« مناظره مكتوب | صفحه اول | ترکیه، تجربة حزب عدالت و توسعه »

16 فروردین 88

ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم

ريئس دولت نهم سال 86 در دو گزارش اقتصادي، (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ادعا كردند: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» اما اخیرا در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين 65 - 64 درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي 85 -80 درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور 2/7 درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه 8 درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً 90 درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي 85 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."

در ادامه با استناد به گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم منتشره توسط نهاد ریاست جمهوری ( البته با تاخیر یکسال و نیمه نسبت به وظیفه و تکلیف قانونی دولت در این باره ) و گزارشات بانک مرکزی به بررسی و ارزیابی و راستی آزمایی این مدعاهای رئیس دولت نهم خواهم پرداخت تا درجه انصاف ایشان و منتقدان معلوم شود ؟و ازآنجا که فرصت ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای سه برنامه توسعه قبلی در انطباق با پیش بینی های آن برنامه ها در رابطه با مدعای رئیس دولت نهم نیست تنها به این بسنده می کنم که برخلاف مدعای ایشان میزان موفقیت اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت خاتمی 95 درصد بوده و فقط این بخش سخنشان که اجرای " هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند " درست می باشد . از اینرو فقط به «ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم» مي‌پردازم و در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي‌دارد . مبناي این ارزيابي نیز دو جدول ذیل مي‌باشد :
بر پايهء جدول (1) ملاحظه مي‌شود كه ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور درسه سال 84 ، 85 و 86 ( دورهء مسووليت دولت نهم ) در انطباق با اهداف کمی هدفگذاری شده در برنامه به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي ، که مورد تاکید و مانور رئیس دولت نهم قرار گرفته است ، منفي است و قطعا اين مدعاي رييس دولت نهم كه با استناد به گزارش‌هاي مورد اشاره قبلااظهار داشتند : «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده‌ايم» و اخیرا گفته اند :" اما مطمئن باشيد بالاي 85 -80 درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد." نادرست است و اینکه ایشان با تکیه برنرخ رشد 2/7 درصدی برآوردی اقتصادی سال 87 ( که تاکنون ازسوی هیچیک از مراجع آماری کشور اعلام نشده و در نماگرهای منتشره بانک مرکزی برای شش ماهه اول سال 87 نیز جایش خالی است ! ) مدعی شده اند : ؛" اين نشان مي دهد تقريباً 90 درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است."حتی اگر این رقم تحقق یابد ، باز هم مدعای ایشان نادرست است برای اینکه اگر این رقم هم تحقق یابد و آنرا در جدول قرار دهیم به نرخ رشد متوسط سالانه 5/6 درصد برای سال های اجرای این برنامه دست می یابیم که نسبت به نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد پیش بینی شده در برنامه برای این سالها حاکی از موفقیت 81 درصدی است و نه تقریبا 90 درصد ! واز آ‌ن‌جا كه در ميان شاخص‌هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه‌اي بازتاب دهندهء مجموعهء عملكرد اقتصادي يك كشور مي‌باشد و به عبارتي، اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك‌ سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص به ميزان منابع و امكاناتی که در اقتصاد كشور بکار گرفته می شود وابسته است ، و با یادآوری اینکه ميزان منابع ارزی كه توسط دولت نهم دراین چهار سال از درآمد نفت هزینه کرده ، در مقايسه با آن‌چه در برنامه پيش‌بيني شده ، بیش از 3 برابر بوده است (203 میلیارد دلار در مقایسه با 2/64 میلیارد دلار ) آنگاه بهتر می شود میزان درستی مدعا و انصاف رئیس دولت را محک زد ؟ و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي‌نژاد و همکاران و همفکرانش با حمله به منتقدان دولت آن‌ها را دايم به ارايهء آمارهاي جعلي و ساختگي و سیاه نمایی و دشمنی و...و بی انصافی متهم مي‌كنند!
نرخ رشد اقتصادي در سه سال گذشته در انطباق با اهداف پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم با وجود منابع فراوان به‌كارگرفته شده، فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد ، و البته در مورد نرخ رشد سرمايه‌گذاري در دوره مسئولیت دولت نهم این وضعیت فاجعه بارتر است و این نرخ رشد نه تنها نسبت به گذشته افزایش پيدا نكرده است بلکه نسبت به عملکرد این شاخص در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( 79 الی 83 ) به نصف کاهش یافته است و طبعا اینگونه عملکرد همهء آمارها و مدعاهاي ارئه شده ازسوی دولتمردان دولت نهم در باره سرمايه‌گذاري های انجام شده اعم از داخلي و خارجي را در دوره دولت نهم زيرسوال مي‌برد !
جالب آن‌كه رييس دولت نهم سال گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» هرچند ارتباط چندانی بین نرخ رشد و جیب خیلی ها نمی توان یافت ولی ایشان در مصاحبه دیگری با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي 9 الي 10 درصدي شويم.» و البته معلوم نکردند با این وضعیتی که بدنبال بحرال مالی جهانی و قیمت نفت و بودجه دولت پیدا شده است تکلیف نرخ رشد در سال جاری و آتی چه خواهد شد؟ و این پیش بینی رئیس دولت چگونه تحقق خواهد یافت ؟ قطعا آرمان‌گرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد كه چنين شود، اما آيا واقعيت‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد ؟ وآیا باید همه منتقدان را با چوب اینگونه نوازش کرد :" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود." و البته باز بدون آنکه معلوم دارند کدام منتقد کدام آمارهای دولت را زیر سئوال برده است ؟ اتقاقا منتقدان و به ویژه آنهایی که در همان دستگاهها بوده اند بیش از دولتمردان بر کاربرد آمار صحیح دقت و تاکید دارند و از اینروست که دولت را مورد نقد و پرسش قرار می دهند و بطور مثال می پرسند دولتي كه با صرف بالاترين هزينهء ارزي نسبت به دولت‌هاي قبلي و بيش از 203 ميليارد دلار در اقتصاد كشو در چهار سال ( بیش از 29/1 برابر هزینه ارزی 8/157 میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی ) نتیجه عملكرد اقتصادي‌اش دستیابی به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 5/6 درصد بوده است چگونه مي‌تواند اين نرخ رشد را به هشت يا 9 الي 10 درصد برساند ؟ و چرا رئیس دولت چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ و چرا...؟‌ هر چند رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است ! نگاه به جدول(1) بخوبی نشان می دهد که میزان عدم موفقیت دولت نهم در مقایسه با پیش بینی اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه بسیار بالاست و قطعا به میزان 64-65 درصدی که آقای احمدی نژاد به اجرای برنامه های قبلی نسبت داده است ، نمی رسد .
اگر از همه اینها بگذریم و وعده های فراوان آقای احمدی نژاد در هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پس از آنرا در باره بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ومبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عدالت محوری و ...بیاد آوریم و بپذیریم که دولت نهم نخواسته است به قیمت افزایش نرخ رشد اقتصادی به فقرا و مستضعفان و متوسطان جامعه فشار اقتصادی وارد شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی را قربانی رشد نماید بازهم با نگاهی به جدول (2) مشاهده می شود که عملکرد دولت نهم در این باره نیز منفی است و برپایه گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر دامنه فقر و شکاف طبقانی در کشور افزوده شده است . و اگر سال آخر مسئولیت هر دولتی را سال پاسخگویی به عملکردش بدانیم آیا این حق شهروندی تک تک ایرانیان و از جمله منتقدان نیست که از مسئولان دولت نهم بپرسند که به چند درصد از وعده های اقتصادی فراوان خود به مردم عمل کرده است ؟ و آیا دولتمردان نباید پاسخگو باشند؟ و آیا...

   نظرات

مجيد :

اين آماري كه شما در سايت قرار داديد شايد متفاوت با آماري است كه براي آقاي رييس جمهور ساخته و در اختيار ايشان قرار مي گيرد.
آقاي مزروعي كدام مركز متولي اعلام آمار ياد شده است؟

مزروعی : باسلام ، اگر به سایت بانک مرکزی مراجعه فرمائید ملاحظه خواهید کرد که این آمار در نماگرها و دیگر گزارشات منتشره توسط این بانک وجود دارد اما اینکه چه آماری در اختیار آقای احمدی نژاد قرار می گیرد من اطلاعی ندارم .

 

amir :

با سلام اقاي مزروعي عزيز
البته سخنها ازرنج ودردها بسيار است وپايان ناپذير!
من در جهت روشن شدن بحث پاسخگوبودن يا نبودن اين دولت چند سئوال ساده از شما ميپرسم خواهش ميكنم مرا بي جواب نگذاريد:
1.كانديداي پيروز انتخابات 84 در گفتگوي تلوزيوني خود با مجري در اخرين قسمت تبليغات در دور دوم به گونه اي وانمود نمود(وانمود كه چه عرض كنم صراحتا بيان فرمود) كه در هنگام برنامه تلوزيوني ايشان قرار است برق شهرهاي بزرگ را قطع كنند.
ايا اين حقيقت داشت؟
يعني برق واقعا قطع شد؟
اگر اين يك موضوع بدرستي بررسي شود بنظرم خيلي از موضوعات روشن ميشود كه اين دولت اصولا قصد پاسخگويي دارد يا به همين روند نصفه كاره حرف زدن وبيمورد خواندن انتقادات ميخواهد ادامه دهد
2. در مورد اين قضيه مبهم ماندن سرنوشت اين مبلغ هنگفت كه زمان زيادي الان از مطرح شدن ان ميگذرد ايا موضوع اخرش مشخص شد چي شد؟!!!! يا هنوز ماشين حسابي پيدا نشد كه اين رقمها را بدرستي حساب كند وبه مردم اعلام كند؟
ويه چيزه ديگه اينكه شما منتقدان با زبان مردم عادي هم موضوعات را مطرح كنيد خواهش ميكنم:
مثل مسكن وخواربار وحتي توسعه بخش كشاورزي چه اوضاعي داشته؟
وحالا ما بيخيال اشتغال ورفاه وتامين اجتماعي وافزايش فساد ميشويم
شما بررسي كنيد كه اگر مردم چه مقدار نان شب نخورند وبخوابند ما در توليد گندم خودكفا خواهيم شد؟و...
باور كنيد من اصلا از مرگ نميترسم و از رنج ومحروميت ادميان هم نا اميد نميشم ولي باور كنيد از مردن در اين سرزمين متنفرم!
ايكاش تو اون شاخصي كه مطرح كردين يك ميزان براي سنجش اميد به زندگي در سنين جواني ونوجواني وحتي شايد ميانسالي هم بود ايكاش!!!
افسوس كه انان به افتاب شيفته بودندو اكنون به افتاب گونه اي اينگونه انان را
دلفريفته بودند...

مزروعی : باسلام ، در مورد سئوال اول شما این دروغ یزرگی بود که آقای احمدی نژاد در دروان تبلیغات انتحابات سال 84 گفت و جالب اینکه صدا و سیما حاضر نشد جوابیه مصوب هیات دولت خاتمی را در رد این دروغ منتشر کتد ! و طبعا قردی که با دروغ انتخاب شده و سود برده است در ادامه راه نیز از آن بدون واهمه استفاده خواهد کرد .

 

:

سلام مجدد
ارزيابي عملكرد اقتصادي مكانيزم اقتدار گري بستري مناسب براي اصلاح طلبي وازادي خواهي وعدالت طلبي اقتصاد ومعيشت مورد توجه عامه مردم واولين مورد اقبال انان!
اينكه ما بتونيم نشون بديم اقتدار گري چگونه به فقر بي عدالتي وياس وسر خوردگي وتوسعه فساد وشكاف طبقاتي منجر ميشه با استناد به نمونه خودبخود ما رو ياري ميكنه كه جامعه مدني بخواهيم
خودبخود به ما ياد ميده ريا باور نباشيم اين ميتونه مسيري روشن رو در پيش روي ما بزاره
ميتونه مارو با توجه به اولويت خواسته هاي بوجود اومده در مسير عدالت خواهي وازادي خواهي وچگونگي تحصيل اون هدايت كنه اين فرصت را قدر بدانيم!

 

شرفی :

با سلام.این مقاله آماری و کمی بود و به خوبی به ارزشیابی اقدامات دولت نهم و تطبیق آن با برنامه چهارم می پردازد.مطلب آگاهی بخش و متناسب با فضای آتی سیاسی کشور تهیه شده است.آگاهی کلید رهایی است.متشکرم.

 

علي :

اين آمارها و تحليل ها بارها از منابع معتبر و كارشناسان نقل شده ولي من تابحال نديدم كسي از دولت جوابگوي سوالات مطرح شده در اين زمينه باشد.
خواهشمندم اگر مهرورزان عزيز جواب مستدلي دارند بگويند تا قانع شويم.
گاهي وقتها مسؤولين دولت نهم طوري خود را به كوچه علي چپ ميزنند كه من فكر ميكنم اينها اصلا از بيخ توي باغ نيستند.
به قول معروف :
آنكس كه نداند و نداند كه نداند
در جهل مركب ابدالدهر بماند.

 

:

با سلام
يعني شما ميگين بايد فقر كم ميشد؟!!!
خوب اگه كم ميشد واوضاع شاخص خوب ميشد كه ما بعد چجوري به فقرا كمك كنيم؟
خوب بالاخره ادم بايد هميشه عدالت طلب باشه وبا فقر مبارزه كنه وهميشه اينرو سر لوحه خودش داشته باشه!!!
قبول نداريد؟
مگه شما وبلاگ زدين كه مخاطبانتون همه چيز رو ياد بگيرن وديگه بيخيالتون شن؟

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز! البته که فقر باید کم شود و بیش از همه دوستان اصولگرای حاکم در سال های اخیر این ادعا را داشتند. اما من پیام جمله آخر شما و ربطش با بقیه نظرتان را در نیافتم چراکه مقایسه فقر که یک امر مادی و ملموس ومحدوداست با علم و دانش و اطلاعات که یک امر معنوی و نامحدود است قیاس مع الفارق است! ضمن اینکه مقایسه دولت و وظائفی که به عنوان وکیل و نماینده مردم به عهده دارد و باید پاسخگوی عملش باشد با عمل داوطلبانه یک شهروند قیاس مع الفارق که چه عرض کنم اصلا قیاس بی ربط است و این جزء وظائف دولت هاست که در جهت رفاه و آگاهی هرچه بیشتر شهروندان گام بردارند اما ظاهرا چون غالب ما ایرانیان همه چیز را می خواهیم بهم ربط دهیم و از هر موضوعی می خواهیم سوژه ای برای انتقاد و گوشه و کنایه به دیگران استفاده کنیم شما هم بد ندیده اید که در عین انتقاد به دولت بنده را هم مورد نوازش قرار دهید؟

 

حبیب :

با سلام
لطفا بگویید که اگر اقتصاددانان این مسائل را دریافته اند چرا در دیدارهای خود با رئیس جمهور آنها را مطرح نکردند؟

مزروعی : یا سلام ، در سه سال گذشته سه بار به رئیس جمعور تامه نوشتند ونظرات خود را به صراحت بیان داشتند و در دیدار حضوری نیز همه اینها را گفتند اما کو گوش شنوا ؟

 

محسن :

با سلام
من این سوال را با تنی چند از فعالان سیاسی مطرح کرده ام و بسیار علاقه مندم که نظر شما را هم بدانم:
چگونه است که همه اصلاح طلب ها فکر می کنند احمدی نژاد اصلا رای نمی آورد و همه هواداران احمدی نژاد معتقدند که آرای هیچ کس به گرد پای احمدی نژاد هم نمی رسد. آیا این همه تفاوت در پیش بینی ها ناشی از تعصب نیست؟
اگر لیل خود بر رای نیاوردن احمدی نژاد را برایم تشریح کنید ممنون خواهم شد.


مزروعی : با سلام ، من نمی دانم شما با چه کسانی صحبت کرده اید اما می
دانم که همه اصلاح طلب ها اینگوته فکر نمی کنند و البته شرایط انتخابات بگونه ای است که فکر نمی کنم کسی قادر به پیش بینی نتیجه باشد و بنابراین افراد حدسیات و بعضا آرزوهای خود را بیان می کنند و این هم طبیعی است که هر جتاحی خود را یرنده انتحابات بداتد .

 

:

باسلام جناب مزروعي
بنده به شخصه شما رو بعنوان يك فعال سياسي دوست دارم البته برخي دوستان شما مثل اقاي ....برام خيلي عجيب غريبند واصلا نميتونم سراز سرشون در ارم!
وشما اصلا از گوشه كنايه ما ناراحت نشويد ربط كه حقيقتا نداشت. ولي اينو بهتون بگم اكثر چيزها به هم مربوطند ولي چون ربطشون مخفي ميشه ما ايرانيها تو اين تاريكي چيزي رو نميتونيم متوجه شويم واين علت اون هست كه مربوطهاي بقول شما مع الفارق ميكنيم!
اما من در نقد گفته شما بايد بگم بر عكس غالب ما ايرانيها بر اين باوريم كه فكر كردن وربط دادن وانديشيدن كمي رنج وكمر درد رو احيانا نصيب ما ميكنه اينه كه هميشه ساده ترين چيزها رو كه خيلي بفكر كردن نياز نداره رو باور ميكنيم وخيال خودمون رو درفهم اوهام غير واقع راحت ميكنيم!
كه اگر غير از اين بود اينهمه دروغ شاخ دار به ما نميزدن وما باور نميكرديم!
تا ما سئوال وكنايه نزنيم فكر نكنم كساني كه مارو احمق فرض كردن بخودشون بيايند!
بنظر من بايد گوشه كنايه وسئوال در مقابله با ايجاد اوهام وابهام قرار بگيره تا حداقل اونايي كه بخودشون زحمت فكر كردن نميدن براشون سئوال پيش بياد!

 

مهدی :

جناب مزروعی سلام
لطفا جهت آگاهی و کسب اطلاع دقیق مردم از چرایی عزل و نصب هادر صنایغ تحلیلی بر تغییر و تحولات ذوب آهن و ایران خودرو داشته باشید ،

مزروعی : باسلام ، من فکر نمی کنم این نوع عزل و نصب ها موضوع جدیدی باشد و البته یه نظر می رسد بی ارتباط با انتخابات نباشد و قکر می کنم برای اهل نظر این نیازی به تحلیل نداشته باشد .

 

omid :

salam aghaye Mazrooyi man yek daneshjooye moghime kharej hastam. man hamvareh neveshtehay shoma ro motale'e mikonam va lezzat mibaram. emrooz gozareshi ro dar Fars khondam ba onvane ايرانيان مقيم خارج: "حرف هاي احمدي نژاد طلايي است". vaghti matnesho khondam ba khodam goftam ke cheghadr in "ghodrat" shirin ast ke ensan baraye hefze on be chonin namayeshha va doroghhayi roy biyare. hameye ma midoonim ke dele aksariyate iraniane moghime kharej az daste a'male masooline jomhooriye eslami khoone, va Ahmadinejad ro amele tahghire keshvare azizemoon midoonand. man dar ajabam ke in adamhayi ke dar namayeshe dishab sherkat kardand chegoone jam'avari shodand . kheili moshtagham ke shoma matlabi dar khosoose in bahs benevisid. ba sepase faravan. .

مزروعی : باسلام ،دوست عزیزمی دانید که احمدی نژاد تنها رئیس دولت پس از انقلاب است که با رای اقلیت این مقام را بدست آورده است و از اینرو باید پذیرفت که اقلیتی از ایرانیان خارج از کشور هم هستند که به ایشان علاقه دارند و این از قواعد و لوازم دموکراسی است که به هرحال ایشان می تواند مورد اقبال اینها باشد و به نظرم ایرادی براینگونه مراسم و حرفهها نیست منتها ما باید با روشنگری کاری کنیم که اکثریت غالب مردم دریابند که دیگر به احمدی نژاد رای ندهند تا کشور را از آنچه ناپسند می دانیم رهایی بخشیم .

 

:

مزروعی : باسلام ، در مورد سئوال اول شما این دروغ یزرگی بود که آقای احمدی نژاد در دروان تبلیغات انتحابات سال 84 گفت و جالب اینکه صدا و سیما حاضر نشد جوابیه مصوب هیات دولت خاتمی را در رد این دروغ منتشر کتد ! و طبعا قردی که با دروغ انتخاب شده و سود برده است در ادامه راه نیز از آن بدون واهمه استفاده خواهد کرد .

با سلام
نظر به اينكه اينروزها اصلاحطلبان مورد هجمه وسيعند بايد از ياد اوري اين نقطه از تاريخ غافل نبود

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007