« خزانه پر و دولت جديد ! | صفحه اول | دو پاسخ ديگر »

14 مهر 84

يك نظر و يك پاسخ

آقاي مزروعي سلام
اجازه بدهيد به عنوان يک بلاگر که چند شب را در کنار اين دوستان براي مطالبه عدالت از مسئولين امر و پاسداشت ياد کارتن خواب ها و مستضعفين در خيابان خوابيده ام، اندکي از خود دفاع کنم. البته حق دفاع براي ساير افراد و نيز جنبش محفوظ است.
اول. آنکه من عضو جنبش نيستم. اما نمي توانستم تحمل کنم در جامعه اسلامي کارتن خواب وجود داشته باشد و در يک شب 40 نفر بميرند. آيا اين انتظار زيادي است؟ آيا حتما بايد به دنبال اهداف سياسي باشم تا اين کار را انجام بدهم؟
دوم. لطفا اخبارتان را کامل کنيد. انگار نمي دانيد که يکي از سازمان ها و نهادهايي که در امر کارتن خوابي مان به کارهايشان اعتراض کرديم، کميته امداد بود و اصلاً بيشترين اعتراض و تندترينش را به آن سازمان داشتيم. و همچنين شب اول مقابل شهرداري خوابيديم. آن هم در دوره مسئوليت احمدي نژاد. آيا باز مي خواهيد اين جريان را سياسي و جناحي جلوه دهيد؟
سوم. در نظر شما عدالت به چه معناست؟ آيا فقط بايد به مسئولين خودمان در اجرا نکردن عدالت تذکر داد؟ يا آنکه سايرين دولت ها و سازمان هاي بين المللي هم بايد عادلانه عمل کنند و ما هم بايد بدان ها تذکر دهيم و کاري در مقابله با آنها انجام دهيم؟ لااقل به حد بضاعتمان.
چهارم. انگار نمي دانيد يا خود را به نادانستن مي زنيد. جنبش عدالتخواه دانشجويي در بيانيه هاي اخير خود به چه ميزان به دولت جديد انتقاد (يا حداقل پيشنهادات عدالتخواهانه) مي کند. اتفاقاً انتقاداتتان در مورد ارتباط جنبش با دولت جديد در بيانيه ها آمده است. به خود زحمت بدهيد تا آنها را بخوانيد.
پنجم. دروغ هايتان در انتساب جنبش به محافظه کاران و اصولگرايان را مستند به امري کنيد که عقل باور کند.

پيشنهاد:
لطفا فعاليت هاي جنبش عدالتخواه را بيشتر دنبال کنيد و در هنگام نقد خيالپردازي نکنيد.
متشکرم

مزروعي: بسيار متشکرم از پاسخگويي متين و در عين حال جانبدارانه شما. دراين‌باره نکات زير را يادآور ميشوم:1 -من اخبارمربوط به اين جنبش را در رسانه‌ها تا آنج اکه مقدور بوده دنبال کرده‌ام و خوشحال خواهم شد که اطلاعاتم را در اين‌باره تکميل نمايم اگر شما مي‌توانيد دراين‌باره کمک کنيد ممنون مي‌شوم ومي‌توانيد مطالب را به آدرس تهران - بلوارکشاورز - خيابان شهيد کبکانيان - کوچه هفتم - پلاک87 ارسال داريد.
2- بر اين نظرم که عمل هر فرد و گروهي اصلي‌ترين ملاک براي ارزيابي آن فرد و گروه است و آنچه مورد استناد من بوده است عملکرد اين جنبش بوده است.
3- در مورد عدالت حرف و حديث بسيار است اما از قديم گفته‌اند چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است. برادر عزيز اگر ديگران نسبت به ماظلم بورزند دور از انتظار نيست اما اگر در داخل کشور آنهايي که بايد مجري عدالت باشند ظلم کردند آنوقت اعتراض به داخلي‌ها اولويت مييابد يا خارجي‌ها ؟ حتما بايد از حقوق کارتن خوابها دفاع کرد اما چرا اين جنبش تاکنون نسبت به برخورد قوه قضائيه بامطبوعات وفعالان سياسي و روزنامه نگاران و...و اينهمه ظلمي که انجام گرفته ومي‌گيرد سکوت کرده است؟ وايا...درکشوري که مطبوعات واحزاب براحتي نتوانند فعاليت کنند مطمئن باشيد هيچ حقي وعدالتي حتي براي کارتن خوابها محقق نخواهد شد.
4- اگر اعلام فرمائيد هزينه انتقال دانشجويان به اصفهان و نطنز و اراک از کجا تامين شده است ممنون خواهم شد ضمن آنکه فکر نمي‌کنم حلقه زدن به دور تاسيسات اتمي و اعتراض بدينگونه ارتباطي با عدالتخواهي مورد ادعا داشته باشد و حتي اين اقدام مغاير با دفاع ازحقوق کارتن خوابهاست چرا که هزينه‌هاي اين تاسيسات از جيب همين کارتن خوابها ( والبته همه ملت ايران) درآمده است.
5-در مورد دولت جديد وعدالتخواهي‌اش هم هنوز اين جنبش موضع شفاف ودقيقي نگرفته است ومعلوم نکرده سال وسالهاي ديگر اگر کجا قرارگرفتيم عدالت است. بامعيارهاي کمي وملموس وقابل اندازه گيري.(موضع انتقادي دراين باره)
کفايت نمي کند و بايد متري بدست داشت تابا آن بشود عملکرد دولت را درهرمرحله محک زد و نسبت بدان داوري کرد.
6- در مورد استقلال يا وابستگي اين جنبش اميدوارم آنچه شما آورده‌ايد درست باشد و من اشتباه کرده باشم اما آينده پيش روي ماست وگذر زمان اثبات خواهد کرد برداشت کداميک از ما درست بوده يا خيال پردازانه بوده است .
با تشکرمجددازشما

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007