« در یاد بورقانی | صفحه اول | موزه عبرت »

16 بهمن 87

تا روز انتخابات هزار اتفاق مي افتد

با علي مزروعي، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ايران اسلامي، در باره روند انتخاب کانديداي نهايي ‏اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري مصاحبه کرده ايم. وي روند موجود انتخاب کانديداي نهايي ‏هواداران اصلاحات را نگران کننده نمي داند و معتقد است: "حضور هم آقاي خاتمي و هم آقاي موسوي در ‏انتخابات مي تواند براي اصلاح طلبان امکان مانور بيشتري را ايجاد کند." اين گفت و گو در پي مي آيد.‏


‏آقاي مزروعي، چندي است اصلاح طلبان در اين سردرگمي به سر مي برند که بالاخره آقاي ‏خاتمي وارد انتخابات مي شوند يا آقاي موسوي. از آخرين تحولات چه خبر؟

من تعبير سردرگمي راقبول ندارم. من فکر مي کنم آن هايي که دنبال بحث انتخابات هستند، کاملا از جريان ‏خبر دارند. بحث طرح آقاي موسوي هم نشان داد که ظرفيت اصلاح طلبان خيلي بيشتر از آن چيزي است که ‏طرف مقابل فکر مي کرد. الان هم خيلي اوضاع اصلاح طلبان نگراني ندارد. ‏


‏ چرا؟

براي اين که با اسامي اي که مطرح است، اصلاح طلبان به اندازه کافي مي توانند در ميدان انتخابات مانور ‏بدهند. با اينکه فکر مي کنم الان نشانه هاي بيشتري از علايم حضور آقاي خاتمي در انتخابات وجود دارد، باز ‏هم ما خيلي دنبال اين نيستيم که قطعا تکليف اين کار روشن شود. فکرمي کنيم حضور هم آقاي خاتمي و هم ‏آقاي موسوي در انتخابات مي تواند براي اصلاح طلبان امکان مانور بيشتري را ايجاد کند. فکر مي کنم هر ‏دوي اين دو نفر هم آمادگي حضور در صحنه را دارند و دوستان هم مشغول به انجام کارهاي خود هستند.‏


‏ يعني وضعيت فعلي را مطلوب مي دانيد؟‏

من هيچ مشکلي در اين مساله نمي بينم.‏


‏ در اين فاصله کمي که تا انتخابات باقی مانده است، فکر نمي کنيد اين وضعيت به اصلاح طلبان ‏ضربه بزند؟‏

چرا ضربه بزند؟


‏ بالاخره وضع کانديداي نهايي مشخص نيست، ستادها تشکيل نشده و...

الان همه دارند کار خودشان را انجام مي دهند. حتما نبايد تابلو داشته باشد.‏


‏ يعني در حال حاضر اصلاح طلبان دارند به موازات هم براي آقاي خاتمي و آقاي موسوي فعاليت ‏مي کنند؟‏

موازاتي نيست. فکر نمي کنم هيچ تفاوتي وجود داشته باشد بين دوستاني که علاقه مندي به آقاي خاتمي دارند يا ‏به آقاي موسوي. همه آن ها در يک مسير با هم هم جهت هستند.‏

‏ يعني تحليل شما اين است که در صورت عدم حضور آقاي خاتمي، همه اصلاح طلبان به سمت ‏آقاي موسوي خواهند رفت.

برداشت من اين است. درباره همه چيز مي توان بحث کرد، اما مهم جهت گيري کلي و نگاهي است که اين دو ‏دارند و بايد به آن نگاه کرد. در اين زمينه من تفاوتي ميان دو کانديدا نمي بينم. ‏


‏ نظرات اصلاح طلبان نسبت به دهه 60 تفاوت هاي زيادي پيدا کرده است. آيا نظرات جديد اصلاح ‏طلبان با نظرات آقاي موسوي – اگر نگوييم منطبق – مشابه است؟‏

ببينيد در يک مصاحبه اين طوري که نمي توان ديدگاه و نظرات افراد را تحليل کرد. مهم اصل و لب نظرات ‏افراد است. آقايان خاتمي و موسوي هر دو به يک اندازه به مردم سالاري وآزادي و... اعتقاد دارند. مهم ‏اهدافي است که در ذهن اين هاست. ممکن است روش هاي متفاوتي داشته باشند، ولي در اين که آرمان هاي ‏اصلاح طلبي مشترک است، هيچ ترديدي وجود ندارد. ‏


‏ خب قبل از مطرح شدن آقاي موسوي، کس ديگري نبود که در هدف با شما اشتراک داشته باشد، ‏اما روش هاي مختلفي داشته باشد؟

چرا، آن ها هم اگر آمده بودند خيلي خوب بود.‏


‏ من درباره آقاي کروبي صحبت مي کنم. ايشان که زودتر از همه اعلام کانديداتوري کرده ‏بودند.

ما که از حضور آقاي کروبي استقبال مي کنيم. ايشان هم هست و ظرفيتي است براي اصلاحات.‏


‏ چرا از ايشان حمايت نمي کنيد. ايشان که بالاخره تجريه رياست بر مجلس ششم هم ‏داشتند.

بنده و دوستانمان با يک حرکت جمعي پيش مي رويم. در آن حرکت جمعي، بحث هايي که شده است به اين ‏نتيجه رسيده اند که کانديداي ما آقاي خاتمي است، همان طور که جمع ديگري به اين نتيجه رسيده اند که ‏کانديداي آنها آقاي کروبي است. اين ها به ميدان آمده اند. هنوز تا ثبت نام و روز انتخابات هزار اتفاق ممکن ‏است بيفتد. اين ها همه نشان دهنده ظرفيت انتخاباتي اصلاح طلبان است. تصور من هم اين است که اصلاح ‏طلبان حتما با يک کانديدا در انتخابات شرکت مي کنند و ولي هيچ دليل ندارد از الان بگوييم فقط يک نفر.‏


‏ شايد درباره آقاي خاتمي، حرکت جمعي بوده باشد، اما بحث آقاي موسوي فقط از سوي آقاي ‏خاتمي و ناگهاني اعلام شد و نه از طرف شما يا جمع تان.

بله. ولي بعد که مطرح شد، بحث شد و دوستان ما اين گزينه را کاملا پذيرفتند که اگر به هر دليلي آقاي خاتمي ‏نيامد، گزينه ما آقاي موسوي است. ‏


‏ اگر سکوت آقاي موسوي را در نظر نگيريم، عده اي معتقدند در بحث اهداف و موضع گيري ها و ‏نظرات آقاي کروبي خيلي به شما نزديک تر هستند تا آقاي موسوي.‏

وقتي مي خواهند نسبت به آدم ها تصميم بگيرند، اين تصميم گيري بر مي گردد به نوع شناخت، علايق، روابط ‏و خيلي پارامترهاي ديگر. دوستان ما در هنگام تصميم گيري آقاي خاتمي را انتخاب کردند – که آقاي کروبي ‏هم مطرح نبودند – و بعد هم بحث آقاي موسوي مطرح شد، دوستان ايشان را پذيرفتند. اگر آقاي خاتمي و آقاي ‏موسوي نبودند، شايد درباره آقاي کروبي هم اين بحث ها مطرح مي شد. ‏


‏ آقاي مزروعي، حالا تصور مي کنيد آقاي خاتمي يا آقاي موسوي قادر به پيروزي در انتخابات و ‏پيش بردن ظرفيت هاي اصلاح طلبي هستند؟‏

هدف اوليه ما پيروزي اصلاح طلبان است. گفته اند چون که صد آمد نودهم پيش ماست. هدف نزديک ما پيروزي ‏در انتخابات است. فعلا هم که ما داريم ظرفيت هاي انتخاباتي خودمان را نشان مي دهيم. ‏


‏ آقاي مزروعي، حس مي کنم شما از وضعيت فعلي و اين بحث که هم آقاي موسوي و آقاي خاتمي ‏فعلا در صحنه باشند و چند روز مانده به انتخابات وضعيت روشن شود، ناراضي نيستيد.‏

من اين طور باور دارم.‏
روز انلاین
حسين محمدي
[email protected]



   نظرات

جواد :

آقاي مزروعي بنده به دليل شرايط ويژه اي كه در كشور رقم خورده است طرفدار به قدرت رسيدن اصلاح طلبان هستم . و به شدت دغدغه اين موضوع را دارم كه نكند 4 سال ديگه هم اين وضع ادامه پيدا كند . در همين رابطه به نظر من حضور هم زمان 2 يا 3 نامزد از سوي اصلاح طلبان به شدت خطرناك است . من ابتدا به ساكن اين توقع را از آقاي كروبي داشتم كه براي پيروزي اصلاح طلبان هم كه شده است بعد از اعلام كانديداتوري آقاي خاتمي به نفع ايشان كنار برود . ولي چند وقتي هست كه به ايشان حق مي دهم انصراف ندهند . چون احساس مي كنم حزب اعتماد ملي از سوي حزب شما و مجاهدين انقلاب اسلامي خيلي جدي گرفته نمي شود . همين جدي نگرفتن حزب اعتماد ملي خواهيد ديد كه به اصلاحات ضربه مي زند . وقتي آقاي خاتمي مي گويند يا من ميايم يا موسوي؟ شما نامي از آقاي كروبي نمي بينيد . البته من خودم هم معتقدم كه پتانسيل راي آوري آقايان خاتمي و موسوي از آقاي كروبي بيشتر است .يا حتي من در جايي خواندم كه آقاي خاتمي حتي بعداز خود و آقاي موسوي نام سه كانديد احتمالي ديگر را نيز نام برده است و در كمال تعجب نام آقاي كروبي حتي در آن سه الويت بعدي ايشان نيز نبود. ولي گلگي من از شما اين هست كه اگر حزب اعتماد ملي را بيشتر جدي بگيريد و در برنامه هاي خود تعاملات بهتري با آن برقرار كنيد آن وقت مي توان انتظار داشت كه اصلاح طلبان به اجماع برسند . ولي الان من هم جاي آقاي كروبي بودم شايد همين كار را مي كردم . به نظر شما آيا اگر برخورد بهتر و فعالانه تري با حزب اعتماد ملي حداقل در مهر و آبان امثال صورت مي گرفت باعث اتحاد و به اجماع رسيدن اصلاح طلبان نمي شد؟

مزروعي : باسلام ، هرچند من منظور شما از جدي گرفتن حزب اعتماد ملي را در نمي يابم اما بدليل شرايط تيره و تار سياسي موجود در كشور اينكه اصلاح طلبان با دو يا سه نامزد در فضاي انتخاباتي حضور يابند به نفع اصلاح طلبان مي دانم و اصلا از اين ناحيه نبايد نگراني داشت.اگر آقاي خاتمي اسمي از آقاي كروبي براي آمدن نكرد چون ايشان قبلا اعلام حضور كرده بود . آنچه مهم است اينكه مجموعه اصلاح طلبان بتوانند از شرايط موجود براي ارائه ديدگاهشان وترغيب آنها به شركت در انتخابات استفاده كنند و من براين باورم كه در نهايت اصلاح طلبان با يك نامزد وارد انتخابات خواهند شد .

 

مرتضی قشقایی :

اقای مزروعی در کشور ما که متاسفانه هنوز احزاب جای خودشون رو بین مردم پیدا نکردن و مردم نگاه حزبی ندارن و افتخار یک منتخب مردم اینه که پس از پیروزی بگه که من عضو هیچ حزبی نیستم!
پس نمیشه مطمئن بود که با اومدن اقای موسوی و حمایت اقای خاتمی از ایشان همه طرفداران اصلاح طلب به میرحسین رای بدن.

مزروعي: باسلام ، من باشما هم نظرم اما بايد تلاش كرد كه اين حزبي عمل كردن در جامعه رواج يابد .

 

دوست منصف :

جناب مزروعی به شما حق می دهم که ملاقات ناطق نوری و محسن رضایی را با میر حسین موسوی سانسور و یا انکار نمایید من اعتقاد راسخ دارم که اگر قبل از دوم خرداد محافظه کاران بجای تخریب خاتمی و برپایی کارناوال عاشورا با وی همراه می شدند و حتی بصورت نمایشی او را میپذیرفتند و او را از دوستان خود به مردم معرفی می نمودند اقای خاتمی یک دهم رای آن دوره را هم بدست نمی اوردند شما هم میدانید که دوم خرداد( نه) به جناح مقابل بود نه رای به خاتمی شما این واقعیت را میدانید و بر همین اساس هر گونه دوستی و رفاقت و یا تمایل جناح مقابل به میر حسین را انکار و یا سانسور می کنید.می دانم این نظر را هم مانند نظر قبلی نمایش نمیدهید. 

مزروعی : باسلام ، دوست منصف عزیز! آقای ناطق انجام چنین ملاقاتی را تکذیب کردند مگر اینکه شما به تکذیب ایشان هم باور نداشته باشید ! در مورد ملاقات آقای رضایی هم بنده نفیا یا اثباتا اطلاعی ندارم ویادم هم تمی آید در کجا اینها را سانسور یا انکار کرده باشم .خوشحال می شود مستند مدعایتان را ارائه کنید تا میزان انصاف شما را دریابم .

 

شرفی :

با سلام. مزروعی عزیز یکی از مشکلات جبهه دوم خرداد این است که احزاب آن خاص هستند نه عام.احزاب از بالا تشکیل شده اند نه از پایین.به عبارتی احزاب حکومتی هستند.برای یک دمکراسی واقعی باید تحزب به معنای واقعی آن وجود داشته باشد.قرار است بازی هشت ساله اصلاح طلبی حکومتی دوباره شروع شود.با مجلسی محافظه کار و شورای نگهبانی بسته.راه را تجربه کردیم و به نتیجه ای نرسیدیم جز هیجان در سیاست.اشتباه را دوباره نباید تکرار کرد.به فرض خاتمی دوباره رای بیاورد با مجلس و شورای نگهبان چه میخواهد بکند؟خاتمی حتی نتوانست از وزیر کشورش دفاع کند چه برسد به مطالبات سنگینی مانند توسعه سیاسی یا جامعه مدنی.خاتمی خود گفت من تدارکاتچی بودم.حال ما باید به یک تدارکاتچی رای دهیم؟پیشنهاد میکنم در این رابطه مقالات گنجی و مقالات عباس عبدی را بخوانید تا با عمق سیاست در ایران بیشتر آشنا شوید.همچنین مطالعه کتابهای بشیریه را توصیه مینمایم.جبهه دوم خرداد با مجلس ششم و شوراهای اسلامی اول و دو دوره ریاست جمهوری نتوانست شعارهای خود حول توسعه سیاسی ودمکراسی را برآورده سازد چه برسد به شرایط سخت حالا؟مزروعی عزیز به فکر پیروزی نباشید.به این فکر کنید چرا حبهه دوم خرداد نتوانست؟پاسخ این سوال را به مردم و طرفداران خود بدهید.وقتی من میدانم رای من خوانده نمیشود چرا رای بدهم؟به قول آیت اله منتظری وقتی ریس جمهور خاتمی نمیتوانست استانداران رابا اختیار تام تعیین کند به درد نمیخورد.جبه دوم خرداد این بار میخواهد دوباره آزمایش کند.با پوپولیسم چپگرایانه نمیشود پیروز شد به مردم برنامه بدهید که چگونه میخواهید دمکراتیزاسیون را انحام دهید؟در صورتی که قبلا نتوانستید.حتما مقاله های گنجی را بخوانید تا راه دمکراسی رادر ایران بدانید.مزروعی عزیز هیجان ایجاد نکنید، برنامه بدهید.امیدوارم عصبانی نشده باشی.آزادی بیان در وبلاگ تو وجود دارد. حداقل این هم یک دستاورد از یک اصلاح طلب متعهد میباشد.بخاطر همین خیالم راحت هست که جایی برای آزادی بیان وجود دارد.سلا مت و سالم باشی .متشکرم.

مزروعی : باسلام ،من بارها در این وبلاگ به اینگونه نظرات پاسخ داده ام و با دیدگاه های دوستانمان عبدی و گنجی در این باره موافقت ندارم و راهی جز راهبرد اصلاحات با همه مشکلات و موانع اش نمی شناسم ضمن اینکه شما و همچنین دوستان منتقد هیچ راه دیگری را پیش رو نمی گذارند .از اینرو بنده براین باورم که با همه توان باید در انتخابات آتی حضور یافت و آز خاتمی حمایت کرد و قطعا شرایط پیش رو با گذشته متفاوت خواهد بود .

 

مجتبی آراسته :

با سلام
آقای مزروعی امیدوارم اتفاقات هزارگونه فقط تا روز انتخابات باشد و بعد از آن اتفاقی نیفتند! من هم با شنیدن خبر نامزد شدن آقای خاتمی خوشحال شدم چون اینرا فرصتی میدانم برای تمرین دمکراسی و تفکر و آگاهی ولی تا روز رای گیری هزاران سؤال نیز وجود دارد که شما و تیم آقای خاتمی می باید برای قانع کردن مردم جواب دهید پس فرصت را مغتنم شمرده و اولین سؤال را اینگونه با شما مطرح میکنم:
بله انتخابات در جمهوری اسلامی از آزادی نسبی برخوردار است، البته با اين ويژگی بسيار مهم که «آزادی نسبی» تنها در اردوی «خودی ها» محترم شمرده ميشود.
به تعبیری دیگر یک نوع آپارتايد سياسی-مکتبی
در درون جامعه «خودی ها» و «غير خودی ها»
که به نوعی ياد آور «آپارتايد نژادی» در آفريقای جنوبی دوران تبعيض نژادی است که در آن دموکراسی ، در درون جامعه سفيد ها، کم و بيش رعايت می کرد.
بنظر شما چرا «غير خودی» های ايران همچون سياهان در نظام آپارتايد آفريقای جنوبی فقط می توانند رای بدهند، ولی حق انتخاب شدن را ندارند.
آیا در نظام مبتنی بر رای دادن ، همچنین قانونی داریم که کسی بتواند رای "بدهد" ولی حق انتخاب شدن نداشته باشد؟
لطفادر این مورد تفاوت آنرا با نظام آپارتاید برای ما ذکر کنید
با تشکر پیشاپیش

lمزروعی : باسلام ، بنده هم فکر می کنم وضعیت فعلی همانی است که شما نوشته اید اما برای گذر از این وضعیت چه باید کرد ؟ آیا غیر از راه اصلاحات و حمایت از افرادی که خواهان تغییر و بهبود وضع موجود و از بین بردن آپارتاید سیاسی در یک پروسه زمانی هستند وجود دارد ؟ لابد شما می دانید که در افریقای جنوبی هم سالها طول کشید تا آپارتاید نژادی از بین برود و ...

 

حی :

سلام اقای مزروعی لطفا پیامهای مردم به مقاله احمد توکلی در سایت الف در موردبرداشتهای بی رویه وخلاف قانون دولت را بخوانید خود مقاله را نه بلکه پیامهای مردمی خیلی نکته دارد: نمونه:1-آقاي توكلي
نماينده محترم مجلس و محترم مركز پژوهشها

سلام عليكم

اول : در همين مركز پژوهشها يك طرح تحقيقي اجرا كنيد كه ريشه سكوت مجلسيان در برابر قانون شكني چيست ؟

دوم: به عنوان يك نماينده مسئول در برابر ملت از ابزارهايي كه در اختيار داريد استفاده كنيد ، سئوال كنيد استيضاح كنيد ، تذكر و اخطار قانون اساسي بدهيد. به هركس كه لازم است وزير، رئيس جمهور و .....

آقاي دكتر توكلي ، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، شما اول اراده بفرماييد كه خودتان را تغيير بدهيد و از ابزارهايتان استفاده كنيد. بعد فرياد وا مصيبتا سر بدهيد . در اين ميان شما از همه مقصر تريد. شمادر كميسيون سئوال كرديد جواب نامربوط گرفتيد جواب يك عده را رسانه اي كرديد بعد هم سكوت نموديد.

پس واي اگر از پس امروز بود فردايي! بيشتر در مورد شما صدق مي كند كه عالم بي عمل هستيد. و موعظه عالم بیعمل چون باران بر روی سنگ است که در دلها نفوذ نمیکند

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا... نمونه 2-جناب آقاي توکلي
به عنوان يک اقتصاد خوانده و يک شهروند ايراني از تحليل و مستندات اراده شده ممنونم. اما آيا ملت مقصرند يا جنابعالي و آقاياني که به نام ملت در مجلس حضور دارند و همه اعمال دولت را تأييد مي نمايند و از حقوق مردم غافلند.آيا با ابزاري که در دست مجلس است، مردم بايد براي اصلاح امور خود اقدام نمايند؟آيا اگر دولت قبلي بود هم وضع اين چنين بود؟ قطعا" جنابعالي و همکاران شما در اين مسائل بيشتر نزد مردم و خدا مسئول هستيد. ن....نمونه3-قای توکلی شما نماینده مجلسی
قانون را می دانی
نماینده من و امثال منی
چرا در مجلس کاری نمی کنی
چرا استیضاح نمی کنی
چرا از رییس جمهور سوال نمی کنی؟.4...:ه خدا شما مجلسیان در برابر خاوند تبارک وتعالی و ملت ایران مسِِولید.

چرا دم نمیزنید . چرا سکوت. شما مجلسیان بیش از دولت مقصرید.
پاسخ به این اظهارنظر
46 1
103085 | امیر - نقش مجلس در این قضیه |2009-02-08 18:20:28|
به نظر من ایرادی که در این موضوع به مجلسیان وارد است بسیار بزرگتر از ایرادی است که به دولت وارد شده است.
دولت با پیش بینی اینکه از این مجلس عکس العمل جدی نخواهد دید --- دست به اینگونه اقدامات می زند.
به همین علت است که ..http://alef.ir//content/view/40604/
به خدا من از تو نمی گذرم

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز! ذات نایافته از هستی بخش - کی تواند که بود هستی بخش! مجلسی که نمایندگان آن با رانت نظارت استصوابی و بصورت غیر آزاد و غیر رقابتی انتخاب شوند بهتر از این نمی شود و امثال آقای توکلی که خود را متدین و اصولگرا و اقتصاددان می دانند کاملا باید براین ظریفه متفطن باشند که اگر یک انتخابات آزاد برگزار شده بود حتی اینان نیز معلوم نبود رای بیاورند چه برسد به افرادی که فقط با ید بیضای شورای نگهبان از ضندوق درآمده اند و هیچ هویتی جز پیروی از منویات ندارند .

 

1 :

اقای مزروعی درمورد کوتاهی های مجلس در برابر دولت هم مطلب بنویسید این درست نیست که همه اشکالات را از طرف دولت ببینیم اگر مجلس درست کار نظارت خود را انجام می داد اینجور می شد؟؟اقای خاتمی هم باید دست از تفریطهای خود بردارد تا کی ادمهای دورگه ودوجنسی دور وبر ایشان پلاسند؟

lمزورعی : باسلام ، قطعا در آنچه اتفاق افتاده است همه اصولگرایان مسئولند و در این میان نقش دولت و مجلس انکار ناپذیر است . در مورد اطرافیان آقای خاتمی من نمی دانم منظور شما کیست اما ارتباطی بین این موضوع و تفریط نمی بینم و اگر منظورتان را بدون کلی گویی و خیلی روشن بیان دارید آنگاه می توانم پاسخگو باشم .

 

رضا فتوحی :

جناب مزروعی
چنانچه جناب خاتمی شکست بخورند جنبش اصلاحی ضربه ای می خورد که تا مدت ها نخواهد توانست تاثیری بر جامعه بگذارد. به هر روی ظاهرا دوستان این ریسک بزرگ را پذیرفته اند اما اینک باید با تمام توان برای پیروزی کوشید. فکر می کنم تا دیر نشده بهتر است اصلاحطلبان حول 2 نکته اجماع کنند که نتیجه آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد:
1- شفاف سخن گفتن و مشخص کردن خطوط قرمز. هر کجا با هر منتقدی مواجه می شوید از شما می پرسند چرا و چرا و چرا و این چرا ها به دلیل این است که جریان اصلاحات خط قرمز نداشت.
2-اهداف حضور چیست. این فریبکاری است که با شعار سیاسی بر سر کار آییم در این حوضه ناکارامد باشیم و بلکه فضا را بسته تر از قبل تحویل دهیم و هنگامی که با سوال ناکارامدی مواجه شدیم توفیقات اقتصادی را به رخ بکشیم. باید روشن و واضح بیان شود هدف چیست و راهکارهای ما برای رسیدن به آن کدام است.
جناب مزروعی رقیب خاتمی خاتمی است. طرفدارانش یا به او رای می دهند یا اصلا رای نمی دهند. تلاش ها باید برای پاسخ گفتن به پرسش های این گروه باشد. شما در هر جمعی با این سوالات مواجهید. امیدوارم جدای از توجیهات پاسخی برایشان پیدا کرده باشید.
در ضمن امیدوارم تجربه 4 سال گذشته در نهایت به این منجر شود که روز انتخابات خاتمی و کروبی هر دو نامزد نباشند.

مزروعی : باسلام ، چشم ! تلاش می کنیم به توصیه های شما عمل کنیم .

 

دوست منصف :

سلام
منظور من نظر قبلی در ارتباط با ملاقات ناطق ومحسن رضایی با میر حسین بود که نمایش ندادید وحالا که خاتمی جواب قطعی داده دیگه خیالتون راحت شده و اگه میر حسین با مصباح هم دوست وهمفکر باشه دیگه براتون مهم نیست ولازم نیست انکار بشه چون قرار نیست میر حسین نامزد بشه. 

مزروعی : یا سلام ، امیدوارم شما مصداق آن نباشید که سرکچل را زلفغلی بنامید ! اگر من آن پیام را انتشار ندادم بخاطر این بود که راجع به دیدارهای مورد ادعای شما اطلاعی نداشتم و همانطور که معلوم شد آقای ناق تکذیب کرد و در مورد آقای رضایی هم نمی دانم بنابراین نتایج بعدی شما هم که برمبنای انجام این دیدارها استوار بود از نظرمن قابل انتشار نبود همچنانکه نظرکنونی شما هم نادرست و غیر منصفانه است چرا که هنوزنامزدی آقای موسوی منتفی نیست ضمن اینکه ظاهرا شناختی از آقای موسوی ندارید اما من کاملا ایشان را می شناسم و نسبت ایشان با آقای مصباح و جناح راست مثل نسبت جن و بسم الله می ماند! و نکته آخر اینکه دیدار و ملاقات بین افراد سیاسی از جناح های مختلف را باید یک امر طبیعی تلقی کرد و این دیدارها را هرگز نمی توان به معنای عدول طرفین از مواضع و دیدگاهاشان تلقی کرد و من نمی دانم شما بر مبنای چه انصافی چنین داوری می کنید؟ و سئوالی که از شما دارم اینکه اگر فردی در نظری ادعای نادرستی مطرح کرد یا مطالب نادرستی را به فردی نسبت داد آیا من باید آنرا انتشار دهم ؟ و اگر ندادم معنی اش سانسور و انکار است ؟

 

هوشنگ امینی عزتی :

ما و آمدن خاتمی
انتظارات قشرهای مختلف و دعوت های مکرر و بی بدیل مردم برای حضور او که منبعث از بیم و امید برای آینده ایران است بالاخره پاسخ مثبت گرفت، خاتمی آثار فشارهای سنگین 8 سال مسئولیت را با دعوت محبت آمیز قدرشناسانش نادیده گرفت و آمد. برای همه کسانی که دستی بر آتش دارند و تاریخچه 8 سال حضور وی و اتفاقات بعد از آن خصوصاً در ماههای اخیر را می¬فهمند اهمیت و حساسیت تصمیم خاتمی قابل لمس است.
اگر جانب انصاف را رعایت کنیم او آبروی خود را که بخشی از « سرمایه معنوی » کشور ماست در طبق اخلاص گذاشته و خواست¬ "مردم" و "ایران" را بر مصلحت خود مقدم نمود. او تا همین جا هم به تکلیف خود عمل نموده است.
امروز همه کسانی که "تنذیرهای نیامدن او را" با چاشنی "تبشیرهای همراهی" زمزمه کردند باید بدانند ساختن کشور " به تنهایی " نه از خاتمی و نه از هیچ کس دیگری ساخته نیست. همراهی وی در این برهه از زمان معنایی متفاوت دارد 2 دوره مشخص برای این همراهی متصور است "قبل" و "بعد" از انتخابات. حدود 4 ماه تا برگزاری انتخابات زمان باقی است دوستداران خاتمی خصوصاً احزاب، گروهها، روشنفکران و جوانان باید ضمن درک ضرورت حفظ انسجام، با یک برنامه ریزی دقیق و "صرف وقت" تکلیف خود را در این مرحله ادا کنند. توسعه کشور و جبران کمبودها یک فرایند مستمر و "وقایع" و "افراد" بخشی از این فرایند هستند. سربلندی این مرز و بوم و توفیق فرزند برومندش برای سکانداری نیازمند همگامی لحظه به لحظه و حضوری مسئولانه است.

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007