« گام زدن در ميدان مين | صفحه اول | سال نو مبارك »

28 اسفند 83

داد بي داد

اخيرا" كتاب «داد بي داد» برگرفته از خاطرات نخستين زندان زنان سياسي را خواندم، و قبلا" هم كتاب‌هاي «من يك شورشي هستم» ، «خاطرات احمد احمد»، ... نتيجه‌اي كه گرفتم اينكه عليرغم پيروزي انقلاب و تحولات انجام شده، نحوه و شيوه برخورد دستگاه‌هاي حكومتي ما با آناني كه مخالف مي‌پندارند چندان فرقي نكرده است، و نمي‌دانم كه چرا ما نتوانسته‌ايم از اين شيوه ناكارآمد و حكومت بر باد ده عبور كنيم؟

جالب آنكه با خواندن اينگونه كتابها براحتي مي‌توان دريافت كه چقدر جوانان مبارز آندوره به لحاظ محتوا و دانش كم عمق اما به لحاظ آرمان‌گرايي و عدالت طلبي پرشور بودند( و البته اين شامل حال امثال بنده هم مي‌شود) و چقدر ارزان و آسان كشته مي‌شدند و ...
بحث بيشتر در اين باره را به فرصت ديگر وا مي‌گذارم.
 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007