم نداشته است هرچند که به لحاظ تبلیغاتی همچنان می تواند در کانون توجه دولت و حامیانش باشد و البته باید منتظر روزهای آینده ماند و نظر رای دهندگان ایرانی را از ارزیابی این سفرها در صندوق های رای دید که می تواند فصل الخطاب باشد .   نظرات

ارش :

رییس جمهور می گوید کارها را باید بمردم سپرد باید تهران مرکز تصمیم گیریها نباشد .واقعا حرف درستی هم هست اماچطور در عمل ایشان توسعه استانها ومناطق کشور را به مسئولین همان استان نمی سپرد ویکدفعه با 25 تا وزیر بلند می شود می روددر عرض 2 ساعت 200 تا مصوبه می گذراند؟وقت برای بررسی هر مصوبه کمتر از 2 دقیقه! !همیشه تمرکز از تهران دیکته می شد این دفعه خود تهران را بر می دارند می آورند در همان شهرستانها دیکته را انجام می دهند رفع تمرکز یعنی این یا اینکه به شهرستانها اختیار بدهند که خودشان با فکر وحوصله کار را پیش ببرند من خودم در یکی از این سفرها بودم واقعا مبتذل بود تصمیم گیری های خلق الساعه وهیجانی.بیچاره مردم..

 

سهام عدالت یا سهام حقارت؟ :

از دیروز توزیع سهام عدالت بین 5/5 میلیون روستایی شروع شد در این مرحله حدود 60 هزار تومان به هر روستایی داده می شود از سال 85 تا کنون 2 بار سود داده اند یعنی هرسال یکبار. این 60 هزار تومان تقسیم بر ماههای سال می شود 5000 تومان و تقسیم بر روزهای سال می شود حدود 167 تومان! یعنی حتی کمتر از قیمت یک پفک 25 گرمی که 200 تومان است این اصلا پول تو جیبی بچه ها هم هست؟ ایا این بیشتر سهام حقارت است یا سهام عدالت؟ سهم روستایی شهروند ایران از عدالت وعده داده شده همین قدر است؟ ولی افسوس که بسیاری از مردم به این پول توجیبی انتخاباتی دلشان خوش است .

 

:

با سلام
ديروز در حال خريدن روزنامه بودم مرد مسني انجا بود وبا اشاره به عكس اقايان موسوي وكروبي از من پرسيد اينها چند سال دارند ومن نفهميدم چرا اينطور پرسيد ولي جوابش رو دادم وسن هر كدوم رو گفتم وبعد ازش پرسيدم بنظرت كدوم مناسب رياست جمهوريست؟
گفت هيچكدام من همون احمدي نژاد رو قبول دارم گفتم اخر چكار كرد قبولش داري؟
گفت حقوق بازنشستگيم رو افزايش داد
گفتم مگر كسان ديگر ميخواهند انرا كاهش دهند واو گفت نه
گفتم چند تا فرزند بيكار خودنه داري گفت همشون بيكارند !!!
گفتم خوب پيرمرد حالا بزار يكي بياد اونا هم حقشون رو بگيرن خوب تو كه گرفتي بزار يكي بياد تورم رو كم كنه اون حقوق بازنشستگيت بهت كفاف بده خوب
وپيرمرد ساكت شد وگفت شما درست ميگي ما ديگه از فرط نياز نميفهميم چي به چيه!
وحالا پرسيد كدوم بهتره؟!
اقاي مزروعي اينها حكايت از ان دارد كه اين دولت همه كارهايش براي ماست مالي به زندگي مردم بود ومردم اونقدر گرفتار شدند كه ديگه قدرت تميز دادن روند زندگي ندارند
من متاسفم براي اين ساختار كه اينچنين دولتي رو نصيب ما كرد

مزروعی : باسلام ، البته این ساختار ناشی از اقتصاد نفتی از یکسو و منفعل بودن مردم از سوی دیگر است و اگر مردم از انفعال بدر آیند می شود این ساختار را اصلاح کرد.

 

:

منفعل بودن مردم را "علت" ِ مشکلات دانسته اید در صورتی که این معلول علت دیگریست بنام خفقان و استبداد که شما هم با آن آشنا هستید
نوشته اید:" اگر مردم از انفعال بدر آیند می شود این ساختار را اصلاح کرد."
فکر نمیکنید اگر مردم از انفعال بدر آیند زندگی افرادی همچون شما با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد؟ فکر نمی کنید تاب و تحمل یک فضای شفاف و آزاد برای افرادی همچون شما که با فضای زد و بندهای پشت پرده بزرگ شده اید و مرتب اخبار را به دلیل مصالح نظام درز گرفته اید مشکل خواهد بود؟

مزروعی : یاسلام ، شما نگران بنده نباشید چرا که آنرا که حساب باک است از فضای شفاف و آزاد چه باک است ؟ و اتفاقا شما در حواهید یافت که جقدر در مورد امثال بنده دجار توهم هستید ؟

 

شرفی :

با سلام.پوپولیسم شامل سفرهای رویایی استانی هم می گردد.نفت زیاد دست ما را برای خرج زیاد باز گذاشته است.نظارت هم که فعلا تعطیل هست و مصلحت به نظارت برتری دارد.مزروعی عزیز در این شرایط همه چیز طبیعی هست.بنابراین برادر، نگران نباش انشاالله درست می شود.متشکرم.

 

احمدی :

اقای مزروعی با سلام این کاری که 75 نفر از اساتید جامعه شناس کشور بیانیه صادر واز اقای موسوی حمایت کرده اند جالب است .پیشنهاد می شود مرتبا از دیگر متفکرین واندیشمندان، نویسندگان هنرمندان و ...این بیانیه ها تهیه ودر جامعه منتشر شود خیلی اثر دارد.

مزروعی : باسلام ، در روزهای آینده اقشار دیگر نیز اینگونه اعلام حمایت خواهند کرد .

 

ا :

از حق نگذریم سفر استانی دولت برای مردم آب نداشته باشد برای دولت محترم کلی نان داشته .این اطمینان از رای اوردن رییس جمهور فعلی همان نان است.

 

محسن :

سلام
امروز در مناظره ای که با آقای محقق داشتید حاضر بودم، دیدید که طرفدارانتان و آنها که برایتان سوت و کف می زدند چطور افسار پاره کرده بودند؟ فضا آنقدر خفه و دور از ادب و آزادی بود که ترس از جان مانع حتی فکر برای ارائه ی سوالاتی که از شما داشتم شد. خنده های مرموز شما هم اگر نگویم تنها محرک، مهم ترین تحریک کننده ی جمع برای ایجاد مانع در برابر جواب های آقای محقق شد.(اینم از آزادی بیانی که دم می زنید!)
درضمن از طرف ما روی حاج آقا خاتمی را ببوسید که به قول شما با تسلیم شدن در برابر آمریکا و اسرائیل، مانع حمله شان قبل از عراق به کشور ما شدند!!! این قدر دانشجوها را ساده لوح ندانید!
خوشحال شدم سایتتون رو پیدا کردم، باز هم خدمت می رسم.

مزروعی : باسلام ، ظاهرا بنده از نظر شما حتی حق لبخند هم نداشه ام و این جالب است که آنوقت شما نسبت به رفتار دیگران اینگونه ایراد می گیرید . طبعا در مورد فضای آن جلسه و مناظره همه آنانی که در آن سالن حضور داشتند می توانند داوری کنند و این نظر هم موضع شما را بخوبی بیان می کند و اینکه نظر شما خیلی ربطی به مباحث و فضای آن جلسه ندارد و چون من نه شما و نه دانشجویان را ساده لوح نمی دانم نظر شما را عینا منتشر می کنم تا همان دانشجویان خود داوری نمایند و در نمی یابم که اگر شما دانشجویان مخالف نظرتان را ساده لوح نمی دانید پس چرا به رفتار آنها ایراد گرفته اید ؟ مگر اینکه شما فقط دانشجویان همفکرتان و خودی ها ساده لوح ندانید و بقیه را ...

 

ابوالفتح فخرمحمدیان :

با عرض سلام وخسته نباشید خواستم از شما تشکر ویژه ای داشته باشم چرا که به شهرستان رودسر در گیلان تشریف آوردید وپرده از حقایقی اقتصادی که ما از دانستن آن محروم بودیم بر داشتید ودر واقع حقانیت اقتصادی خود را ثابت کردید.پیشاپیش از شما عذر خواهی می کنم اگر مهمان نوازی بطور کامل انجام نشد البته آن جوانی که میگفت مقام معظم رهبری گفته انتقاد نکنید من نمی دانم آیا او خودش حرف ها را می سازد یا اصلا گوش به حر ف های رهبر می دهد.حال شما ناراحت نباشید.آنها طاقت شان از این حقیقت گویی به سر آمده بود وبه هرکسی حمله ور می شدند...ارجو لکم اصلاح والنجاح....

 

:

احمدی نژاد گفت: دولت تا لحظه آخر کارش را انجام می دهد و اگر قرار باشد دولتی تحت تأثیر برخی اظهار نظرها قرار گیرد، صحیح نیست.

وی افزود: حرف بی حساب و کتاب هزینه ای ندارد و این دولت نیز معتقد به آزادی مطلق منتقدان است و برخورد نمی کند.(نقل از سايت انتخاب)

اونوقت مردمي كه سالهاست تاوان حرفهاي بي حساب وكتاب ميدهند منفعلند؟!
چرا كانديداهاي ما محكم جواب نميدهند؟!

 

ايران براي همه ايرانيان؟!!! :

وزير آموزش و پرورش افزود: با معاون برنامه‌ريزي آموزش و پرورش صحبت كرديم كه اگر احكام در بعضي استان‌ها آماده نشد، حقوق عادي فرهنگيان پرداخت شود و پس از آنكه احكام افزايش حقوق صادر ‌شد، ما به التفاوت حقوق نيز پرداخت شود.
وي اظهار داشت: يك هزار و 700 ميليارد تومان به پايه بودجه امسال آموزش و پرورش اضافه شده است. (پايان نقل قول از فارس)
با سلام
الحمدالله
خلاصه اوضاع پرداختها داره خوب ميشه وميشه اميدوار بود اقشار ديگري نيز از كارمندان شريف دولت بزرگ نيز نصيبشان بشود در اين دم انتخابات
واما وصد اما بيگمان نرخ بيكاري در اين ملك بالاست ودولتيها هم توان در اوردن خرج خود را ندارند واز پول نفت درامد وخرج دارند كه اگر نه در طول اين سالها ديگر بايستي به اقتصاد بدون نفت ميرسيديم نه اينكه صندوقش كه با افزايش انچناني قيمت بايستي رشد بي سابقه ميداشت ميان تهي بوده باشد
اما در اين ميان بخشهاي غير دولتي وطبقه كارگروغير دولتي وبيكار جامعه چه ميشوند خدا ميداند با اين اقتصاد ملي
اما وصد اما با شمايم اي كساني كه ميخواهيد دنيا را مديريت كنيد بدانيد كه بسياري از ممالك دنيا نفت ندارند وخريدار انند ولي اقتصاد دارند ومردمش در رفاهند!
مبارزه با بيكاري وتورم ورشد توليد ملي وارتقا سطح زندگي شهروندان وسلامت واموزش ورفاه انان دغدغه هر روز وهميشه كاركنان دولت بسياري ممالك است وهر روزشان وهر ساعتشان به بررسي ومذاكره ومباحثه در اين موارد ميگذرد!
تا مشكلات مردمشان كمتر شود وبهتر وارام تر وعادلانه تر بزيند

واما پيشنهاد به عدالت ورزان نفت را مردمي كنيد تا ما به اقتصاد بدون نفت واصلاح واقعي الگوي مصرف واقتصاد غير دولتي وعدالت شايد نزديك شويم
وگرنه هر جا رويم همين اش است وهمين كاسه وبا كاهش قيمت نفت اين اش نيست وكاسه تهيست
نفت را مردمي كنيد به تمام معنا
اقاي مزروعي پوزش ميخواهم از وبلاگتان زياد استفاده وسو استفاده ميكنم

 

v :

من به مير حسين راي نمي دهم چون .........

منتظر ديدگاه ارزنده شما هستم

مزروعی : باسلام ، من که از نظر شما مطلبی در نیافتم اما انتخابات آزاد و حق انتخاب همین است که هر شهروندانی بتواند به فردی رای دهد یا ندهد و خوبتر این است که هریک از ما برای رای دادن یا ندادن به نامزدی دلایل خود را هم ارائه کنیم وگرنه صرف اینگونه نظر دادن فائده ای در بر نخواهد داشت .

 

علی :

آقا اینها از رو نمیروند. هر کاری که بکنند چه شکست و چه پیروزی، آن را حماسه میدانند. به خدا قسم من پروتر از اینها ندیده ام.

مزروعی : باسلام ، شما اگر حماسه دوم خرداد را بیاد بیاورید درمی یابید که به رغم اینها مردم می توانند روی همینها را بگونه ای کم کنند که حتی نصورش را نمی کردند .

 

کیارش جهانپور :

سهام عدالت تجربه ایست که در 29 کشر(بلوک شرق) با شکست مواجه شد و ما در حقیقت برای سیمین مرتبه از این سوراخ گزیده می شویم.
سفرهای استانی چه ضرورتی دارد؟ آیا در عصر ارتباطات و مخابرات نمی توان داده های مربوط به یک منطقه را آسان تر و بهره ور تر به دست آورد و برنامه ریزی کرد. افزایش تعداد سفر های استانی در قبال افزایش تورم ، بیکاری ، کاهش سرمایه گذاری خارجی و..... ، آیا این نتیجه ی سفرهای استانی است؟
اگر دیدن همه ی نقاط کشور یا به عبارتی سفرهای مکرر مزیت یک رئیس جمهور است آیا بهتر نبود یک ... که سی یا چهل سال سابقه سفردارد را برای ریاست جمهوری انتخاب می کردیم؟
سفر کردن به استانها همراه با وزرا یا وقت پاسخگویی دولت به مجلس و دیگر نهادها را ضایع نمی کند با توجه به این که یک بار مجلس از در دسترس نبودن وزرا به خاطر سفرهای استانی پلایه داشته!
و و و و و و

 

كامران :

رجبعلي جان...نوشتي وبلاگ ادم مثل ماشين شخصي ادم است.اگر بخواهي كسي را سوار مي كني و اگر نخواهي نمي كني.
باشد.اما اين مردم مي فهمند كه در مدل كوچك وبلاگت وقتي نظرها بايد تاييد شوند و تصحيح شوند يعني در مدل هاي بزرگتر هم روزگار چنين است.
يعني خداوند انسان را افريد و انسان توجيه را.
يعني با طبع خود طبابت مي كني.
نكته دوم درباره فعاليت هاي شما و اقازاده است.اگر خبر اشتباهي داشتم عذر مي خواهم.اما خودتان مي دانيد كه در دولت اصلاحات كم بخور بخور نكرديد.مي خواهيد وام هاي بازپرداخت نشده اقاي محمدرضا خاتمي را با كد و مختصات دقيق رسانه اي كنم؟منتشر مي كنيد اگر استناد ها و پرونده ها دقيق بود؟ما را سوار مي كنيد رجبعلي جان؟

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز! همانگونه که خود شما معترفید ظاهرا هرچه من بخواهم پاسخ شما را بدهم بی فائده است چون شما توجیه دیگری برای آن می تراشید ! و قرار نیست شما فرقی بین مالکیت شخصی افراد و مسئول بودن در اداره یک نهاد دولتی و عمومی قائل شوید . در همه جای دنیا بین اداره منزل شخصی و اداره یک نهاد دولتی یا عمومی از زمین تا آسمان فاصله است و هیچکس نمی تواند در مورد اداره منزل شخصی کسی را مورد سئوال و پرسش قرار دهد اما اگر فردی اداره یک نهاد کوچک دولتی یا عمومی را داشته باشد همه شهروندان حق دارند او را دراین مسئولیت مورد سئوال و پرسش قرار دهند که در چارچوب وظائفش بدرستی عمل کرده است یا نه ؟ بنابراین این مدعای شما که من اگر وبلاکم را اینگونه مدیریت می کنم در مدل بالاتر هم اینگونه خواهم کرد از اساس باطل و قیاسی مع الفارق است . اما موضوع دیگر اینکه شما براحتی به من و فرزندم اتهام زدی و حالا عذرخواهی می کنید چگونه به خود جرئت می دهید که دوباره مدعایی دیگر را اینگونه مطرح کنید :" اما خودتان مي دانيد كه در دولت اصلاحات كم بخور بخور نكرديد." والا من نمی دانم شما از کدام بخوربخور صحبت می کنید؟ و متحیرم که چگونه وجدان خود را راضی به بیان این مدعا می کنید و اضافه می کنید :" مي خواهيد وام هاي بازپرداخت نشده اقاي .... را با كد و مختصات دقيق رسانه اي كنم؟منتشر مي كنيد اگر استناد ها و پرونده ها دقيق بود؟ما را سوار مي كنيد ." دوست عزیز! من چون مثل شما جرئت اتهام زدن به فردی را ندارم نام فرد را حذف کردم اما به شما توصیه می کنم بجای اینگونه تهدید کردن آن اسناد را منتشر کنید و مطمئنا مطبوعات جناح راست هم با تمام توان در انتشار این اسناد شما را یاری خواهند کرد . ظاهرا شما هنوز به اوضاع و احوال کشور واقف نیستید چرا که اگر امثال بنده کوچکترین بخور بخوری داشتیم تاکنون صدباره بر سرهرکوی و برزن افتاده بود و اسنادش بدست شما نمی رسید و دعا می کنم که خداوند عاقبت همه ما را ختم بخیر گرداند .

 

سعيد :

علت پيروزي سياست پوپوليسم در ايران ناآگاهي و بي سوادي مردم است و علت ناآگاهي فقدان اطلاع رساني آزاد و عدم حضور روشنفكران در رسانه هاي عمومي و عدم فرهنگ كتابخواني و مطالعه ميباشد.
علت اين موضوع نيز خفقان و استبداد در ايران است.
البته شبكه هاي ماهواره اي سياسي تا حدودي به اين نياز ها پاسخ ميدهند ولي بالاخره اصلاح طلبان نياز به رسانه هاي فراگير و آموزش مردم و رساندن صدا و انديشه خود به عمق جامعه عوام ايراني هستند.

 

كامران :

باورم نمي شد نماينده سابق چنين كودكانه و خنده دار پاسخ بگويد.

مزروعی : باسلام ، این کلی گویی البته عادت غالب ما ایرانیان است اما چه خوب بود که شما استدلال می کردید که چرا پاسخ من کودکانه و خنده دار است و ملاک های شما برای کاربرد این واژه ها چیست ؟ وگرنه به همین شیوه منهم می توانم مطالب شما را به ....متصف کنم .

 

:

محسن :

سلام
امروز در مناظره ای که با آقای محقق داشتید حاضر بودم، دیدید که طرفدارانتان و آنها که برایتان سوت و کف می زدند چطور افسار پاره کرده بودند؟ فضا آنقدر خفه و دور از ادب و آزادی بود که ترس از جان مانع حتی فکر برای ارائه ی سوالاتی که از شما داشتم شد. خنده های مرموز شما هم اگر نگویم تنها محرک، مهم ترین تحریک کننده ی جمع برای ایجاد مانع در برابر جواب های آقای محقق شد.(اینم از آزادی بیانی که دم می زنید!)
درضمن از طرف ما روی حاج آقا خاتمی را ببوسید که به قول شما با تسلیم شدن در برابر آمریکا و اسرائیل، مانع حمله شان قبل از عراق به کشور ما شدند!!! این قدر دانشجوها را ساده لوح ندانید!
خوشحال شدم سایتتون رو پیدا کردم، باز هم خدمت می رسم.
(پايان نقل قول)
با سلام جناب محسن
شما نامه اي از جانب خاتمي به سران امريكا ديده ايد كه ميگوييد تسليم شده؟
خاتمي گفتگوي تمدنها را مطرح كرد احمدي نژاد هولوكاست واون اقاي مشايي دوستي با مردم اسراييل را
خاتمي سفراي اروپايي را اورد كه رفته بودند احمدي نژاد چند تا قطعنامه به اتفاق ارا
خاتمي البته بسيار از هر كوي وبرزن تحت فشار بود
من واقعا اينرا در نيافتم شما چگونه است كه بر سر منافع عراق با شيطان بزرگ مذاكره ميكنيد ولي خاتمي كه هيچ نكرد را سازش كار ميخوانيد
من در نمي يابم شما چرا سعي داريد با توهم توطيه ادامه حيات دهيد ولي اگر همان توهم از جانب مزروعي صادر شود خيلي بد است
يعني شما ميگوييد مزروعي نگويد امريكا با ما دشمن است وقصد ضربه زدن به ما دارد خوب اگر اينطور است چرا شما شبانه روز روزگار ما را سياه كرديد از بس گفتيد اينرا حالا اينها هم يكبار انهم موقع انتخابات بگويند شما كه كار وزندگيتان همين است
اينها هم يك روز روز مزد همين كار را بكنند اشكال دارد برادر
من نميدانم شما كه اينقدر دم ازتوطيه دشمن ميزنيد چرا خطر را كه اينان گوشزد ميكنند شما هوچي گري ميناميد
من در حيرتم كه خداوند چگونه افكاري به شما ها عطا فرموده كه من اصلا قادر به درك ان نيستم كه براي هيچ كس حق حيات قايل نيستيد اگر به مزاقتان خوش نيامدند
اقا ما هم انسانيم حق حيات داريم نميشود كه فقط شما در امنيت باشيد وميل ميل شما باشد
اگر قرار بود خداوند ما را همچون شما مي افريد كه مي افريد چرا زور ميگوييد

 

فرشاد :

با سلام
میدونم مطلبی که دارم مینویسم هیچ ربطی به متن شما نداره جناب مزروعی ولی فقط بخونید اگه دوست داشتید جواب بدید اگه نه رجوع کنید به خودتون راه پیدا کنید.
والله این موضوعه مهمیه؟؟؟؟
میخوام بگم میدونید با بستن هر روزنامه چه
ضربه ای به دوستداران اصلاحات میخوره؟ می دونید چقدر باعث سرشکستی حامیان خودتون میشید؟
میخوام بشمااز دید یه کسی که در بین خیل عظیمی از جمعیت خاموش زندگی میکنم و باهاشون نشست و برخواست دارم بگم این عده از آدما که تعدادشون کم هم نیست فکر میکنن شما که نمیتونید یه روزنامه رو حتی برای یک روز نگه دارید چطور میخوایید با اقتدارگرا ها مواجه بشید چطور میخواهید با کسامنیکه حتی با دنیا در میافتن برخورد کنید آیا زمان اون نرسیده که جدی تر برخورد بشه با اینگونه اعمال فراقانونی؟
این جمعیت خاموش را چطور توجیه کنیم؟
به خدا از کوتاه اومدنتون خسته شدن!!!!!!
اگه حتی تصورتون اینه که بستن روزنامه کمی مظلوم نمایی ایجاد میکنه به خدا در اشتباهید.
به خدا این کار حتی ذره ای احساس دلرحمی در این جماعت بی خا... ایجاد نمیکنه.
محکم تر و قوی تر ظاهر بشید.
راه درست چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز ! اگر اینها که شما نوشته اید وجود نمی داشت که کشور نیاز به اصلاحات نداشت په همسن دلیل است که ما براصلاحات تاکید داریم و توقیف مطبوعات که هر ازگاهی صورت می گیرد خود دلیلی براصرار براین راهبرد است اما باید توجه داشت تا وقتی اکثریت مردم ضرورت اصلاحات برایشان درونی نشود و به میدان برای رای دادن نیایند همین وضع ادامه می یابد و امثال بنده فقط می توانند به اگاهی بخشی در این زمینه بپردازند و فرصت انتخابات را برای مردم توضیح دهیم حال اگر بخشی از مردم رای ندادند و وضعیت تغییر نکرد مقصر آنها هستند و البته اقتدارگراها از همین خاموشی مردم استفاده کرده و هرکار می خواهند می کنند بنابراین همه چیز به مردم و نوع تصمیم و رفتارشان برمی گردد و با توجه به این موضوع باید اقدام کرد و اگر مردم به صحنه بیایند آنوقت می بینید که قدرت مردم چه که نمی کند .

 

:

به كوري چشم شما اسلام پيروز است و كفر شما نابود

مزروعی : با سلام ، شما که حتی از گذاشتن نام حقیقی یا مستعار آنهم در فضای مجازی پرهیز داشته اید چگونه در عرصه عمل اجتماعی می خواهید عمل کنید ؟ لابد به همان صورت لباس شخصی ها و...و مطمئن باشید که اینگونه ادبیات و عمل شما هیچ کمکی به اسلام نمی کند و البته در تاریخ 1400 سال گذشته خیلی ها بودند که با همین نوع نگاه چه جنایتها که بنام اسلام نکردند و آیا این خدمت به اسلام است که امثال بنده را به کفر متهم کنید ؟ و ایا اگر شما ذره ای به خدا و قیامت باور داشته باشید جرئت زدن یک چنین اتهامی را به امثال بنده را دارید ؟ همه ما می توانیم در عین مسلمانی اختلاف نظر و عقدیده داشته باشیم همانگونه که مراجع دینی ما با یگدیگر اختلاف دارند و هرگز نباید اینها را به اسلام و کفر تحویل و تاویل کرد به خصوص در امر انتخابات ، و مطمئنا شکست یا پیروزی هریک از نامزد ها هیچ ربطی به اسلام و کفر ندارد و ظاهرا شما با این نگاهتان حتی نظر شورای نگهبان را قبول ندارید چون آنهائیکه از فیلتر این شورا می گذرند مسلمانی شان تایید شده است و هرکدام رای مردم را بیاورند باید مورد احترام و قبول همه باشد .

 

فرشاد :

یه سئوال بزرگ و اساسی اینکه جناب مهندس موسوی چه برنامه ای برای بستن فله ای مطبوعات دارند و نیز چه راهکاری برای تاسیس تلویزیون خصوصی دارند؟
به نظر نمیرسه که تنها محکوم کردن وبستن روزنامه ها کافی باشه
جناب مهندس آیا میدانید با بستن هر روزنامه چه تضعیف روحیه ای در مردم ایجاد میشه. میدونید چه آسیبی به اعتماد مردم به حکومت میخوره؟
می دونید تنها با محکوم کردن نمیشه این بی اعتمادی رو برگردوند؟
می دونید رای های خاکستری همین جوری به وجود میاد ؟ و میدونید یه این تعداد رای خاکستری داره اضافه میشه فقط و فقط به خاطر اینکه ما تنها اقدامات اقتدارگراها رو محکوم میکنیم .
مردم ایران زمین جرات و جسارت بیشتری میخواهند
مردم خوب ایران زمین کمی و فقط کمی بیشتر ....میخواهند. با تشکر فراوان

مزروعی : باسلام ، اول اینکه همین محکوم کردن خود مرز فارق بین اصلاح طلبان و اقتدارگرایان را نشان می دهد و دیگر اینکه اگر دولت بدست اصلاح طلبان باشد حداقل از جانب دولت اقدامی برای شکایت و توقیف مطبوعات انجام نمی شود در حالیکه در این چهار سال این دولت بوده است که دست به این کار می زده است و آخر اینکه اکر دولت بدست اصلاح طلبان بیافتد می تواند با بردن لایحه در جهت اصلاح قانون مطبوعات اقدام کند تا بدینگونه مطبوعات را نبندتد البته شرطش این است که رای دهندگان به نامزد اصلاح طلب تا پایان پای کار باشد و حاضر باشند برای دستیابی به اهداف اصلاح طلبانه هزینه بپردازند .

 

ص. صادقی :

با سلام خدمت آقای مزروعی من به میر چسین رای نمیدهم چون هرچه در سایت ها دنبال برنامه های ایشان بودم جز چند شعار تو خالی چیزی پیدا نکردم شما که از همه لحاظ با آقای میر حسین در ارتباطیدازش بپرسید منم جوان مملکتم من آزادی نمیخوام من دنبال شغلم

مزروعی : باسلام ، البته برنامه ایشان در حال چاپ شدن است و در روزهای آینده که تبلیغات رسمی شروع می شود توزیع خواهد شد و امیدوارم شما اینقدر انگیزه داشته باشید که آنرا دریافت و مطالعه کنید اما به نظر من اگر تا اینجای کار نیز شما بدقت همه مواضع و دیدگاههای آقای موسوی را پیگیری و مطالعه می کردید می توانستید پاسخ خودتان را دریابید و اتفاقا ایشان تنها نامزدی است که با توجه به تجربه اداره کشور در دوره هشت ساله جنگ وعده و شعار از هرنوعش نداده است . هرچند به نظر من بدون آزادی در کشور حل مسائل اقتصادی ناممکن است اما اقای موسوی با بیان دیدگاهش در مورد مسائل اقتصادی بخوبی نشان داده است که چقدر دغدغه مشکلات بیکاری و تورم جاری را دارد و آمده است تا با سرو سامان بخشیده به اوضاع کنونی برای حل و رفع این مسائل اقدام کند و صدالبته شما آزادید به هرکه می خواهید رای بدهید یا ندهید اما حواستان را جمع کنید که اگر می خواهید رای دهید درست رای بدهید .

 

مجيد :

با سلام
با چه کسي درد دل کنم.مقام محترم وزارت معادن و فلزات در سفر اخير به فولاد مبارکه دستور اکيد استخدام 3000 نفر از نيرو هاي پيمانکار را داده است که بصورت ثابت استخدام شوند.آيا به چه قيمتي دوستار باقيماندن در پست باشيم.حتي به ورشکستگي فولاد مبارکه!

 

مهدی :

میشه بفرمائید عملکرد دولت هشتم تو زمینه اقتصادی چی بود؟خیلی بی چشم و روئید من یک روستائیم اما نه مثل تو من فقر رالمس میکنم و می بینم که این دولت بسیار عملکرد خوبی داشته حداقل تو روستای ما و اطراف این دسترسی به اینترنت را هم از لطف ایشان داریم

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز! اگر شما خوانده مرتب وبلاک من بودید این سئوال را نمی کردید اما اگر شما واقعا یک روستایی هستید و وضع اقتصادی تان در این دولت خوب شده حتما به احمدی نژاد رای بدهید دیگه لازم نیست به دیگران طعنه بزنید چون دیگران هم حق دارند برمبنای همین منطق شما تصمیم بگیرند .

 

فرشاد :

سلام

منتظر منتشر شدن چهارمین بار یاس نو باشیم جناب مزروعی یا نه؟

به نظر میرسه کمی فضا امیدوارکننده شدهو کمی همت شما و مقداری پافشاری بر حق این امر ممکن میشه.

مزروعی : باسلام ، در هرحال باید امیدوار بود و تلاش کرد .

 

مسعود :

سلام جناب آقای مزروعی
یک سوال داشتم:
نظر آقای مهندس میرحسین موسوی در خصوص اعلام لیست کذایی منتشر نشده رانت خواران دولتی و کشوری که باوعده و وعیدهای جناب آقای احمدی نژاد هرگز منتشر نشد و به اطلاع ملت شهیدپرور نرسید ، چیست ؟
آیا در دولت اصلاح طلب نیز باید منتظر همانند آقایانی چون ... و ... باید باشیم که بیایند و افشاگری کنند ؟!؟
از پاسخگویی جنابعالی پیشاپیش سپاسگزارم

مزروعی : باسلام ، آخر چگونه می شود در باره لیستی که منتشر نشده نظر داد؟ و خوشمزه اینکه شما نظر آقای موسوی را دراین باره خواسته اید ؟ و البته ایشان به عدم اعلام مفسدان اقتصادی از سوی احمدی نژاد اشاره داشته و ایشان را از این نظر مورد نقد قرار داده اند .

 

سعید :

با عرض سلام خدمت آقای مزروعی
با تشکر از حضور شما در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی عرض میکنم علت مخالفت تعداد قلیلی از دانشجویان با آمار شما در باب شاخصهای اقتصادی دولت نهم و ماقبل این است که اصلا برای آنها آمار وارقام واقتصاد و وضعیت معیشت مردم مهم نیست البته شاید هم به این دلیل است که چون در موضع قدر ت سیاسی و اقتصادی هستند طرح اینگونه مباحث برایشان ضروری نیست ویا اینکه اصلادچار شستشوی مغزی شده اند که همه چیز را انکار میکننداین افراد بنیاد گرافقط یک چیز میدانند وفقط یک هدف دارند و آن هم صدور اسلام انقلابی ! که به گفته ی خودشان همان اسلامی است که آرمان انقلاب بوده است به هر زوری که شده وبا هر وسیله ای !انگار اینها اصلا در فضا هستند و هیچ کس جز خود را نمی
بینند.اینها دچار یک تفسیر خاص وخطرناک از اسلام شده اند.

 

مظاهر :

کو گوش شنوا واقع بین دولتمردان وطرفدارانشان که حرف حق راقبول کنند

 

رضا از مارچین زادگاه آقای مزروعی :

جناب مزروعی ما هنوز هشت سال حکومت شما یادمون نرفته با همه همکارنتون شما عرضه داشتین همون 8 سال کار میکردین که الان گدائی رای نکنین با تخریب رقیبتون بد نیست یه سری به کارنامه عملکردتون بزنین

مزروعي : باسلام : ظاهرا شما اصلا باوري به انتخابات نداريد و فكر مي كنيد كه تا ابد دولت فعلي بايد حاكم باشد! ئر حاليكه ما به شعور و راي مردم باور داريم و به همين دليل با نظارت استصوابي شوراي نگهبان مخالفيم و با اينكه انتخابا را سالم و آزاد و رقابتي نمي دانيم بازهم تاكيد داريم كه بايد در انتخابات شركت كرد و اجازه داد مردم انتخاب كنند و اگر اوضاع چنين است كه شما نظر داده ايد چه جاي نگراني داريد ؟ اگر واقعا كارنامه عمل دولت احمدي نژاد مورد قبول و رضايت مردم است هيچ تخريبي نمي تواند نظر مردم را عوض كند و فرق من و شما همين جاست كه بنده به راي مردم باور دارم و اگر اين مردم به نامزدي غير از احمدي نژاد راي دادند از فردا شروع نمي كنم به مقابله و گار شكني با راي مردم اما شما فقط اگر ايشان راي بياورد راي مردم را قبول داريد!

 

اقبال :

برای دفعه چندم است که مطرح میکنم :
جناب مزروعی،با سلام ،
لطفأ در مورد افراد مشمول و مصداق این فرمایش امام راحل که فرمودند : اینها نمیتوانند حتی یک نانوایی را هم اداره کنند ،
کمی برای جوانترها توضیح بدهید.

مزروعي : باسلام ، البته كه منظور امام از اين جمله همين هايي هستند كه در اين چهار سال حكومت ما را بدست گرفته اند و كشور را به روز سياه نشانده اند و گوششان هم نه به سخن امام و نه حرف خساب ديگري بدهكار نيست و براي حفظ قدرت خود حاضرند دست به هركاري بزنند و آبروي هر فردي را ببرند و آمار دروغ بدهند و...و خدا بايد بداد ما برسد و البته خود ما هم بايد نهايت تلاش خود را در اين انتخابات براي نجات از دست اينان بكار بنديم .

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007