« حکایت نان و آزادی | صفحه اول | یادی از پدرم »

23 شهریور 87

افزایش فقر و شکاف طبقاتی

آقای احمدی نژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم بیشترین مانور تبلیغاتی خود را متوجه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه اقشار فرودست و متوسط اجتماعی کرد و دولت های گذشته را ازاین ناحیه مورد حمله و انتقاد قرار داد و اینکه آن دولت ها عدالت اقتصادی و اجتماعی را فدای سازندگی و توسعه سیاسی و فرهنگی کردند و عملکرد آنها باعث فقر و فاقه بخشی قابل توجه از مردم شده است . او گفت :‌" ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثار آن سرسفره همه ملت قابل مشاهده باشد ."‌ یا "‌ حل مشکلات معیشتی مردم از اولویتهای اصلی دولت آینده است ." عدالت گستری ، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصلی من است ." یا " عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره های مردم قابل مشاهده باشد ."‌ باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر وتبعیض در کشور ایجاد کنیم ." یا " حفظ کرامت انسانها ، جلوگیری از توسعه فقر و فساد و تبعیض و از بین بردن بی عدالتی از محورهای مورد تاکید است ."‌ یا " دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم "‌ ‍ ‌یا " مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند. " یا ... خوب حالا بینیم عملکرد دولت احمدی نژاد پس از سه سال مسئولیت در تحقق این گفته ها و وعده ها چه بوده است ؟

اخیرا گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ( سال 85 ) توسط دولت نهم منتشر شد. هرچند این دولت در اجرا هیچگونه وفاداری و پایبندی به اجرای این قانون نداشت و ازجمله انتشار دیرهنگام همین گزارش شاهدی بر تخطی دولت نهم از انجام تکلیف قانونی خود در این باره می باشد اما انتشار این گزارش را باید مغتنم شمرد چراکه دولت ناچار از ارائه گزارشی مستند بوده و مفاد آن نشان می دهد که نتایج حاصل از عملکرد اجرایی دولت در دو سال 84 و 85 درست بر خلاف گفته ها و وعده های رئیس دولت در ایام تبلیغات انتخاباتی بوده است و حاصلی جز « افزایش فقر و شکاف طبقاتی » در کشور به همراه نداشته است . به این جملات از گزارش توجه فرمائید :"‌ نسبت هزینه دهک بالا ( ثروتمندترین ) به دهک پائین ( فقیرترین ) طی دوره ( 1383- 1385 ) با داشتن روند افزایش در جامعه شهری از رقم 25/13 در سال 1383 به رقم 46/14 و در جامعه روستایی از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم 95/17 افزایش یافت . ‌ نسبت سهم 20 درصدی بالایدرآمدی به 20 درصد پائین درآمدی دهک پائین در جامعه شهری از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم 33/8 و در جامعه روستایی از رقم 01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزایش یافت هرچند در برنامه سوم توسعه این نسبت در مناطق شهری و در مناطق روستایی به ترتیب با نرخ متوسط سالانه 8/0 درصد و 5/2 درصد کاهش یافته است . مقایسه ارقام هزینه ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در دوره 1383- 1385 متوسط رشد هزینه سالانه خانوار شهری به قیمت های جاری معادل 3/13 درصد و برای خانوار روستایی معادل 4/11 درصد بوده است ، در حالی که متوسط رشد هزینه به قیمت ثابت 1383 برای خانوارهای شهری معادل 4/0 درصد و برای خانوارهای روستایی معادل 1/2- درصد بوده است . در واقع اگر مصرف خانوار را تابعی از درآمد او فرض کنیم طی دوره فوق درآمد اسمی خانوارها در مناطق شهری معادل تورم و در مناطق روستایی کمتر از تورم افزایش یافته است . "
به نظرم دیگر نیاز چندانی به تحلیل این جملات نیست چرا که بخوبی روند « افزایش فقر و شکاف طبقاتی » در دولت احمدی نژاد را در مقایسه با روند کاهشی همین مقوله در دروه اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت خاتمی نشان می دهد و متاسفانه برآوردها حاکی از ادامه این روند مخرب در سال 86 و سال جاری می باشد . و البته این واقعه یا فاجعه درست در دوره اتفاق افتاده است که دولتی با بیشترین شعارها و وعده های عدالتخواهانه و اصولگرایانه بر سرکار بوده و همه ارکان و قوای نظام همراه و همسو با آن و با کسب درآمد افسانه ای نفت به میزان 198 میلیارد دلار در سه سال و بیشتراز هشت سال دولت خاتمی و هاشمی ! البته مشهور است که مردم ایران حافظه تاریخی ندارند اما در دنیای دیجیتال و ارتباطی امروز دستیابی به گفته ها و وعده ها بسیار آسان است و چقدر خوب می شد که رسانه ملی کمکی می کرد به این حافظه تاریخی تا همه مردم ما دریابند چه ها که گفته شد و وعده داده شد ، و امروز چه ها می بینند و چه می کشند؟ آری حاصل دولت عدالت محور و اصولگرا که علم نقد و انتقاد را نسبت به عملکرد دولت های قبلی بلند کرده بوده بود جز « افزایش فقر و شکاف طبقاتی » نبوده است و این در حالی است که در دولت های قبلی نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید به رغم درآمد پائین نفت ارقام قابل قبولی بوده و وضعیت توزیع درآمد و فقر هم بهتر از وضعیت کنونی بود . لااقل آنها راهبرد تولید ثروت را همراه با توزیع ثروت مدنظر داشتند اما در دولت اصولگرا با تقدم راهبرد توزیع ثروت بر تولید ثروت آحاد جامعه به ویژه اقشار فقیر و متوسط به نوایی که نرسیدند هیچ بلکه با پس افتادگی در ساخت زیربنا ها باید بی گازی در زمستان و خاموشی در تابستان و گرانی و تورم را درهمه فصول تحمل کنند و به عبارتی هم چوب و هم پیاز را بخورند ! با همه اینها آیا شهروندان ایرانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری چشم و گوششان را بروی گفته ها و وعده ها و...نامزدهای ریاست جمهوری باز خواهند کرد؟ و آیا بازهم وعده های اقتصادی و معیشتی راهگشا خواهد بود ؟ وآیا...   نظرات

پويا نعمت الهي :

در مورد اينكه سياستهاي اقتصادي كشور تا چه اندازه با واقعيات جاري و موازين علمي اقتصاد جهاني سازگار است ، سخن بسياري گفته شده و نقطه نظر كارشناسان مستقل اقتصادي ، حاكي از درجه تطابق اندك اين سياستها است0 به عبارت ديگر ، منظومه سياستهاي اقتصادي در پهنه اي كه علم اقتصاد ---- به معناي واقعي علم ---- در كشور حاكم بوده ، عمدتا ناظر بر جزاير مستقل و ناهمگوني بوده كه صرفا منويات دولت را براي رفع نياز امروز و فردا براورده مي كرده و از اين حيث ، كمتر سياست كلي را مي توان سراغ داشت كه تحت الزامات علمي و برمبناي راهبرد هاي اساسي – علمي اقتصادي ، اتخاذ و اجرا شده باشد 0 سياست هايي مانند جايگزيني واردات ، اقتصاد يارانه اي ، استمرار پايدار تورم و بيكاري و دهها و صدها سياست نخ نما ( كه اصطلاحا ذيل عنوان مسكني طبقه بندي مي شوند ) ، همگي نه تنها گرهي از حوزه اقتصاد عمومي و كلان كشور باز نكرده اند ؛ بلكه در اغلب موارد موجبات تشديد معضلات ديگر را هم فراهم اورده اند

 

جواد :

آقاي مزروعي با سلام و تشكر از شما براي وقتي كه به پاسخ دادن نظرات مي گذاريد.
آقاي مزروعي سوال من اينه كه اصلاح طلبان براي اصلاح اقتصاد رو به مرگ امروز كشور كه بر اثر سياستهاي نادرست دولت و مجلس به اين روز افتاده چه طرح مشخص و مدوني دارند؟ آقاي مزروعي باور كنيد نه تنها من بلكه همه مردم كشور به شدت به آينده اقتصادي كشور با ادامه روند كنوني نا اميديم. . من ترسم از اينه كه با قدرت گرفتن دوباره اصلاحات توسعه سياسي در متن و بقيه مسائل مهم كشور در حاشيه قرار بگيرد. چرا روسيه و چين كه از نظر معيارهاي دمكراتيك ضعيف تلقي مي شوند داراي اقتصاد قوي هستند؟ منظورم اينه كه بخاطر وضعيت اسفبار اقتصاد امروز هم كه شده آيا ممكن هست كه توسعه اقتصادي مقدم بر توسعه سياسي بشود؟ اصلا توي اين جلساتي كه حزب شما يا مجاهدين يا كارگزاران مي گذاريد چقدر از وقتتون صرف مباحث اقتصادي كشور مي كنيد؟ چطور مي شود اين بيماري هلندي كه به لطف سياستهاي دولت نهم و مجلس هفتم روز به روز قدرتمندتر شده را درمان كرد؟ من كشورهاي پيشرفته اروپايي رو ملاك قرار نمي دهم ولي آخه چرا ما با اين همه پتانسيل سابقه علمي تاريخ و تمدن و منابع غني نفت و گاز بايد حتي از كشوري مثل مالزي نيز كه خيلي از اين فاكتورهارو نداره عقبتر باشيم؟ آقاي مزروعي چيزي كه براي مردم در الويت اول قرار داره هزينه مسكن خوراك و پوشاك هست نه آزادي بيان. آقاي مزروعي عزيز من به عنوان يك شهروند معمولي از شما اصلاح طلبان ملتمسانه طلب مي كنم كه در طول مبارزات انتخاباتي يك طرح مشخص و مدون براي درمان اين اقتصاد بيمار ارائه بدهيد. با آرزوي توفيق براي شما

مزروعی : با سلام ، هرچند امروز بهتر و راحتتر می توان در مورد عملکرد اقتصدی دولت خاتمی و دولت کنونی که همه وعده هایش اقتصادی بود داوری کرد و در یافت که آنهمه بحث بر سر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی که از جانی اقتدارگرایان مطرح می شد فقط یک جنگ زرگری برای مقابله با جریان اصلاحات بود و اصالتی برخوردار نبود اما اینرا بدانید برنامه چهارم توسعه که توسط اصلاح طلبان برای اداره کشور تدوین و تصویب شد اگر اجرا می شد قطعا اقتصاد کشور آنهم با این درآمد افسانه ای نفت به این وضع فلاکت بار نمی افتاد و اگر شما برنامه می خواهید این برنامه موجود است و اگر دو باره اصلاح طلبان دولت را در اختیار بگیرند به اجرای همین برنامه خواهند پرداخت اما اینرا بدانید که مشکل کشور ما نداشتن برنامه نیست بلکه مشکل کشور ما نداشتن آزادی بیان و...است چرا که اگر آزادی بیان باشد آنوقت مردم براحتی می توانند جلوی بی برنامگی ها و خود سری ها و ...بگیرند! مقایسه وضعیت کشور ما با چین و روسیه هم قیاس مع الفارق است که توضیح آن در اینجا مقدور نیست و مطمئن باشید تا زمانی که آزادی و دموکراسی در این سرزمین پا نگیرد حل مسائل اقتصادی ممکن نیست و توسعه اقتصادی باید همگام با توسعه سیاسی و فرهنگی انجام شود و هر راهی جز این فقط به اتلاف زمان و منابع می انجامد و تجربه این سه سال بخوبی این مدعای بنده را اثبات می کند .

 

:

علی کردان ازهمه چیزگفت الا مدرک قلابیش البته مرد نبودکه ازش بپرسه دکترات چطوره.


وزیر کشور در گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دوم سیمااکسفورد

آقای علی کردان امشب برای اولین بار پس از قبول پست وزارت کشور در جلوی دوربین حاضر شد و با مردم سخن گفت!!!(مردم داشتن بال بال میزدن برا حرفای علی کردان)
علی کردان با حضور در استودیو خبر شبکه دوم سیما در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری به سوالات مجری برنامه پاسخ داد .

البته اقاعلی کردان از همه چیزگفت از پروسه نشاط اجتماعی (اخه موضوع دکترای افتخاریشه)و1ساعت ازازاین طرح گفت اما هیچ کدوم از70 میلیون متوجه نشدند این طرح بالاخره پروژه هست یاپروسه.واصلا"چی هست .اقای دکترابتدابه ساکن گفت که این طرح پروژه نیست پروسه است.امادرادامه هزاربارگفت این پروژه هستش.
الان 2ماه است تمامی پایگاه های اینترنتی وبلاگها روزنامه ها نماینده ها وکارشناسان و...درمورد جعلی وقلابی بودن مدرک دکترکردان حرف میزننداما اقایون تلویزیون چی هاانگارنه انگار باید به شعورمخاطبین خودشون احترام بگذارند ودرمورد این موضوع روزازاوسوال کنندوتاپایان برنامه منتظرموندیم خبری نشد.درپایان برنامه اقای مجری گفت ماازشمامی خواهیم به سوال روز سایتها روزنامه ها...جواب بدید خوشحال شدیم که بالاخره سوال روپرسید نگو که این خبرمهم روز مسئله قانون انتخاباته درحالی که این موضوع به هیچ عنوان موضوع روزنیست.وهیچ کس درموردش صحبت نمیکنه.به هرحال انتخابات ریاست جمهوری قانون لازم نداره 1000نفرکاندیدامیشن احمدجنتی هم 995 نفرروردصلاحیتت میکنه ویه نفراصولگرارییس میشه این قانون لازم ندارد .به هرحال دراین هفته این دومین باره که حال ما ازاین صداوسیما گرفته شدباراول کنارزدن محسن افشانی ازمجری گری برنامه قبل ازافطار واوردن علیخانی محبوب؟!!!وباردوم هم امشب خدابه خیر کنه.

 

,وبلاگ قلم سبز :

سید این روزها بی شباهت به ایام شعب ابیطالب ومظلومیت پیامبرنیست به تردیدهایت پایان ده/

سیدبه تردیدهایت پایان ده.فرزندفاضل وباتقوای امام ومرد محبوب ایران زمین به تردیدهای برامده ازفشارهای صاحبان زر و زور وتزویر پایان بده وایران وایرانی رابه فردایی بهترانچنان که درسال 76ودرروزهاوشبهای جاودان منتهی به دوم خردادوعده دادی رهنمون کن.یادت هست درروزهای پیش ازخرداد80به توگفتیم "سیددوباره لبخند بزن ما متفکرانه وصبوربه یاریت خواهیم امد"این بار هم در روزهایی که نامردمی ها وناجوانمردیها ازهمه سوتورااحاطه کرده مردم اصلاح طلب ایران دست یاری به سویت دراز کرده اندانهاراازحضوراسمانیت محروم نکن.ای زاده زهرا ای فرزند پیامبرامروزتودریکی ازازایامی که بی شباهت به روزهای شعب ابیطالب ومظلومیت پیامبر نیست بایدبه یاری اسلام بیایی .امروز اسلام عزیز توسط ابوجهل ها وابوسفیان های زمان تهدید وتضعیف می شود وبنی امیه به لباسی دیگردرامده است بیا که نگاه رحمانی ومتسامح تو به پیروی از جد بزرگوارت به اسلام جانی دوباره خواهدبخشید.به تردیدهایت پایان ده وبرخداتوکل کن وبدان مردم ایران باردیگر وهمچون گذشته قلب های خودراصندوق ارایت خواهندکرد.وکلام خودراباکلامی ازنوه امام پایان میدهم که گفت:خاتمی امانت امام وانقلاب است مردم ومسئولین این امانت راحفظ کنند.والسلام

 

ت :

اقا از فقر مردم بیشتر بگویید بخدا پدرخیلی از مردم دارد در می اید به کی شکایت کنیم؟

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007