« گزارش یک مناظره | صفحه اول | ارزیابی سفرهای استانی »

16 اردیبهشت 88

چرا موسوي؟

آدمي در دوران عمر خود مقاطع مختلفي را به لحاظ فكري و رفتاري طي مي كند البته آدم هايي كه اهل فكر و اندیشه و تلاش براي بهبود زندگي خود و ديگران باشند! من در مقطع جواني تحت تاثير فضاي آن زمان و انديشه ورزانی همچون دكتر شريعتي"آرمانگرا" شدم و براي دستيابي به جامعه اي آرماني كه در آن استقلال، آزادي، عدالت، معنويت و اخلاق و... حاكم باشد براه افتادم و رنج کار و مبارزه سیاسی و همه تبعات آن را به جان خريدم و به قافله انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) پيوستم و به ياري خدا و ايستادگي و جانفشاني مردم انقلاب پيروز شد و نظام جمهوري اسلامي ايران متولد شد و...

سي سال از عمر انقلاب و جمهوري اسلامي ايران گذشته است و من مثل همه ايرانيان تجربه هاي تلخ و شيرين بسياري را در اين مدت پشت سر گذاشته ام و به تعبير بهتر چشيده ام كه شرح آنها مثنوي هفتاد من كاغذ مي شود اما خلاصه آنكه آن آدم "آرمانگرا" كه با عزم و اراده مي خواست جهان را تغيير دهد امروز به جايي رسيده است كه فقط مي خواهد "خانه" خود را بر پايه آن آرمانها سامان دهد اما نمي تواند؟ عبور از آن دنياي آرماني به اين جهان واقعي بر آمده از 30 سال تجربه سخت و پرهزينه عمرم است . زماني كه "آرمانگرا" بودم با اينكه اخلاص داشتم و در اینراه سر از پا نمی شناختم و... و با اينكه نسبت به همگنان خود اهل مطالعه و پرسش بودم اما حال در مي يابم كه بسيار ساده نگر و ساده انديش بودم و فكر مي كردم با اراده و عزم مي توان هر كاري را انجام داد و دريافته ام كه بسيار مطالعه و سفر و تجربه بايد كرد تا پخته شود خامی و در مقابل پيچيدگي هاي عالم واقع و سياست به توان كاري درست كرد و به بيراهه نرفت و ياد گرفته ام كه عزم و اراده فردي ناتوان ازانجام هرگونه تغييري در اجتماع است ، و در سايه چنين گذري به "اصلاحات" رسيده ام و اينكه آرمانها را بايد در جهان واقعي و با ابزارها و وسايل معطوف به آنها پي گرفت.
از اين منظر فكر مي كنم انتخابات رياست جمهوري آتی هم فرصتي براي من و هم همه مردم ماست تا از آن براي بهبود زندگي فردي و اجتماعي مان استفاده كنيم و فضايي براي حركت و جنبش اجتماعي شهروندان ايراني فراهم آوريم. به نظرم آنهايي كه از موضعي راديكال در پي نفي و تحريم انتخابات با اين منطق كه امكان اصلاحات وجود ندارد و نظام اصلاح ناپذير است يا با عدم شركت در انتخابات نظام بسوي فروپاشي مي رود و یا برعکس می گویند که رای ما تاثیری ندارد و رئیس جمهور پیشاپیش انتخاب شده و ... جز اينكه هم خود و هم ديگران را به انفعال و بي عملي وا داشته و به اقتدارگران حاکم فرصت بيشتری براي حاكميت انحصاري و مانور قدرت خود بدهند و عملا ميدان را براي هر گونه تحرك لجتماعي و سياسي از سوي آحاد شهروندان تنگ تر نموده و رنج و درد بيشتري را نصيب آنان نمايند، حاصلي به بار نمي آورد. تجربه صد ساله تاريخ معاصر ايران بما مي گويد كه نبايد به انتظار فروپاشي يا "انقلاب" نشست كه با آنها به اينجا رسيده ایم كه دائم در حسرت دستیابی به "آرمانها" بسوزيم و به نظرم راه نجات ايران و تحقق هر آنچه مي خواهيم فقط از طريق "اصلاحات" تدريجي و مسالمت آميز ممكن و ميسر است كه يكي از معبرهاي اصلي آن انتخابات با همه مشكلاتش در كشورمان مي باشد.
با اين مقدمات اگر از من پرسيده شود در انتخابات رياست جمهوري به كدام نامزد راي مي دهي، پاسخ مي دهم موسوي، و اگر پرسيده شود كه "چرا موسوي؟" پاسخ مي دهم براي اينكه:1) تبار روشنفكري ديني و مسلماني دارد با همه لوازم و مقتضياتش.2) دانش و تجربه و توان كشور داري دارد و از پس آزمون كشور داري در هشت سال شرايط سخت جنگ بر آمده است. 3) بر استفاده از عقلانیت جمعي و كارشناسي و علمي تاكيد و تصريح دارد كه نياز ضروري براي حكومتداري در جهان امروز است. 4) جهان را مي فهمد و جهان نگري دارد به گونه اي كه بتواند كشتي طوفان زده ايران را در جهان متلاطم امروز هدايت كند و به ساحل امن برساند. 5) اصلاح طلب است كه آن را در بازگشت به اصول و آرمانهاي اوليه انقلاب تعريف مي كند و اين هماني است كه امثال بنده نيز سخت به دنبال آن هستم. 6) ويژگي هاي شخصيتي ايشان همچون پاكدستي، ساده زيستي،... به همراهی هنرمندي و هنرشناسي و با اهل فرهنگ و هنر محشور بودن نيز از جمله مزيتهاي ايشان است كه در صورت دستيابي به مقام رياست جمهوري به اي مقام معنا و ارزش مي دهد. و 7) حساسيت ها نسبت به ايشان در ساختار سياسي حاكم چندان بالا نيست كه منجر به مقاومت و كارشكني و بحران سازي شود و ايشان مي تواند با استفاده از اين وضعيت اوضاع اقتصادي و اجتماعي و روابط خارجي كشور را بهبود بخشد و راه را براي اصلاحات بيشتر هموار سازد.
از نظر من مهمترين مسئله كشور ما در شرايط كنوني ايران و جهان چگونگي "اداره حكومت" و امور كشور است. به طور قطع و يقين بر اين باورم كه دولت احمدي نژاد از كفايت و كار آمدي حداقلي نيز براي اداره كشور برخوردار نيست و در چهار سال مسئوليت قوه مجريه، كه با کسب در آمد افسانه اي نفت نيز مصادف بوده است، به گونه اي در عرصه داخلي و خارجي عمل كرده است كه تداوم آن مي تواند كشور را به روز سياه بنشاند و رنج و درد بيشتري را نصیب شهروندان ايراني کند . استفاده وارونه از واژه های زیبا و تمسك به ارزش ها و... نيز نمي تواند پوششی بر اين همه بي كفايتي و ناكار آمدي باشد چرا كه مسئله امروز ما اينها نيست. به گفته پيامبر گرامی مردمي كه اقتصاد صحيح و زندگي سالم و شرافتمندانه نداشته باشند رو به كفر مي آورند چرا كه همانا فقر به كفر مي انجامد. وقتي دامنه فقر گسترده مي شود و فساد دامنگير جامعه و هر اداره و رشوه امري عادي و... ديگر چه از دين و ايمان مي ماند که ما در بند آن گرفتار آئیم ؟ و در اين واويلا گشت هاي ارشاد و امر به معروف و نهي از منكرچه می توانند بکنند ؟و...
مسئله امروز کشور ما را « حكمراني خوب » است و تحقق اين امر به بهره گيري درست و كافي و وافي از دانش و تجربه بشري برميگردد و اين همان كاري است كه "موسوي" مي تواند انجام دهد، و البته چون صد آمد نود هم پيش ماست . قطعاً اگر حكومت خوب اداره شود و مردم به زندگي مادي بهتري دست يابند، دين و ايمان و اخلاق و معنويت و... شان هم بهتر مي شود و آن گاه نيازي به گشت ارشاد و بگير و ببند هم نخواهد بود. من به موسوي راي مي دهم تا كشور را از اين وضعيت فلاكت باري كه دچارش شده است در آورده و افق هاي تازه ای را بروي شهروندان ايراني باز شود، و از اين رو به ديگران نيز توصيه مي كنم كه به "موسوي" راي دهند تا با همت همه ما فردايي بهتر را بسازيم.   نظرات

:

رييس‌جمهور ادامه داد: از دل اين سياست‌گذاري‌ها بود كه شش برنامه خانمان‌برانداز طاغوت درآمد كه يكي از آن‌ها باعث نابود شدن كشاورزي خودكفاي ايران و نيز آسيب زدن به فرهنگ آرماني ملت ما و به ذلت كشيدن ملت ايران در برابر قدرت‌هاي جهاني بود.

وي با تاكيد بر اين‌كه " بايد به روح بلند شهيد رجايي آفرين گفت؛ چراكه وقتي مسوول اداره‌ كشور شد تصميم گرفت سازمان را به طور كامل منحل و سازمان جديدي بر مبناي فرهنگ ايراني و اسلامي و انديشه‌ ديني پايه‌گذاري كند" خاطرنشان كرد: اما دشمنان كه در نگاه عميق وي براي ساختن ايران بزرگ مطلع بودند، براي سد كردن اين مساله وي را به شهادت رساندند، اما كار بزرگ وي راه خود را ادامه داد و در سال 1386 با الهام‌گيري از راه آن عزيز، سازمان دچار تحولات اساسي شد
(پايان نقل قول)
دمت گرم اقاي ريس جمهور
راستي ميدوني كلمه جمهوري هم مال غربه وراي ودموكراسي هم پس دمت گرم اينرو هم منحل كن تا ما از اين برزخ رهايي يابيم

 

:

با سلام
من واقعا از شما يه سوال دارم به عنوان يك اصلاح طلب
در قاموس اصلاح طلبي ادم به شخص راي نميده به ايده راي ميده بنابراين چرا كروبي نه؟!

مزروعی : باسلام ،البته اینگونه نیست که شما آورده اید و قطعا نقش اشخاص در نمایندگی و اجرای یک ایده بسیار مهم و سرنوشت ساز است و بنده دلایل خودم را برای رای دادن به موسوی آورده ام و ازنظر من تجربه اجرایی موسوی در دوران هشت ساله ای که کشور هم درگیر جنگ بود مزیت ایشان را روشن می کند .

 

حی :

سلام-اگر4 نامزد اصلی انتخابات تغییر نکنند احتمالا این نتیجه ممکن است اتفاق افتد: در صورتی که حدود 65 درصد از رای دهندگان در انتخابات شرکت کنند که معادل 30 میلیون نفر است1-آقای احمدی نژاد حدود 35 درصد آرا را کسب می کند که شامل 15 درصد معتقدین رادیکال او هستند که بر اساس وظیفه رای می دهند وحدود20 درصدبقیه اقشار که این چند سال منافعی برده اند که می شود حدود 10 تا 11 میلیون رای
-2-آقای رضایی حدود2تا3 میلیون رای خواهد داشت که کمتر وبیشتر آن متعلق به سبد آرای احمدی نژاد است البته احتمال اینکه آرای ایشان از مرز 3 میلیون نفر بالاتر برود واقعا محتمل است بخصوص که در جناح راست بسیاری به احمدی نژاد رای نخواهند داد و به سایر نامزدها هم گرایش ندارندوطبعا انتخاب آنها اقای رضایی خواهد بود-(تا اینجا مجموع ارای اصولگرایان معادل13 تا 14 میلیون خواهد بود.3-ارای اقای کروبی بدلیل وضوح وصراحت در نوع شعارها و ملموس بودن وعده ها، رقم دور قبل را به احتمال زیاد تکرار می کند وبرقم 5 میلیون نفر خواهد رسید البته این مقدار ممکن است باتوجه به طرح وعده های انتخاباتی جذاب ازطرف گروه ایشان به رقم 7 میلیون هم برسد که این افزایش ازسبد 3 کاندیدای دیگر وبخصوص احمدی نژاد خواهد بود وبیشتر از مناطق محروم و روستایی وشهرستانهای کوچک وجنوب شهر برداشت خواهد شد (بر خلاف بسیاری اعتقاد دارم حضور اقای کروبی بیشتربنفع آقای موسوی وبضرر احمدی نژاد است بویژه در جذب آرای رای هندگان غیر وظیفه ای وفاقد گرایش خاص در در روستاها وشهرهای کوچک ،و بنابراین همانقدر که حضور اقای رضایی بنفع اقای موسوی است حضور اقای کروبی هم به نفع اقای موسوی است این دو پلهای پیروزی اقای موسوی می توانند باشند)4- رقمی معادل9 تا 11 میلیون رای نیز درسبد آرای اقای موسوی ریخته خواهد شد وبا این وضعیت انتخابا ت به مرحله دوم کشیده خواهد شد.... ودر مرحله دوم...اماآنچه مهم است انکه واقعا هیچکدام از نامزدها در مرحله اول رای قاطعی را ندارند وبنابراین هر گروهی که بتوان ازبازی شطرج بهتری سود برد وبازی را باحوصله و دقت بیشتر و روکردن حرکتهای طلایی پیش ببرد احتمال برنده شدن دارد یکی از این حرکتهای طلایی شاید؟!حفظ اقای کروبی باشد تا تعادل رقابت دو رقیب اصلی در مرحله اول ودر مناطق محروم و کوچک بسود کاندیدای اصلاحات حفظ شود.چه کسی می داند شاید اقای رضایی وکروبی بیشترین سهم را درپیروزی اصلاحات داشته باشند!

مزروعی : باسلام ، البته من فکر می کنم که اگر اصلاح طلبان بتوانند با یک نامزد وارد انتخابات شوند وضعیت بهتری خواهند داشت واحتمال اینکه در دوراول برنده شود هست با این حال نظر شما را انتشار می دهم تا محل بحث و توجه کاربران قرار گیرد .

 

رضا فتوحی :

آیا هواداران موسوی پاسخی برای سکوت موسوی در مورد حدود 4400 اعدام سال پایانی جنگ دارند؟
این مورد بسیار مهمی است زیرا ایشان حتی در لفافه واکنشی به این امر نداشته اند. شاید مناسب باشد پاسخی در این خصوص از سوی شخص ایشان نه مشارکت و دیگران داده شود.

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز ! ضمن اینکه بنده نمی دانم این رقم اعذام را شما از کدام مرجع آورده اید ئ بحث در این باره بحث بسیار پرمناقشه ای است اما فکر می کنم از اقای موسوی راجع به این موضوع پرسیدند و ایشان پاسخ داده است و افراد می توانند به آن رجوع کنند.

 

Mousa :

Mr. Mazrooi:
Surely, we could reach a result If we were in a freedom of speach state. Anyhow, still you are telling that we must go for the "bad"one when we have to select one between "bad" and "worse". I would say, no, because I do not want to participate in a game, here, presidential race. What did the previous Mr. Presidents? Past is the mirror of future, when we vote and we do not change anything, why we have to participate? Also, as I posted lots of times before, all of you reformists, and Mousavi too, have not accepted your terrible mistakes in 1360s. If you like, I will post at least 10 of them for your guys.

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز! شما اختیار دارید رای بدهید یا ندهید اما فکر می کنم گفتگوی من و شما ظاهرا نتیجه ای دربر ندارد چون شما دائم یک موضوع را تکرار می کنید و کاری هم به پاسخ من ندارید و من درنمی یابم که در اینصورت چرا ادامه می دادید؟

 

:

با سلام
جناب حي شما مطمين باش كشيده شدن انتخابات به دور دوم يعني شكست اصلاح طلبان
من نميدانم چه استدلاليست كه دور دوم راي كروبي ورضايي به كيسه احمدي نژاد نميرود ولي همينها در دور اول از كيسه احمدي نژاد برداشته ميشود
اخر برادر مابا ياران اصلاح طلبي چون شماچه خاكي بر سر خود بكنيم
برادر اصلاحاتي كه بخواهد با ترس ولرز واستخاره باشد بدرد نميخورد
اصلاح طلبان بايد با منگنه كردن حريف قدرت طلب در انتهاي تبليغات دور اول كار را يكسره كنند وچنين ظرفيتي را دارند در صورت تمركز چرا كه ايناني كه ميبينيد اينروزها در استقبال از موسوي در استانها وشهرها ودر فضاي مجازي حاضرند همان اراي خاموشند كه براي تغيير زود هنگام روشن شده اند واناني كه پاي ثابت صندوقند در هفته اخر روشن ميشوند پس دوستان اصلاح طلب تنها بايد يك كانديدا داشته باشند واين بي مسئوليتي محض است كه دو كانديدا تا اخر بمانند نه تحليل متفاوت از اوضاع
اخر اگر كسي تحليل ميكند اوضاع را با سرنوشت ملت كه شوخي نميكند انهم با اين حرفي كه نميخواهد سر به تن هيچكدام ودر نهايت اصلاحات باشد مخصوصا
بنظرمن خاتمي اخرين شانس اصلاحات در ايران بود كه از ميدان بدر شد وحالا ميشود خاتمي را در موسوي جست ولي اگر اين شانس را از دست بدهيم همينجا بي هيچ قصد جسارتي به هيچكس ميگويم ديگر هيچ كس هيچ كاري نميتواند بكند جز يك مشت حرف مفت از سر ناشگي سر دهد

مزروعی : باسلام ، بنده با این ادبیات موافق نیستم ضمن اینکه جنبش اصلاحات یک جنبش اجتماعی است و در هرصورت تداوم خواهد یافت و خیلی به ارتباطی به پیروزی یا شکست در این انتخابات ندارد .

 

کامران :

قربون تو واون دموکراسی شما که وجود نمی کنی یه نظر را بدون چک کردن منتشر کنی بعد از صداو سیما هم ایراد می گیرین چرا فیلتر...چرا گزینش...تو تو این وبلاگ درپیتیت نظرات را دستکاری و تایید و تکذیب می کنی بعد می دی رو خط ...بعد از دیگران چه انتظاری داری؟

مزروعی : باسلام ، دوست عزیزناشناس با ادب ! منطق شما خیلی جالب است و آن اینکه یک نهاد عمومی را که از بودجه دولت استفاده می کند با وبلاگی که از بودجه شخصی اداره می شود مقایسه کرده اید و نتیجه دلخواه را هم گرفته اید ! ظاهرا شما از بدیهیات این موضوع هم اطلاع ندارید که بین نهادهای دولتی و عمومی و خصوصی از زمین تا آسمان فاصله است و این نهادهای دولتی و عمومی هستند که بایدسانسور نکنند و...اما در مورد امور شخصی و خصوصی چنین الزامی وجود ندارد. وبلاک شخصی مثل ماشین شخصی است که اگر صاحب آن بخواهد افراد را سوار می کند و اگر نکرد هیچکسی تمی تواند ایراد بگیرد اما اتوبوس عمومی نمی تواند جلوی سوار شدن کسی را بگیرد . درضمن در نظر دیگری دروغ و تهمت هایی را متوجه بنده و افراد دیگری کرده بودید و حتی از فرزندان ما هم نگذشته بودید که آنرا به خدا واگذار می کنم که اگر بخدا باور دارید در روز قیامت پاسخگو باشید و اگر هم بخدا باور ندارید لااقل آزاده باشید و به دیگران دروغ و تهمت نبندید.

 

حاجي وند :

سلام
جهت اعتراض به توقيف كتابم ، به حمايت و همراهي شما نيازمندم .

lمزروعی : باسلام ، هر خدمتی از دست بنده برآید مضایقه ندارم بفرمائید تا انجام دهم .

 

رندعالم سوز رابامصلحت بيني چكار كار ملك است :

با سلام
1. موسوي كفت قانون چه بد چه خوب قانون نه فراقانون نه شيخوخيت نه مصلحت نه اراده اشخاص بلكه قانون
وگفت اگر قانون بد باشد از طريق قانون اصلاح شود
اين كلام گرانيست وعمل به ان سنگين است
2.موسوي گفته ايجاد امكان زندگي شايسته براي ايرانيان در ايران چيزي كه حقشان است وان را نبايد از كسي گدايي كنند
3.موسوي از سرنوشت منابع وسرمايه هاي كمياب ايرانيان پرسيده كه بايد براي رونق زندگي انان بكار گرفته ميشد وما با چشمان خود ديديم كه زمان خاتمي پولهاي بسياري خرج زير ساختهاي اين مملكت شد ولي در اين دولت مشابه انها را نديديم
5.امروز ميبينيم كه سفره پدران ومادران براي فرزندانشان خاليتر از زمان خاتميست وانان از فرزندان خود ميپرسند پس خاتمي چرا نيامد بدون انكه دليل اين پرسش خود را مطرح كنند
6.موسوي گفته شفافيت در هزينه كرد بيت المال
7.من يقين دارم موسوي چك هاي انچناني بدون اجازه مجلس از بيت المال امضا نميكند
8.موسوي گفته ازادي انديشه
9.موسوي گفته احياي حقوق ايرانيان وپاسداري از كرامت انسان
10.موسوي گفته حمايت از تشكلهاي مدني براي مطالبه حقوقشان
واينهايي كه موسوي گفته درد مشترك ما ايرانيان است پس چرا موسوي نه وانهم از بين اناني كه مسبوق به سابقه خود هستند وتوان اداره يك شهر را هم ندارند! وگمان نميكنم هيچكدام بدرستي موسوي روح قانون را بدانند
كه اگر ميدانستند در سابقه انان يافت ميشد
موسوي فرياد زندگي براي ايرانيان سر داد ومشعل دوم خرداد را از دست مشعلدار خسته وخونين جگراز نعره هاي خشمگين كين ونفرت وتهمت برداشت در اين تاريكي وبراه خود براي روشنايي اين چراغ ادامه ميدهد پس ير ما ايرانيان خاموش است كه چراغ خرد ودل خود را روشن كنيم هريك همگام با موسوي زندگي را فرياد كنيم براي خود وبراي موطنمان
بر ماست كه به نداي وجدان انساني خود پاسخ دهيم وبراي زندگي خود قدم برداريم تا حداقل شرمسار خود نباشيم وبه اين خاطر چرا موسوي نه؟!!!
وبه اين خاطر چرا خاموشي اري؟!!

 

صمدمهدي پور :

جناب آقاي مزروعي باسلام
من همواره به انديشمندبزرگي چون آقاي دكترعبدالكريم سروش افتخارمي كنم وبه نظر من ايشان ازافتخارات ملي وافتخارات جهان اسلام است،وجاي بسي تاسف وتالم است كه چرادركشورما بسترامن ومناسبي براي چنين بزرگاني فراهم نيست كه اين عزيزان بتوانند درخانه وكشورخودبه رشدتعالي خودوديگران ادامه دهند.اميداست درآينده نزديك بسترمناسب وامني براي اين انديشمندبزرگ وديگران فراهم شود.امابعدازاين مقدمه ازشما سوال مي كنم چراجناب دكترسروش ارآقاي كروبي حمايت كرده واقبالي به آقاي موسوي ندارد البته هرچند كه بنده به سهم خودم ارادت وعلاقه خاصي به آقاي دكترسروش دارم ولي دراين خصوص نظر ايشان براي من مثابه اي ازوحي منزل نيست لطفاراهنمائي فرماييد.

مزروعی : باسلام ، به هرحال افراد بر پایه شناخت و انتظاری که از افراد دارند تصمیم می گیرند و آقای سروش خود توضیح داده اند که چرا از آقای کروبی حمایت می کنند و انتاخابات هم یعنی همین حق انتخاب ! اما از نظر من دلایل ایشان قانع کننده نیست و فکر می کنم که ایشان بجای مسئله مدیریت و اداره کشور به موضوع دیگر توجه داشته اند که آن مشکل ما را حل نمی کند .

 

تشخيص نيم شب از صبح :

احمدي‌نژاد با اشاره به ضعف‌هاي ليبرال دمكراسي كه در آن با حضور بسته چند حزب، حضور مردم و اخلاق و ارزش‌هاي انساني نابود مي‌شود، اظهار داشت: يك خبرنگار سوئيسي به من گفت: مردم اروپا از سخنان تو در اين اجلاس ناراحت هستند. به او گفتم: مگر شما مردم هستيد، بيايد يك انتخابات با آزادي كامل در اروپا برگزار كنيد و ما هم بر آن نظارت كنيم تا ببينيد بيش از 70 درصد مردم اروپا هم طرفدار ما هستند و آن 30 درصد هم تحت فشار هستند، خيالتان راحت باشد ما در آمريكا هم طرفدار داريم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به كاركرد نادرست احزاب در غرب گفت: حزب اگر مردمي باشد و تكليفش را خوب انجام دهد، خوب است، اما حزبي كه تنها در راستاي منافع خود و براي قدرت بجنگند، چه خوبي‌ مي‌تواند داشته باشد؟ اينكه عده‌اي بگويند اين از لوازم دمكراسي است و ما اجبارا بايد به همان شيوه‌ آنها عمل كنيم را قبول ندارم.

رئيس‌جمهور با اشاره به برخي از اظهارنظر‌ها، مبني بر اينكه نبايد به مسائل جهاني كار داشته باشيم، اظهار داشت: امروز ديگر امكان ندارد، يك كشور به دور خودش حصار بكشد و پيشرفت كند؛ بهترين حالت هم براي رفع تهديد آن است كه كانون تهديد مورد هدف قرار گيرد، ما چرا بايد بنشينيم كه ما را در تهران مورد فشار قرار دهند؟ ما به كشور آنها مي‌رويم و آنها را مورد فشار ـ البته غير نظامي ـ قرار مي‌دهيم؛ مگر مي‌شود به آنها كار نداشت. اگر ما با آنها كار نداشته باشيم، آنها با ما كار دارند، مگر آنها عراق و افغانستان را اشغال نكردند و بعد هم گفتند گام بعدي ايران است، پس حال چه شده كه حتي جرأت تهديد را ندارند؟
وي ادامه داد: اگر نظام سلطه كنار برود، توده‌‌هاي مردم در برابر عدالت مقاومت نمي‌كنند و اصلا شرايط تحقق حكومت جهاني، خواسته عمومي ملت‌هاست و به اميد خدا، موج عظيمي كه در دنيا بر پا شده، بساط استكبار را جمع مي‌كند.

رئيس‌جمهور اقتدار امروز ايران را اقتدار صالح و كانون اميد ملت‌ها دانست و تأكيد كرد: مأموريت ما اين است كه فضاي آرماني را زنده نگه داريم تا در فضاي انديشه جهاني گسترش يابد.(پايان نقل قول)

چه بگويم راز پنهان كه چه دردي دارم بر جان
چه فصول نافرجامي به اميد بي انجامي

اقاي ريس جمهور انها مردم نيستند پس من وشما هم نيستيم
انتخابات ازاد وهرچيز خوب راي براي ملت ما بخواهيد كافيست چون شما قسم براي نگهباني از حقوق اين ملت خورديد

 

:

با سلام جناب مزروعي
من خيلي نگرانم براي پيروزي موسوي
وفكر ميكنم با اين روند نميشه موج ايجاد كنيم
فكر ميكنم بايد يك نفر همچون ....متن سخنرانيهاي موسوي رو بنويسند چون اون زياد بداهه نميتونه سخنراني كنه

مزروعی : باسلام ، به نظرمن آقای موسوی جوهری دارد که روز بروز بیشتر خود را نشان خواهد داد و مهمتر اینکه رای دهندگان با همین ویژگی هایی که دارد به او رای بدهند و البته دیگرانی که شما نام بردید خود می توانند برای ایشان تبلیغ کنند و آنهایی که بخواهند از روی سخنرانی این افراد رای دهند پیام را می گیرند .

 

دوست منصف :

سلام
آقای موسوی اعلام کردند به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنند اکر امکان دارد مستقل بودن در عالم سیاست را برای من توضیح دهید من متوجه منظور ایشان نشدم ؟ایا منظور ایشان این بوده که وابستگی به هیچ حزب و گروهی ندارند ؟ سوال دیگر اینکه آیا حضور کروبی مانعی بر سر انتخاب موسوی نمی باشد اگر اینطور است آیا نمی توان گفت کروبی وظیفه دارد از انتخاب موسوی جلوگیری نماید ؟آیا یک بچه دوساله که پفکش را بخاطر اینکه کم نشه با خواهرش نصف نمی کنه را نمی توان گفت ...؟ البته اگر هدف پیروزی اصلاح طلبان باشه اگه هدف چیز دیگریه که هیچ.

مزروعی : باسلام ، منظور ایشان از مستقل بودن عدم وابستگی به گروهها و احزاب بصورت رسمی می باشد و این مستقل بودن به معنای گرایش فکری و سیاسی نداشتن نیست . من فکر نمی کنم که حضور کروبی مانعی بر سرراه انتخاب آقای موسوی باشد چراکه به احتمال زیاد انتخابات دو مرحله ای می شود ودر مرحله دوم همه اصلاح طلبان از یک نامزد حمایت خواهند کرد و درمرحله اول نیز آقای کروبی بخشی از رای احمدی نژاد را می گیرد که به نفع اصلاح طلبان است و به هرحال بودن ایشان هیچ ضرری برای پیروزی اصلاح طلبان ندارد . درضمن مقایسه عالم پیچیده و پرمسئله عالم سیاست با تقسیم پفک نمکی و...الحق و الانصاف که قیاسی مع الفارق و بی ربط است .

 

hadi :

مي خواستم به شما بگويم چراتمام آراي آقاي كروبي رافقط ازجنس آراي احمدي نژادتلقي كرده اند.؟ آراي برخي چهره هاي سرشناس اصلاح طلبي وبرخي دانشجويان وتحصيل كردگاني كه مطالبات خودرادركروبي مي بينندراايشان چگونه تحليل مي كنند. اتفاقامن خودبه عينه آراي ازجنس احمدي نژادي درسبدموسوي كم نمي بينم .استفاده ازنمادمذهبي شال ورنگ سبزبراي جذب كدام مخاطبان است؟

مزروعی : باسلام ، من نمی دانم این مدعا را چگونه به من نسبت داده اید اما براین نظر هستم که بخشی از افرادی که به آقای کروبی رای می دهند اگر ایشان نباشد به احمدی نژاد رای می دهند و از این نظر من فکر می کنم که ماندن ایشان به ضرر اصلاح طلبان نیست و البته این به معنای آن نیست که افرادی از این گروههایی که نام برده اید به ایشان رای نمی دهند بلکه اینان نیز برپایه تحلیلی که دارند و بیشتر بر مطالبه محوری و طرح اینها درجامعه است بدنبال آقای کروبی هستند و نه برنده شدن در انتخابات !. در مورد رای بخشی از اصولگرایان به آقای موسوی که نمی خواهتد به احمدی نژاد رای دهند نیزشک و تردیدی وجود ندارد و اتفاقا این از مزایای آقای موسوی است که می تواند رای آنها را جلب کند و جلب اینها ارتباصی با شال سبز ندارد و بکارگیری این نماد پشنهاد اصلاح طلبان بوده است و یک کار تبلیغاتی مدرن برای جلب توجه و آراء مردم است که توجیه مذهبی هم دارد و می تواند تاثیرگذار باشد و خیال شما راحت باشد آن اصولگرایانی که بسوی موسوی می آیند چشم و دلشان از اینها پر است !

 

ساسان :

باعرض سلام وخسته نباشید خدمت اقای مزروعی من از طرفداران اصفهانی سرسخت شما هستم از همان ابتدا که برای تصاحب اخرین نماینده اصفهان بااقای کامران رقابت میکردیدتاراهیابیتان به مجلس وکارهای متعددی که صورت دادید واز همه مهمتر تفکر 100%اصلاح طلبیتان ودرنهایت مطالبی که در "یاس نو"به قلم شما منتشر میشد همواره موجب تحسین من وبرادران وخانواده ودوستان روشنفکرم میشدبدون رودرواسی شما بت سیاسی من ودوستانم بودیدوشمارابه اندازه ی بزرگان اصلاحات(مانندحجاریان مهاجرانی عبدی گنجی سروش) وحتی بالاترازانهاقبول داشتیم ولی.........................اصلا انتظارنداشتیم(من ودوستانم)که یک فردروشنفکر100%اصلا ح طلب از---- یک اصلاح طلب اصولگرا!!که باتوجه به طرفداری وبه صحنه امدن ازسوی اصلاح طلبان خودراکاندیدای مستقل!!معرفی میکند(که اگراین حمایتهانبودهمین نیم نگاه به اصلاح طلبان راهم نمیکرد)وهنوزتعریف درستی ازازادی ارائه نکرده است وتنهازمانی که اقای خاتمی گفت یامن یامیرحسین که بازهم به صحنه نیامدوزودرست4روز بعدازحضور اقای خاتمی اعلام حضورکردکه اقای خاتمی مجبوربه کناره گیری شد!!ودر8سال اصلاحات نیزسکوت کردودرصنه نبود(اینهادلایلیست که نشان میدهد ایشون99%اصلااصلاح طلب نیست)---حمایت کنیددرحالی که درطرف مقابل یک چهره ی 100%اصلاح طلب چه درگفتاروچه درعمل وجود دارد واگر ازچهره های سیاسی که درکنارایشان هستندنیزبگذریم بهترین تعریف ازآزادی وحتی اقتصاد را داراست باورکنید همه ی مارابه کلی ناامید کردید.با تشکر

مزروعی : باسلام ، من از حسن ظن و لطفی که شما نسبت به من ابراز داشته اید تشکر می کنم اما لابد به همین اندازه که برای من تعریف کرده ایدقائل به درک و تحیلی مسائل توسط بنده هستید ! من فکر می کنم شما با نوعی جانبداری وداوری پیشینی حتی از مطالعه و پیگیری دیدگاهها و مواضع آقای موسوی خود داری کرده اید وگرنه ایشان راجع به همه این مواردی که شما ایراد گرفته اید بطور شفاف مواضع خود را گفته اند و از این نظر دیدگاه ایشان با اصلاح طلبان همخوانی دارد . علاوه براینها بنده شناخت کاملی نسبت به هردوی این بزرگواران دارم و فکر می کنم به لحاظ مدیریت اجرایی این آقای موسوی است که می تواند وضعیت آشفته اقتصادی و اجتماعی ایران را جمع و جور کند . نکته آخر اینکه بهتر است همه اینقدر سعه صدر داشته باشیم که به انتخاب یکدیگر احترام بگذاریم و از همدیگر آنهم بدینگونه ناامید نشویم چرا که اوضاع و احوال کشور که به همین انتخابات ختم نمی شود و پس از 22 خرداد هم جریان زندگی جاری است و براستی اگر ماها اصلاح طلب باشیم بازهم باید با هم اینراه را طی کنیم و توصیه آخر اینکه شما از هیچکس در ذهنتان بت نسازید تا ناچار از شکستن آن انهم به این آسانی شوید چراکه اگر ذهنتان باز باشد آنوقت در آن برای همه جا خواهد بود به رغم اختلافات و تنوع فکری و سیاسی .

 

دوست منصف :

سلام
اگر در این دوره تقلبی صورت بگیره که نتیجه انتخابات را تغییر بده و این برای شما محرز باشه آیا دوباره مردم را به شرکت در انتخابات بعدی دعوت میکنید؟
سوال دیگر اینکه شریعتمداری سردبیر کیهان را که آدم کاملا بی طرفی در مسایل سیاسی هستند! را چه کسی به این سمت انتخاب می نماید؟
آیاحقیقت دارد این گفته کروبی که نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم از ایشان درخواست پادرمیانی و اخذ حکم حکومتی برای تایید صلاحیتشان کرده اند؟

مزروعی : باسلام ، در پاسخ :
1- اگر اینگونه که شما آورده اید شد قطعا دیگر مردم را به شرکت در انتخابات دعوت نخواهم کرد .
2- نمی دانم شما از کجا به بی طرفی ایشان رسیده اید و طاهرا شما درایران زندگی نمی کنید چرا که نمی دانید ایشان نماینده ولی فقیه در کیهان است .
3- در این باره بنده هیچ اطلاعی ندارم و برایشان است که در این باره دلیل اقامه نمایند و بگویند کدام نماینده چنین درخواستی داشته است ؟

 

سعید :

یک گفته منتسب به آقای خاتمی است که گفت رئیس جمهور در ایران یک تدارکاتچی است که البته بعد از قول ایشان گفته شد که بنده یعنی خاتمی این حرف را نزدم من بدرستی نمی دانم این گفته از ایشان است یا نه ولی واقعیت عملی بیشتر در 30 سال پس ار انقلاب این گفته را تائید می کند خصوصا پس از بازبینی قانون اساسی و اضافه نمودن اختیارات رهبری با اصل (مطلقه) به ولایت فقیه و هم چنین نظارت استصوابی شورای نگهبان حکم حکومتی رهبر وقس علیهذا، معذالک در حال حاضر در تبلیغات انتخابانی اقایان موسوی،کروبی،و حتی اقای رضائی وعده ها و شعارهائی میدهند که توگوئی واقعا پس از پیروزی می نوانند آنها را تحقق ببخشند در صورتیکه همگان دیدند در دو دوره حاکمیت آقای خاتمی در تبلیغاتشان چه گفتند و در عمل چه اتفاق افتاد، باز بیاد دارم که اصلاح طلبان گفتند اگر اکثریت مجلس را بگیریم چنین و چنان خواهیم کرد و باز همگان نتیجه را دیدند که حتی ارائه یک لایحه با حکم حکومتی رهبری ابطال شد(اشاره به تغیر قانون مطبوعات)به نظر من در ایران با این قانون اساسی رئیس جمهور و مجلس شیر بی یال و دم و اشکم است و این شیر بی یال و دم واشکم اگر سری داشته باشد و نعره ای هم بزند حتی بچه ای را هم گزند نتواند زداین به این می ماند که مریصی را که دچار بیماری سرطان است بجای معالجه اساسی و ریشه ای با تجویز آسپرین بخواهند معالجه کنند آیتده تابت خواهد کرد که این دعوت به انتخابات نیز توهم هر چه بیشتر را در میان مردم افزایش خواهد داد. نمی دانم ما باید از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم؟

مزروعی : باسلام ، من بارها و بارها در این وبلاگ در این باره بحث کرده و به اینگونه سئوالات پاسخ داده ام و نمی دانم شما آنها را خوانده اید یا نه؟ اگر بخوانید در می یابید که من با شما دراین باره همنظر نیستم و آن جمله ای که اقای خاتمی کفت این بود : عده ای رئیس جمهور را تدارکاتچی می خواهند . اما با همه این احوال راه حل پیشنهادی شما برای برون رفت از این وضعیت چیست ؟ چراکه اگر راه حل عملی وجود نداشته باشد اینگونه نظرات فقط به افعال و بی عملی سیاسی دامن می زند و وضعیت را از بد هم بدتر می کند و هیچ نتیجه دیگری بدنبال ندارد .

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007