« پیامدهای افزایش قیمت نفت | صفحه اول | وقتی با وکیل چنین می کنند؟! »

26 آبان 84

پاسخ به يك نظر

اين نظر در پاسخ به مطلب «زندان‌هاي مخفي» آمده بود كه مناسب ديدم پاسخي به آن بدهم:

نظر: شما وطن فروشان که درمقابل جنايتهاي امريکا در سراسر جهان سکوت کرده ايد ونه اطلاع رساني ميکنيدونه موضع گيري وامريکا رامهد تمدن ميدانيد واز هرگونه جنابت مبرا بنابر اين لازم است اين اطلاع رساني ها شود تاهم مردم مطلع شوند وهم شما واربابانتان روسياهتر از گذشته به قول شما بوش براي جنايتکاري مثل گنجي موضع گرفت ايا شما ذره اي شرافت برايتان مانده است که حداقل خبر زندانهاي مخفي عموسام راتبليغ کنيد

مزروعي: شما که اينچنين با جرئت وجسارت به ديگران تهمت و اتهام مي زنيد و پرخاش مي کنيد و لابد پشتتان حسابي گرم است چرا جرئت نمي کنيد لااقل اسمي و آدرسي واقعي (انهم درفضاي مجازي) از خودتان برجاي گذاريد تا لااقل کمي اعتبار براي مدعايتان فراهم کنيد؟ آيا فکر نمي‌کنيد اينگونه ادعاهاي بدون دليل و برهان را ميتوان در مورد همه (از جمله خود شما) مطرح کرد؟ بطور مثال اگر شما توانستيد يک جمله يا عبارت از بنده (يادوستانم درجبهه مشارکت) در اثبات مدعايتان مبني براينکه «آمريکا را مهد تمدن مي‌دانيد و از هرگونه جنايت مبرا» پيدا و عرضه کنيد آنوقت مي‌شود در مورد بقيه مدعاهايتان هم ذره‌اي از اعتبار قائل شد. امانکته جالب توجه مدعاهاي شما اين است چون ديگران (ازجمله امريکا) ظلم و جنايت مي‌کنند بايد در مورد آنها اطلاع رساني و افشاگري شود ولي در مورد همان ظلم و ستم‌ها اگر در ايران انجام شد بايد سکوت کرد و در مورد امثال گنجي هم موضع‌گيري آمريکا را بهانه مي‌آوريد. آيا ديگران هم مي‌توانند مانند شما استدلال کنند يا نه؟ و اعتراضهاي شبانه و روزي مقامات و رسانه‌هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران را دليلي بر درستي اعمال خود بگيرند؟ عزيزگرامي: جنايت جنايت است و هر فرد يا دولتي انجام دهد محکوم و مطرود است فرقي نمي‌کندکه آمريکا باشد يا ايران يا
... خوب بود شما هم نظرتان را راجع به وجود زندانهاي مخفي در ايران ارائه مي‌داديد تا معلوم شود شما واقعا بدلائل ديني و انساني و اخلاقي با ظلم و ستم و جنايت مخالفيد و نه دلائل ديگر. در ضمن خوشحال خواهم شد در مورد «جنايتکاري آقاي گنجي» توضيح بيشتري بدهيد تا امثال بنده هم توجيه شوند ايشان چقدر جنايت کرده‌اند که مستحقق اينهمه مجازات از نظرشما باشند؟ درمورد واژه‌هايي مثل «وطن فروشي» و«شرافت» هم زياد ريخت و پاش و عجله نکنيد، مطمئن باشيد کسي که اينگونه باشد مثل امثال بنده زندگي و عمل نمي کند ضمن اينکه اگر شما در کاربرد اين واژه‌ها صادق باشيد در آينده نياز بيشتري به اين واژه‌ها داريد.
 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007