« قيمت بنزين | صفحه اول | كسري بودجه و تثبيت قيمت‌ها »

26 مهر 84

كارنامه راه يافتگان

به باور من انتخابات مجلس هفتم انتخاباتي فرمايشي و اكثريت غالب مجلس هفتم راه‌يافته‌اند و نه نماينده، اما حال كه نزديك به يك سال و نيم از عمر اين مجلس گذشته است مي‌خواهيم ببينيم در برخي موضوعات كه نمايندگان مجلس ششم به شدت درباره آنها مورد حمله و هجوم و اتهام بودند كارنامه اينان چيست؟

1- دريافتي: در همه سالهاي مجلس ششم نمايندگان اين مجلس درباره دريافتي‌هاشان مورد سئوال و اتهام بودند. روزي نبود كه رسانه‌اي در اين‌باره مطلبي ننويسد و از حقوق ميليوني و پژوي پرشيا و ... نمايندگان سخنی نگوید. روزنامه‌هاي كيهان، رسالت، جمهوري اسلامي، انتخاب، ... سردمدار بودند، و در اين اواخر برخي از راهيافتگان مجلس هفتم نيز ميداندار، و حتي اعلام مي‌كردند كه اگر به مجلس راه يابند حقوق نمي‌گيرند و ... خوب حالا وضع در اين‌باره چگونه است؟ چرا ديگر هيچ رسانه‌اي سئوالي مطرح نمي‌كند؟ و چرا روزنامه‌هاي اصولگرا مطلقا در اين‌باره ساكتند؟ و ... با اينكه دريافتي راه‌يافتگان در مقايسه با نمايندگان مجلس ششم تقريبا يك و نيم برابر شده و ماشينشان نيز به زانتيا تبديل شده است!

2- نظم و انضباط: اگر مجلس ششم در سال آخر دچار بي‌نظمي شده بود، مجلس هفتم در همين سال دوم بي‌نظم شده است. يادم نمي‌رود آقاي حداد عادل، كه خود از غايبان حرفه‌اي مجلس ششم بود، پس از نشستن بر كرسي رياست مجلس هفتم چه سخنراني‌اي در انتقاد از بي‌نظمي مجلس ششم كرد و اينكه ايشان و راه‌يافتگان مجلس هفتم برآنند كه چهره‌اي ديگر از مجلس به نمايش گذارند و همگان را از نظم اين مجلس به اعجاب درآورند اما در همين روزهاي گذشته بود كه صداي رئيس از بي‌نظمي همكارانش به فغان آمده بود.

3- كارآمدي: كافي است ميزان جلسات و مصوبات اين دوره، به ويژه مصوبات اقتصادي را با دوره مشابه مجلس ششم مقايسه كنيد تا براحتي دريابيد كه كارآمدي كداميك بيشتر است. كيفيت نمايندگان آن دوره با راه‌يافتگان اين دوره، مباحث مطروحه و ...

و آخر اينكه چرخ روزگار صحنه غريبي براي آزمون ادعاهاست. افراد و گروههاي اصولگرايي كه آنهمه دلشان براي ارزشها و عدالت و ... مي‌سوخت و نمايندگان مجلس ششم را يك آن حتي در مورد مسائل شخصي‌شان راحت نمي‌گذاشتند اين روزها زبان بسته‌اند و خيالشان راحت شده است، اما خدا جاي حق نشسته است و حق آنها را خواهد داد.

انّ رَبِكَ لَبِاالمِرصاد

نظرات
baa salam ,,lotfan nazarate khod raa be shekle amari va mostadal niz eraae namaiid taa betavan az aan defa kard va javabe mokhalefan raa niz dad..mamnoon

ارسال شده توسط: hooman asadikia درOctober 20, 2005 01:07 AM
 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007