« بیاد آنکه جانش به آسمان آزادی پرکشید | صفحه اول | متن كامل استعفاي 114 نماينده مجلس »

16 بهمن 86

به نام بودجه عمراني، به كام هزينه جاري

رئيس دولت نهم در مصاحبه اخير خود با رسانه‌ها درباره لايحه بودجه سال 87 گفته‌اند: «اين دولت مي‌توانست كار عمراني انجام ندهد، هزينه فعاليت‌هاي عمراني را افزايش نهد، اصلاح ساختار اداري و بودجه نويسي را نكند و بگذارد وضعيت مانند قبل بماند كه كمي به آن انتقاد نكنند، ولي ما واقعا مي‌خواهيم فعاليت‌هاي عمراني افزايش پيدا كند، مقدار آن بالا برود، مي‌خواهيم جلوي هزينه‌هاي زايد گرفته شود.»

قطعا اگر اين سخن و مدعاي رئيس دولت درست باشد بايد از آن استقبال كرد اما متاسفانه به نرظ مي‌رسد كه اين گزارش در عمل دولت از زمان روي كار آمدن تاكنون صحت خود را نشان نداده و داده‌ها و عملكرد بودجه دولت آن را تاييد نمي‌كند و اطلاعات غلط باعث اظهار چنين گزاره‌ و مدعايي از سوي رئيس دولت نهم شده است در حالي كه ايشان بايد دقيق‌ترين و درست ترين گزاره‌ها را در رابطه با عملكرد بودجه دولت و اقتصاد كشور بيان دارند.

آن چه واقعيت دارد اين كه دولت نهم با همين قبيل مدعاها و سخناني از قبيل شتاب بخشيدن به خدمت رساني و اتمام پروژه‌ عمراني و ... با ارسال لايحه‌هاي پي در پي متمم و اصلاحيه به مجلس هفتم براي افزايش شديد بودجه دولت در دو سال 84 و 85 با برداشت از «حساب ذخيره ارزي» القا مي‌كرد كه دليل اصلي اين افزايش بودجه تخصيص منابع به طرح هاي عمراني ملي و استاني و سرعت بخشي به اتمام آن‌هاست اما عملكرد بودجه دولت در دو سال 84 و 85 در تخصيص بودجه به هزينه‌هاي عمراني و جاري اختلاف معناداري را با عملكرد دولت خاتمي به نمايش نمي‌گذارد.

برپايه گزارش عملكرد بودجه دولت در دوره هشت ساله خاتمي نسبت متوسط هزينه عمراني به كل هزينه‌هاي دولت در اين دوره برابر 7/23 درصد بوده است (با هزينه 160 ميليارد دلار درآمد نفت)، اما در دو سال 84 و 85 اين نسبت بالغ بر 25 درصد شده است( با هزينه بيش از 120 ميليارد دلار) و اگر ارقام بودجه مصوب سال 86 را با لحاظ دو لايحه متمم و اصلاحيه بودجه ارايه شده به مجلس (كه به احتمال قوي به تصويب مجلس هفتم خواهد رسيد) در نظر بگيريم اين نسبت براي سه سال 84 و 85 و 86 بالغ بر 7/24 درصد خواهد شد(با هزينه نزديك به 180 ميليارد دلار) يعني كمي بيش از عملكرد متوسط دوران خاتمي اما با چه هزينه‌اي؟

ملاحظه مي‌شود كه با صرف هزينه‌اي بيش از هشت سال دولت خاتمي در نسبت هزينه‌هاي عمراني به كل هزينه‌هاي دولت در اين سه سال تغيير چنداني حاصل نشده و درست برخلاف مدعاي رئيس دولت نهم اين افزايش هزينه‌ها به طور غالب صرف هزينه‌هاي جاري دولت شده است كه مضمون و محتوايش جز بزرگ شدن بدنه دولت هيچ معناي ديگري را مستفاد نمي‌كند! به عبارت خيلي روشن و شفاف، همانگونه كه رئيس دولت نهم ادعا كرده‌اند: «مي‌خواهيم شفاف سازي شود ... ما نمي‌خواهيم چيز مبهمي در بودجه باشد و مي‌خواهيم همه چيز شفاف باشد. بدانيد مبهم بودن بودجه به نفع كساني است كه مي‌خواهند كار غيركارشناسي كنند، اين در حالي است كه دولت بر امر شفاف سازي و كار كارشناسي تاكيد دارد، ما روي نظم تاكيد داريم».

عملكرد دولت نهم – و البته با تاييد مجلس هفتم – افزايش چشمگير و مدعايي را در هزينه‌هاي عمراني كشور، با وجود افزايش شديد ارقام بودجه در دو سال 84 و 85، نشان نمي‌دهد و به تعبيري از زمان روي كارآمدن دولت نهم و افزايش افسانه‌اي درآمد نفت، اين درآمد «به نام بودجه عمراني؛ به كام هزينه هاي جاري»‌ريخته شده است و با يك نگاه به عملكرد بودجه دولت نهم صحت اين گزاره اثبات مي‌شود و بنابراين انتظار مي رود كه در لايحه بودجه سال 87 نيز همين ماجرا تكرار شود مگر اينكه مجلس هفتم كمي در اين موضوع تامل و توجه كند.

سال

83-76

عملكرد 84

عملكرد 85

قانون بودجه 86

كل هزينه هاي دولت

000/310/1

991/470

984/574

191/650

بودجه عمراني

000/311

639/117

561/145

438/158

نسبت بودجه عمراني به كل هزينه‌هاي دولت

7/23

25

3/25

3/24

واحد: ميليارد ريال


   نظرات

امیر :

سلام
زیاد از اقتصادسردر نمی آوردم. سبک کلام آقای احمدی نژاد مورد نظرم است. گویا ایشان فراموش کرده اند که "ایشان برای ما ملت کار میکنند نه مملکت برای ایشان" و حقوق می گیرند و وظیفه دارند احسن را به انجام برسانند و در غیر این صورت ما حق داریم از ایشان بازخواست کنیم.

مزروعی : با سلام ، البته ایشان خودشان را نوکر ملت می دانند اما حتی اگر اینطور باشد کفایت از موضوع نمی کند چراکه وقتی حکومتگران راه پاسخگویی و جابچایی قدرت را به مردم ببندند چه فرقی می کند از چه عنوانی استفاده کنند؟

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007