« برنامه چهارم توسعه و عدالت محوري | صفحه اول | نقد خوب است اما براي همسايه »

10 تیر 86

شاخص كل را دريابيد

آيا افراد حقيقي يا حقوقي كه وارد بازار سرمايه (بورس) شده و منابع مالي خود را در اين بازار به كار گرفته‌اند، بايد جريمه شوند؟ و ضرر بدهند؟ قطعا پاسخ به اين سوال منفي است و هيچ فرد يانهادي را در كشور نمي‌توان پيدا كرد كه موافق چنين رخدادي باشد، بلكه بالعكس همه بر اين نظرند كه اين افراد حداقل بايد به سود متعارف در بازار پول و سرمايه دست يابند و اگر جز اين باشد بايد در عمل اين افراد يا وضعيت نابسامان بورس تامل و ترديد كرد و البته فرض بر اين است كه فعالان اقتصادي عقلايي رفتار مي‌كنند پس بايد در وضعيت بازار سرمايه (بورس) تامل و ترديد كرد.

آشنايان به وضعيت بورس مي‌دانند كه سال 83 رقم شاخص كل بورس به 500ر13 واحد رسيد و اوج رونق اين بازار بود، اما روند تحولات داخلي و خارجي سير نزولي در اين شاخص را دامن زد و پس از روي كار آمدن دولت نهم اين شاخص به حول و حوش 000ر10 واحد سقوط كرد و نوعي ضربه و بحران را بر بازار سرمايهء كشور وارد و بسياري از سرمايه‌گذاران را متضرر كرد. هر چند براي توجيه چنين وضعيتي از سوي مسوولان اقتصادي دولت نهم توجيهاتي ارايه و وعدهء‌اصلاح وضعيت داده شد، اما مجموعهء سياست‌هايي كه دولت نهم در عرضهء داخلي و خارجي، به ويژه در رابطه با مسايل اقتصادي و پروندهء هسته‌اي در پيش گرفت هرازگاهي بورس را تحت تاثير قرار داده و در مجموع شاخص كل را در اين روزها به حدود 300ر9 واحد كاهش داده و حجم بازار را نسبت به سال 83 به حدود نصف رسانده است و به يقين اگر اجبار و برخي محدوديت‌ها و ملاحظات، نبود بسياري از افراد حقيقي و حقوقي با تحمل ضرر قابل توجه از اين بازار خارج مي‌شدند و اين در حالي است كه از يك طرف به دليل مسايل و مشكلات فراوان اقتصادي در كشور (همچون بيكاري، فقر و...) نياز شديدي به سرمايه‌گذاري و توليد وجود دارد و از سوي ديگر تحقق چشم‌انداز 20 ساله و اجراي سياست خصوصي‌سازي نيز جز از طي اين طريق ممكن نيست.

بازار بورس (با همهء‌نقايصي كه در ايران دارد) آيينهء اقتصاد ملي است و شاخص كل بورس همچون ميزان‌الحراره اقتصاد عمل مي‌كند. مسوولان ادارهء‌كشور بايد چشم به اين شاخص بدوزند و با قبض و بسط آن به ارزيابي عملكرد خود بپردازند. جهت‌گيري نزولي شاخص بورس از سال 84 به اين طرف علامت خوبي را به ويژه براي اقتصاد ملي و فعالان اين عرصه به نمايش نمي‌گذارد و اگر براي اصلاح اين وضعيت اقدامي جدي صورت نگيرد افراد هنوز باقي‌مانده در اين بازار هم به فكر خروج خواهند بود اگرچه افراد حقوقي، دولتي و عمومي ظاهرا راه‌گريزي از اين بازار ندارند! بازار سرمايهء كشور نياز به توجه و مراقبت جدي دارد و شاخص كل بورس در اين‌روزها به بهترين وجه و شكل به مسوولان ادارهء كشور علامت مي‌دهد كه «شاخص كل را دريابيد»، و اين فقط با اصلاح سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي دولت ممكن است.
 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007