« هزينه‌هاي طرح تثبيت قيمت‌ها | صفحه اول | پس از 28 سال »

28 بهمن 85

سندی از دوران انقلاب

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزرات اطلاعات سه جلد کتاب با عنوان" انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک،استان اصفهان" در زمستان سال 1382 (دوره دولت خاتمی) منتشر کرده است که به نظرم کاری بسیار ارزنده است. از آنجا که این اسناد در برگیرنده دوران اوج گیری انقلاب( از آبانماه سال 56 تا پیروزی انقلاب) است واز قضای روزگار منهم در این دوره سخت در گیر همین موضوع به ویژه در دانشگاه اصفهان بودم با مرور این اسناد ضمن بازیابی خاطرات آندوران وهمراهی با حوادث ووقایع گزارش شده به غایت در یافتم که اسناد بدون هرگونه تنگ نظری یا جانبداری وسانسور(همانگونه که درپیشگفتارعنوان شده) انتشار یافته است. هرچند انتشار دهندگان این اسناد در کنار برخی از آنها حاشیه زده وتوضیح داده اند که بعضا جانبدارانه است اما قطعا اینها نه تنها به اصل اسناد خللی وارد نمی کند بلکه خود موجبات کمک به خواننده را دردریافت بهتر موضوع وتحقیق بعدی فراهم می آورد. در عین حال من براحتی از مطالعه این اسناد در می یابم که ساواک علیرغم آنهمه سروصدایی که داشت وفضای رعبی که رژیم نسبت بدان ساخته وبوجود آورده بود بودچقدرضعف اطلاعاتی داشته واز عمق حرکتی که در دل جامعه جریان داشت عقب بود وسرانجام همین عدم شناخت درست موضوع ونحوه مواجهه نادرست تر وفقط تکیه بر روشهای سرگوبگرانه رژیم وساواک باعث سقوط آن رژیم وپیروزی انقلاب اسلامی برهبری امام خمینی شد.

در ادامه" سندی از دوران انقلاب"را از این مجموعه آورده ام تا به عنوان مشت نمونه خروار نشان دهم که"جامعه روحانیت اصفهان"چگونه مردم را نمایندگی وتحریض وتشویق به انقلاب می کرده است.توجه کنید:"توده بی گناهی که بزرگترین آرزو وخواستشان آزادی بیان وقلم بود آیا می بایست این گونه مورد تهاجم وحمله سبعانه نیروهای پلیس قرار گیرد؟ایا اسلحه وگلوله ای که از دسترنج این مردم فقیر تهیه شده باید به سینه آنها شلیک شود؟ این است معنی آزادی؟..." خوب روشن است که مطالبه "آزادی بیان وقلم" یکی از مطالبات اصلی مردم در انقلاب بوده است وحال سئوال اصلی این است که پس از گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی آیا این مطالبه پاسخ مناسب خود را یافته است؟ وآیا امروز می شود ادعا کرد که جامعه ما در این مسیر گامهای باند ومستحکمی برداشته است؟ ویا اینکه سوگمندانه باید گفت ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده ایم؟و...

sanad01.jpg


   نظرات

ali :

همواره گفته ام و باز می گویم که تروریسم کور و کودکانه ی مجاهدین، و چند جریان دیگر اما در مقیاس کوچکتر، از جمله عواملی بوده اند که لطمه ی هولناکی به جریان آزادی خواهی و مردم سالاری طلبی وجدان بیدار ملت ایران زده اند . تصورش را بکنید : اگر سازمان مجاهدین که این گونه توانسته بود جوانان پرشور با زمینه ی مذهبی را اینگونه متشکل کند سازمانی طالب آزادی و مردم سالاری و حقوق بشر به شیوه ای مسالمت جویانه اما پیگیر و صبور می بود اکنون چه نیروی عظیم از آزادی خواهان و حقوق بشر طلبان در مملکت بلا دیده ی ما وجود می داشت و چه ها که نمی توانست کرد .
این از یک سو ؛ اما از سوی دیگر از کلیه ی نیروها و حریان هایی که متعصبانه و غاصبانه حقوق اساسی آگاه ترین و مخلص ترین انسانهای این مرز و بوم را همچنان زیر پا له می کنند و خود را کرده اندمصداق بارز : ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند /بانگ وفریاد بر آری که مسلمانی نیست ، باید ملتمسانه در خواست کرد که اینگونه پای نفشرند بر اینکه نقش خویش را به چهره ی سرکوب گران و ستمکاران تاریخ در صفحات آن حک کنند و نشوند مصداق آنکه :
شنیدم گوسفندی را بزرگی / رهانید از دهان و چنگ گرگی / شبانگه کارد بر حلقش بمالید / روان گوسفند از وی بنالید / گر از چنگال گرگم در ربودی / بدیدم عاقبت گرگم توبودی

 

[email protected] :

سلام آقاي مزروعي
برادر بزرگوار مگر ما كه در آن روز شعار آزادي مي داديم
مي دانستيم كه آزادي چيست؟
حتي امروز هم نمي دانيم حتي اگر برايش جانمان را هم فدا كنيم
آنانكه مي مانند نخواهند دانست
ازادي چيست؟ما آنروز فكر مي
كرديم اگر اجازه انتقاد و حتي
ناسزاگويي به حكومت را داشته
باشيم آزاديم وآن آزادي را به
دست آورديم و ديديم كه آزادي!!
نيست امروز هم نمي دانيم آزادي
چيست؟گمان مي كنيم اگر اجازه
داشته باشيم ((در صندوقخانه هفت توي خانه مان به اخبار كانالهاي ماهواره اي نگاه كنيم
ويا اجازه داشته باشيم هرچه انتقاد و سزا وناسزا داريم بر سر جناح راستي ها بباريم))-شما
داخل پرانتز هرچه خواستيد جايگزين كنيد- آزادي را به
دست آورده ايم ولي چنين نيست ما
ايراني ها در جواني متجدديم و در ميانسالي سرگردان ودر پيري
يكسره سنت گراي دگم به همين دليل هم آزادي واژه اي مهمل
است كه به درد مردم نمي خورد
هر چند كه شايد گه گداري با
فريادآن ملت ايراني گلويي تازه كند

مزروعی : با سلام، با نظر شما موافق نیستم وما ایرانی ها همچون دیگر ملل عالم ایم وقطعا باید در پی آزادی واستفاده درست ازآن باشیم وطبیعی است که همچون دیگران پیمودن اینراه آسان نبوده وبا سختی ها ودشواریهای بسیار همراه است.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007