« ممنوع الخروج از نگاه كاريكاتوريست روزنامه اقبال | صفحه اول | جاي خالي ماكياول »

20 فروردین 84

تعطيلات نوروز !

هر ساله با فرا رسيدن سال نو، ايران نزديك به 15 روز به تعطيلي مي‌رود و جالب اينكه كشور بهتر اداره مي‌شود! به گونه‌اي كه برخي نتيجه مي‌گيرند كه اگر ديگر ايام سال همينگونه باشد به نفع مردم است.
اما جداي از شوخي، باز همه ساله شاهديم كه درست پس از اتمام تعطيلات و بازگشت افراد به سركارشان و از جمله مطبوعات نقد تعطيلات هم شروع مي‌شود و اينكه چرا كشور پانزده روز خوابيده بود و ... و خلاصه همه از اين تعطيلات طولاني شاكي.

به نظر مي‌رسد كه برخورد ما ايرانيان با اين موضوع مثل ديگر موضوعات تناقض آميز است. در عالم نظر با آن مخالفيم و در عالم عمل با آن كاملا موافقيم.
نمو‌نه‌هاي فراواني مي‌توان براي اثبات اين مدعا عرضه كرد، اما از همه نقدتر مطلبي بود كه آقاي شيرزاد همشهري و همكار و هم جبهه‌اي و ... بنده در روز اول پس از «تعطيلات نوروز» در روزنامه اقبال نوشت در حاليكه ايشان از ثانيه‌هاي آخر اين تعطيلات هم استفاده بهينه كرد!
همانگونه كه آقاي شيرزاد در نوشته‌اش گزارش كرده است دوستاني در مجلس ششم با تهيه طرحي تلاش كردند كه ايام تعطيلات رسمي كشور را كاهش دهند و از حدود 35 روز (مقام اولي دنيا) به حد معقول 15 الي 20 روز برسانند كه به سرانجامي نرسيد و طرحش بيادگار ماند.
حقير سراپا تقصير از همان ابتداي تهيه اين طرح بر اين نظر بودم كه در كشوري با مختصات و شرايط ايران كم كردن تعطيلي حتي يك روز به غايت دشوار است.
كشور كه نفت دارد ديگر احتياج به كار و تلاش ندارد و ... حكومتگران در ايام تعطيل استراحت مي‌كنند و مردم نيز از شر آنان در امان مي‌مانند و به كار خود مي‌رسند و .... و البته مطبوعات هم استراحت مي‌كنند و فقط رسانه ملي ميداندار مي‌شود و ... در چنين شرايطي آيا گير دادن به «تعطيلات نوروز» درست است؟
و چرا بايد به تناقض رفتاري‌مان بيش از اين دامن زنيم؟ و ....
 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007