« تكذيبيه يك مصاحبه | صفحه اول | گام زدن در ميدان مين »

26 اسفند 83

قدرداني از ابطحي

بنده از روزي كه با اينترنت آشنا شدم مطالب آقاي ابطحي را بي كم و كاست در وبلاگش خوانده‌ام و او را تحسين كرده‌ام، و از اينكه يك روحاني اينگونه با حوصله و صبر و متانت و شجاعت دست به چنين كاري و ارتباطي با ديگران زده است از عمق وجود خوشحالم و آرزوي موفقيت هر چه براي او دارم كه در اين روزگاران جامعه ما سخت به امثال ايشان نياز دارد.

جناب ابطحي در ايميلي كه پس از راه‌اندازي وبلاگم فرستادند و همچنين مطلبي كه در روز يكشنبه 23/12/83 نوشتند سخت بنده را شرمنده الطافشان كردند و در عين حال عيب و نقد وبلاگ‌ام را بيان داشته‌اند.
بنده ضمن قدرداني از پشت كار و حوصله فراوان آقاي ابطحي، اميدوارم بتوانم انتظار ايشان را برآورده كرده و بر مشكلات فائق آيم و ايشان اين نوشته را بعنوان پاسخ به الطافشان بپذيرند.
در مورد پاسخ به پرسش‌ها و نظرات مراجعان به وبلاگ تلاش خواهم كرد پاسخگو باشم، و فاصله نوشته‌ها را هم كم خواهم كرد.
خواندن ايميل‌ها و نظرات مراجعان كه جزء واجبات است وهمه آنها را بي كم و كاست مي‌خوانم و خوبي فضاي مجازي همين است كه هركه هرچه دل تنگ‌اش مي‌خواهد مي‌گويد و ... آشنايي با ديدگاه و نظرات ديگران خود غنيمت است و اگر به رابطه دو طرفه و گفت و گو ختم شود خود گامي به سوي دمكراسي است.
ما كه تمرين دمكراسي در فضاي حقيقي برايمان بسيار مشكل است لااقل در فضاي مجازي بتوانيم اينكار را انجام دهيم و حتما" آقاي ابطحي بنده را در اين راه ياري مي‌كنند.
 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007