« گذار به دموکراسی در پاکستان | صفحه اول | کاهش یا افزایش وابستگی به درآمد نفت در بودجه دولت ؟ »

6 شهریور 87

آمار دروغ

یکی از مشکلاتی که در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان و به ویژه دولت نهم گریبانگیر کشور شده است مسئله آمار و اطلاعات دروغی است که بطور وافر از سوی دولتمردان اراده می شود و ظاهرا هیچ مرجع و مسندی نیز در این باره پاسخگو نیست ! طبعا در ایام هفته دولت که قرار است در سایه تبلیغات پر شدت چهره ای سفید و موفق از عملکرد دولت ارائه شود باید شاهد حجم انبوهی از این آمار و اطلاعات دروغ باشیم . برای اینکه معلوم شود که این مدعای من چقدر درست است فقط به یک نمونه از قول رئیس دولت نهم در باره میزان ظرفیت سازی برای تولید برق در دولت نهم و دولت خاتمی می پردازم و در ادامه قول وزیر نیروی همین دولت را درباره همین ظرفیت سازی ، و در نهایت با استفاده از گزارش تراز نامه انرژی ، که هرساله توسط وزارت نیرو منتشر می شود ، آمار آن ارائه می شود تا دریافته شود که ما در چه محیط و مسئولانی زندگی می کنیم ؟

رئیس دولت نهم در ششمین همایش گرامیداشت هفته جهانی مساجد گفته است :" دولت نهم ، دولت کار است و وقت خود را با پاسخ دادن به موج سازی های سیاسی تلف نمی کند ...به عنوان نمومنه ، میزان ایجاد نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید برق در سال 76 تا 83 ( دوران دولت خاتمی ) مجموعا 14 هزار و 386 مگاوات بود و این افزایش از 84 تا 87 یعنی در سه سال اخیر 14 هزار و 691 مگاوات شده است یعنی بیش از 8 سال قبل به ظرفیت برق کشور اضافه شده است و این میزان از سال 68 تا 75 نیز حدود 8739 مگاوات بوده است ." ( روزنامه اعتماد ، 31/5/87 ، ص 2‌)
در صفحه 4 همین روزنامه از قول وزیر نیرو آمده است :" زمانی که وزارت را تحویل گرفتم ظرفیت نصب شده 39 هزار مگاوات بود اما الان این ظرفیت 49 هزار مگاوات است ‍. ملاحظه می شود که از قول ریئس دولت تا وزیر مسئول اش چقدر از میزان ظرفیت ادعایی نصب شده پرید ؟ حال برویم سرگزارش تراز نامه انرژی ، که آمار به نقل از آخرین گزارش منتشره برای سال 1385 توسط دفتر برنامه ریزی کلان بذق و انرژی وزارت نیرو حکایت دارد :
1- ظرفیت نصب شده اسمی نیروگاههای وزارت نیرو در سال 1376 برابر 23257 مگاوات بوده است که در سال 1383 به 36270 مگاوات افزایش یافته است و این نشاندهنده افزایش ظرفیت 13013 مگاوات تولید برق به نیروگاههای وزارت نیرو در دوره خاتمی است .
ظرفیت نصب شده اسمی نیروگاههای کل کشور ( وزارت نیرووسایر بخش ها ) در سال 1376 برابر 24167 مگاوات بوده است که در سال 1383 به 37300 مگاوات افزایش یافته است و این نشاندهنده افزایش ظرفیت 13113 مگاوات تولید برق به نیروگاههای کل کشور در دوره خاتمی است .
در شش ماهه اول سال 1384 نیز حدود 2000 مگاوات ظرفیت به تولید برق کشور افزوده شده که با احتساب آن در عملکرد دولت خاتمی کل ظرفیت نصب شده در دولت اصلاحات معادل 15113 مگاوات می شود که اختلاف کمی با رقم اعلامی توسط رئیس دولت نهم دارد 0 727 مگاوات ) ولی قول وزیر نیرو مبنی بر تحویل گیری 39 هزار مگاوات را تایید می کند .
2 – بر پایه این گزارش در سال 1384 معادل 9/3719 مگاوات و در سال 1385 معادل 7/4118 مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق کشورافزده شده است و اگر به مدار وارد شدن 5233 مگاوات ظرفیت تولید برق را که قرار بوده بطور قطعی در سال 1386 به نتیجه برسد قطعی بگیریم وبه ایندو رقم اضافه کنیم سرجمع ظرفیت نصب شده در سه سال گذشته برابر 6/13071 مگاوات می شود ، که 2000 مگاوات نصب شده در شش ماهه اول سال 1384 باید از آن کسر شود و در نتیجه ظرفیت نصب شده در دولت احمدی نژاد معادل 6/11071 مگاوات می شود که با رقم اعلامی توسط رئیس دولت نهم تفاوتی ناقابل 3620 مگاواتی دارد ! البته با قطعی گرفتن ظرفیت 5233 مگاوات برای سال 1386 ظرفیت نصب شده کل کشور برابر 50372 مگاوات می شود که با رقم اعلام شده توسط وزیر نیرو 1000 مگاوات اختلاف دارد و طبعا اگر قول وزیر نیرو دقیق باشد باید این رقم از عملکرد دولت نهم کسر شود که در نتیجه ظرفیت نصب شده در دوره این دولت بالغ بر 10071 مگاوات خواهد شد !
نکته قابل توجه اینکه در دولت های قبلی باراصلی ظرفیت سازی برای تولید برق کشور بدوش دولت بوده است اما در پی سیاست های متخذه در دولت اصلاحات ورود بخش خصوصی به این بخش تمهید شد و در نتیجه ظرفیت نصب شده 3113 مگاوات در دوسال 1384 و1385 توسط بخش خصوصی و 1333 مگاوات هم توسط صنایع بزرگ سرمایه گذاری شده است و با توجه از مدار خارج شدن برخی از واحدهای نیروگاهی ، وزارت نیرو تنها 3341 مگاوات در این دوسال به ظرفیت اسمی تولید برق کشور افزدوه است و در مورد سال 86 نیز آمار هنوز در دسترس نیست بنابراین مقایسه ظرفیت نصب شده در دو دوره دولت خاتمی و احمدی نژاد وقتی می تواند درست باشد که فقط سرمایه گذاری انجام شده توسط وزارت نیرو در این باره مورد مقایسه قرار گیرد وگرنه قیاس مع الفارق می شود به ویژه اگر درنظر آوریم که هزینه های ارزی دولت احمدی نژاد در سه سال گذشته حداقل با هشت سال هزینه های ارزی دولت خاتمی برابری دارد اگر بیشتر نباشد!
3- برپایه برنامه ریزی وزارت نیرو قرار بوده است در سه سال گذشته 15000 مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق کشور اضافه شود که نزدیک به 75 درصد سرمایه گذاری و کار آن در دولت خاتمی انجام و در عمل حدود 11000 مگاوات آن در دولت احمدی نژاد به نتیجه رسیده و به ظرفیت تولید برق کشوراضافه شده است . بر پایه همین برنامه ریزی در سه سال گذشته باید انجام سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی تولید برق به میزان حداقل 15000 مگاوات شروع می شد تا روند جریان تولید برق مصرفی مورد نیاز کشور مواجه با نقصان و خاموشی نشود و متاسفانه گزارش ها حاکی از شروع سرمایه گذاری برای حدود 10000 مگاوات است و این در شرایطی است که وزارت نیرو بیش از 2000 میلیارد تومان به پیمانکاران سازنده نیروگاهها بدهکار است . هر چند زمستان سرد گذشته و خشکسالی سال جاری می تواند توجیه خوبی برای کمبود تولید برق در کشور و خاموشی های سال جاری باشد اما متاسفانه باید اذعان کرد که سیاست های غلط مجلس هفتم و دولت نهم در تثبیت قیمت برق در سه سال گذشته علت اصلی این رخداد است وتا حدودی سوء مدیریت ، و البته تا سال گذشته دولت نهم از سرمایه گذاری دولت خاتمی بهره می برد اما از سال جاری باید نان کار خودش را بخورد و ایضا سال آینده ! و خاموشی های اخیر از نتایج سحر عملکرد دولت نهم است و بطور قطع و یقین اگر برای ظرفیت سازی مناسب با نیاز کشور برای سال های آینده از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام نشود روند و دامنه خاموشی ها در کشور ادامه و گسترش خواهد یافت و جریان توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را با اختلال و ضربه جدی مواجه خواهد شد و معلوم نیست دهه پبشرفت و عدالتی در کار باشد !
در دوران کودکی و نوجوانی در مساجد و منابر و مواعظ به امثال بنده آموختند که دروغگو دشمن خداست ، بعدها که بیشتر با آموزه های دینی آشنا شدیم دریافتیم که دروغ گفتن در زمره گناهان کبیره است ! اما در روزگار حاکمیت اصولگرایان و شریعتمداران در یافتیم که نه تنها دروغگو دشمن خدا نیست بلکه دروغ گفتن جزء گناهان کبیره هم نیست ، و با توجه به اصل مقبول در نزد اینان یعنی « هدف ، وسیله را توجیه می کند » ، هر دروغ و اتهام و... برای حفظ حکومت و حاکمیت مجاز و مباح است و ارائه « آمار دروغ » آنهم در همایش گرامیداشت هفته جهانی مساجد و جمع ائمه جماعت در مورد ظرفیت تولید برق ، در حالیکه هر روزه خاموشی را تجربه می کنند ، نه تنها مباح بلکه برای موفق نشان دادن دولت اسلامی حتما اجر و ثواب اخروی هم دارد؟   نظرات

صحرائيان (!) :

جناب آقاي مزروعي! چرا سخت مي‌گيريد؟ اساساً برق چيز خوبي نيست. چون:1)هزينه زندگي را بالا مي‌برد. 2)به رفاه و خوش گذراني عادت مي‌كنيم. 3)ممكن است دچار برق‌گرفتگي شويم كه خيلي بد است. 4)مگر ابن‌سينا و ابوريحان با برق دانشمند شدند كه حالا ما غصه برق بخوريم؟ 5)از عهد مادها نيز گفته و نوشته‌اند كه اگر نفع و سود دروغ به خودت نرسد، دروغ گويي مجاز است. 6)قصد آقايان اين است كه با حذف برق به طور مساوي و توزيع خاموشي به طور مساوي بين همه!، عدالت ورزي را توزييييع كنند.
*خلاصه اين كه ما صغيريم و حقيريم و خوشيم و نفهميم و از اين جور چيزها !

 

قنبر حاجي وند ( علي آرغين ) :

با سلام
هر چند دیر هنگام است ، منتهی انتخابتان را تبریک می گویم .
به امید همکاری و ارتباطات بیشتر
پایدار و سربلند باشید .
مزروعی : باسلام و تشکر از لطف شما ، امیدوارم شایستگی این اعتماد همکاران عزیز را داشته باشم .

 

امیر حسین مهدوی :

با سلام
جناب آقای مزروعی مطمئن باشید تمام کسانی که از حداقل اطلاعات اقتصادی و سیاسی برخوردار می باشند به راحتی متوجه بازی با کلمات ریاست محترم جمهور می شوند ولی بدلیل نبود مرجع مستقل از دولت جهت ارائه آمار و ارقام و نبود مرجعی با سازو کار قوی در جهت سوال از مسئولیتهای رییس جمهور و عملکرد ایشان (مجلسی قوی و برامده از رای و نظر توده مردم نه یک تفکر خاص)چه جای گله و شکایت که قدما گفته اند خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی ؟

 

:

این حقیقت دارد ولی مختص دولت آقای احمدی نژاد نیست انصاف بدهید در طول سالیان گذشته در کدام حکم عزل به نکات ضعف و قوت معزول شده اشاره شد جز تایید و تمجید

مزروعی : یا سلام ، به نظرم موضوع عزل و نصب و نکات قوت وضعف با موضوع ارائه آمار دورغ دو مقوله کاملا متفاوت است چراکه کمتر فردی پیدا می شود که در کارش ضعف نداشته باشد اما این ارتباطی با دروغ گغتن ندارد به ویژه در باره عملکردها که این دورغگویی خیلی راحت و زود آشکار می شود .

 

ناشناس :

سلام. نمي دانم مباحثي كه با هم داشتيم يادتان هست يا نه؟ من به نام ناشناس مي نوشتم وكلي با شما بحث داشتم. از نوروز تا حالا به فرانسه رفته بودم، دورادور تعقيب ميكردم اوضاع مملكت را...به عنوان كسي كه مدتي مشاور يكي از مقامات صنعتي كشور بودم،با چشمي متفاوت امور را در آنجا تعقيب ميكردم از تعداد روسپي هاي شهر تا نحوه انتخاب شهردار ومديريت نيمه دولتي نيروگاهها... بايد باشيد وببينيد. خودشان مي گويند كه آلمانها از آنها بدترند اما نظم وكوشش جمعي يك ملت عجيبه...اتفاقاً چندبار به دادگستري ليون و بوردو وپاريس سر زدم( دوست صميمي دارم كه وكيل مالي آلكاتل)بيشتر جرم وجنايتي كه سرزده بود از كشورهاي مسلمان شمال آفريقا بود-اين حمل بر انگ زدن نشود- يا بيشتر زندانيان در راهرو سياه پوست هستند.بخش خصوصي آنها هم از مرخصي وساعت كار مي ناليداما از ما خيلي بهتر هواي كارگر وكارفرما را دارند،آيا كار ساده اي نيست كه فقط قوانين آنها را ترجمه مي كرديم ومي آموختيم؟ اما به بيراهه رفتم در مورد برق، سيستم دولتي است چون سيستم سوخترساني ولوله نفت وگاز ورودي به كشور با نظارت دولت است.پس طبيعي است. چه لزومي داشت كه دولت خود نيروگاه را واگذار كند؟ خدمات وتوزيع وتعميرات كافي است.بي هيچ ترديدي مطلب عنوان شده را تاييد ميكنم چرا كه قبل از رفتن از ايران استاد راهنماي وزير نيرو در جمعي خصوصي بازگو مي كرد كه سرمايه گذاري در ساخت نيروگاه را كاهش داده اند و مي خواهند وام كم بهره ايجاد نيروگاه به بخش خصوصي دهند و قس ...خلاصه بعضي مواقع فكر ميكنم نكند خاتمي مردم را نفرين كرد؟ 4 سال وضعيت خانه وملك تثبيت شده بود وحالا شده آرزو... هر سوالي داشتيد من تا ايران هستم برايتان مي نويسم...ناشناس

 

کاظم خسروی :

در داستان قلعه حیوانات اثر جرج ارول این طور می خوانیم که آخر هر هفته در تجمع حیوانات قلعه گزارشی توسط مسئول آمار ارائه میشد که مثلا تولید یونجه دو برابر و تولید شیر و تولید تخم مرغ و غیره فلان وبهمدان مقدار افزایش یافته است ولی حیوانات می دیدند هرچند آمار نشانگر بهبود وضعیت بود هر روز گرسنه تر از روز قبل بودند و جیره کمتری نسیبشان می شد پیشنهاد می کنم این کتاب ممنوع الچاب در دولت نهم را یافته و بخوا نید عجب شباهتی!!!!!!

 

میلاد :

جناب آقای مزروعی درکجا ودرکدام مورددروغ وآنهم ازنوع شاخدارنمیگویند؟ خدابداداین ملت .....برسد

 

فهیم ازاد :

جناب مزروعی این دولت هرچه بگوید وهرچه عمل نمایدعین صواب است والبته عاقلان داننداین دولت انقلابی است اهل کاراست ساده زیست است چرامته به خشخاش میگذارید چهارتادروغ ودههاگاف بین المللی واداره اموربه سبک دوران پارینه سنگی ولی بااقتدارومصمم تحمل راازشماگرفته گویندازملانصرالدین پرسیدندوسط دنیاکجاست گفت همینجاگفتندازکجامیگویی گفت قبول نداریدمترکنیدغرض این امارادعایی راچگونه ردمیکنیدبیکارید

 

محمد رضا شیخی :

متاسفانه در دولتی که دروغ فضیلت گردد انتظار بیش از این نمی توان داشت.اما مطمئن باشید در انتخابات آینده پیروزی با صداقت و آزادی است.

 

khosro :

doroogh pishe ahmadinejad ehsas sarbolandi mikonad=dorooghtarinha

 

محمد :

دست مریزاد!
“هيات وزيران يكشنبه شب در دومين جلسه استاني خود در استان مركزي كه به رياست دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور تشكيل شد و حدود ۴ ساعت طول كشيد، بيش از ۱۲۰ مصوبه را براي تسريع در توسعه و آباداني استان مركزي به تصويب رساند.” به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری1-6-87

۱۲۰ مصوبه در ۴ ساعت یعنی برای هر مصوبه ۲ دقیقه!
عمق مصوبات را خودتان تصور کنید!

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007