« البته آنچه بجایی نرسد فریاد است | صفحه اول | روایتی از مناظره »

3 دی 86

اصلاح طلبان و برنامه

اين روزها و به مناسبت بحث هاي مرتبط با انتخابات پيش روي مجلس هشتم بحث «برنامه» و اينکه «اصلاح طلبان» بايد براي حضور فعال در اين انتخابات «برنامه» داشته باشند بسيار مطرح است و در اين عرصه برخي رقباي اصلاح طلبان و به ويژه چهره هاي شاخص محافظه کار، دولت خاتمي و مجلس ششم و به طور کلي جناح اصلاح طلب را به نداشتن «برنامه» براي اداره کشور در دوران مسووليت متهم مي کنند تا از اين رهگذر نمدي بر کلاه بي برنامگي خود ببافند و متاسفانه گهگاه مشاهده مي شود که برخي دوستان اصلاح طلب کم حوصله ما نيز همين اتهام را تکرار مي کنند، و حال آنکه از قضاي روزگار اصلاح طلبان از همان ابتداي حضور خاتمي در انتخابات رياست جمهوري هفتم نگاه «برنامه»يي به اداره کشور داشتند و بر اين پايه به ارائه شش برنامه مکتوب طي دوران مسووليت خود در دولت و مجلس پرداختند اما اينکه محتواي اين «برنامه» ها چه بود؟ و آیا امکان اجرايي يافت؟ و آيا ساخت قدرت در ايران اجازه اجرايي شدن «برنامه» جناح پيروز در انتخابات را مي دهد؟ و آيا... سوالاتي است که فرصت ديگري را مي طلبد. حال شرح برنامه هاي اصلاح طلبان:

1- آقاي خاتمي به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري هفتم يک «برنامه» مکتوب دوازده ماده يي را ارائه داد و براي اولين بار صحنه رقابت انتخاباتي رياست جمهوري در ايران پس از انقلاب را به يک صحنه رقابت «برنامه» يي تبديل کرد، به گونه يي که رقيب اصلي ايشان آقاي ناطق نوري نيز مبادرت به ارائه «برنامه» کرد و يکي از ويژگي هاي متمايز و برجسته اين انتخابات همين رخداد بود که موجبات حضور فعال و پرشور مردم را در انتخابات رقم زد و حماسه دوم خرداد 76 را آفريد.
2- پس از انتخاب آقاي خاتمي و تشکيل دولت هفتم يکي از اولين اقدامات اين دولت تهيه يک «برنامه» عملياتي براي اجرايي کردن «برنامه» انتخاباتي آقاي خاتمي بود. بر اين پايه دو گزارش مقدماتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي تهيه شد. در ابتداي سال 77 آقاي خاتمي با دعوت از بيش از 30 نفر از اقتصاددانان و صاحب نظران ،که دربرگيرنده چهره هاي شاخص و معروف همه جناح هاي فکري و سياسي موجود در کشور بود، اين دو گزارش را به معرض بحث و تبادل نظر گذاشت و پس از طي چندين جلسه جمع بندي مباحث به صورت «برنامه» يي ذيل عنوان «طرح ساماندهي اقتصادي کشور» تدوين شد و در شهريور ماه 77 توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار يافت و به اين وسيله دولت خاتمي «برنامه» خود را براي اداره کشور اعلام کرد.
3- در پي اين اقدام و روشن شدن جهت گيري هاي سياستي و اجرايي دولت خاتمي، تدوين «برنامه سوم توسعه» در سازمان برنامه و بودجه و دولت پيگيري و نهايي شد و در سال 78 لايحه «برنامه سوم توسعه» از سوي دولت اصلاح طلب به مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار تقديم شد و اين لايحه با تغييرات اندکي در اين مجلس به تصويب رسيد، به گونه يي که مي توان گفت «قانون برنامه سوم توسعه» به نوعي بازتاب اجماع فکري و سياستي دو جناح اصلي و فعال در عرصه سياسي براي اداره کشور بود و به جرات مي توان گفت اين قانون «برنامه» که با استفاده از تجربيات داخلي و جهاني تهيه و تدوين شده بود، يکي از بهترين «برنامه»هاي توسعه کشور بوده است. نتايج حاصله از اجراي اين قانون طي سال هاي 79 الي 83 نيز شاهدي محکم بر اين مدعاست.
4- جبهه مشارکت که در انتخابات مجلس ششم حضور فعال يافت و اکثر نامزدهايش مورد اعتماد مردم قرار گرفت براي حضور در اين عرصه يک «برنامه» مکتوب با سرفصل هاي مشخص ارائه داد و مواردي را که بايد در قوه مقننه پيگيري و تبديل به قانون مي کرد به صورت ريز و موضوعي عرضه داشت.خوشبختانه و به رغم همه مسائل و مشکلاتي که در مواجهه با مجلس ششم پيش آمد طبق گزارش عملکرد تهيه شده نزديک به 90 درصد اين «برنامه» در مجلس ششم عملياتي و محقق شد و در واقع اصلاح طلبان در مجلس به وعده هاي انتخاباتي و «برنامه» خود در حد بالايي عمل کردند.
5 - آقاي خاتمي به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري هشتم بار ديگر «برنامه»يي را به عنوان «گام دوم» ارائه داد. در اين «برنامه» ضمن ارائه گزارش عملکرد دوره اول دولت خاتمي به محورهاي سياستي که ايشان در صورت انتخاب مجدد در دولت پيگيري خواهند کرد، پرداخته شده بود.
6- تهيه و تدوين اسناد «چشم انداز توسعه بيست ساله» و «سياست هاي کلي نظام» و «برنامه چهارم توسعه» آخرين کار «برنامه »يي اصلاح طلبان در دولت خاتمي و مجلس ششم بود که بايد آن را حاصل همه تجربيات نظري و عملي آنان در سال هاي پس از انقلاب و در دوران اصلاحات برشمرد.خلاصه آنکه «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم را در واقع بايد «برنامه » اصلاح طلبان براي اداره کشور دانست و به نظر اين نويسنده به رغم تغييراتي که مجلس هفتم در اين «برنامه» به عمل آورد و برخي مواد کليدي آن را حذف کرد اما همچنان بهترين و راهگشا ترين «برنامه» براي اداره کشور در شرايط کنوني است و آنچه تاسف بار است اينکه مجلس هفتم و دولت نهم با عدول از اجراي همه جانبه اين «برنامه »، به رغم برخورداري کشور از درآمد بالا و افسانه يي نفت از سال 84 به اين طرف، موجبات خروج چرخ اقتصاد کشور را از مسير طي شده در دوران اصلاحات و «برنامه سوم توسعه» به وجود آوردند که ارزيابي و داوري در مورد نتايج و پيامدهاي حاصله زمان مي طلبد.
حال وضعيت «اصلاح طلبان» با چنين توش و انباني از «برنامه» را مقايسه کنيد با وضعيت جناح حاکم که به دليل يکپارچگي فکري و سياسي هيچ گونه مانع و رادعي براي اجراي «برنامه» ندارند اما مشکل اصلي شان نداشتن هرگونه «برنامه »يي است! آقاي احمدي نژاد تنها نامزدي بود که در انتخابات نهم رياست جمهوري «برنامه» مکتوب نداد و تا امروز که بیش از دو سال از عمر دولت نهم مي گذرد نيز هيچ «برنامه » مدون و مکتوبي براي اداره کشور ارائه نداده است و در رابطه با اجراي «قانون برنامه چهارم توسعه» و اسناد بالادستي آن از جمله «برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله» نيز نظر و ديدگاه خود را به صورت شفاف و روشن بيان نداشته است و متاسفانه هزينه سنگين اين بي برنامگي بر همه ملت و کشور بار مي شود. «اصلاح طلبان و برنامه» همزادند چرا که انجام هرگونه اصلاحي مستلزم داشتن «هدف» و «برنامه» است و به نظرم نقدي که بر «اصلاح طلبان» وارد است اين نيست که «برنامه» نداشتند بلکه اين بود که به دليل ساخت قدرت و شرايط و موانع نتوانستند «برنامه »هاي خود را اجرا کنند و به نتيجه رسانند که تحليل اين موضوع مقال ديگري را مي طلبد. «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم «برنامه اصلاح طلبان» براي اداره کشور است و در مورد «برنامه» براي مجلس هشتم نيز بايد بسترسازي هاي حقوقي و نهادي اجراي اين «برنامه» مورد توجه و تاکيد اصلاح طلبان قرار گيرد و اميدوارم برخي دوستان اصلاح طلب به جاي ايراد و انتقاد از سرمايه هايي که به دست خود آفريده اند، غفلت نکرده و بيش ترين بهره برداري را از آنها بکنند.   نظرات

مازيار :

راستش به نظر من اگر همين چهار وعده اي رو كه توي سايت نوروز به عنوان برنامه اعلام شده در انتخابات به درستي روش تبليغ بشه اصلاح طلبان پيروز خواهند بود...ولي اگر باز هم بحث اعتدال و مصلحت و من بميرم تو بميري باشه باز هم اصلاح طلبان شكسن خواهند خورد...يكي از مشكلات اصلاح طلبان در انتخابات گذشته اين بود كه برنامه هاشون رو به زبان مردم ترجمه نكرده بودند.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007