« مسئله بنزین | صفحه اول | عدالت اقتصادي »

11 آذر 85

انتخابات آمریکا

پیروزی دمکراتها در انتخابات اخیر آمریکا برای مجالس نمایندگان وسنا واکنش های بسیاری را در داخل وخارج آمریکا برانگیخت. به نظرم جالبترین واکنش ها از سوی مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران نشان داده شد.مرور همه این مواضع از حوصله این نوشته بیرون است اما بطور اشاره یکی از مقامات گفت:" رژیم های خودکامه ودیکتاتور باید از انتخابات اخیر آمریکا عبرت ودرس بگیرند." یا یکی دیگرگفت:"رای مردم آمریکا رای نه به خشنونت وتروریسم بود."ویا" رای مردم آمریکا در مخالفت با سیاستهای جنگ طلبانه بوش ومحافظه کاران حاکم بود." البته در لابلای این مواضع نوعی خوشحالی از روی کار آمدن دمکراتها به چشم می خورد واینکه دمکراتها بهتر از جمهوری خواهان هستندو...حال تصور فرمائید عین این انتخابات در ایران برگزار شود واصلاح طلبان در برابر اقتدار گرایان پیروز شوند(بلاتشبیه مثل انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 یا مجلس ششم در سال 78) ومقامات آمریکایی مثل همین واکنش ها را نسبت به جناح پیروز در انتخابات ایران اعلام کنند، آنوقت چه می شود؟ آیا جز این است که این مقامات به دخالت در امور داخلی ایران متهم می شوند؟وآیا این مواضع حمل بر وابستگی جناح پیروز به آمریکا نخواهد شد؟ جالب است که مقامات عالی جمهوری اسلامی هر روز نسبت به عالم وآدم اعلام نظر وموضع می کنند اما اگر دیگران عین همین کار را انجام دهند متهم به دخالت در امورداخلی ایران شده وهزینه این مواضع را هم باید گروههای داخلی با اتهام های واهی وابستگی وآمریکایی و...بپردازند.

با همه این احوال باید گفت اگر به گوینده این مواضع نظر نکرده وبه آنچه گفته شده است توجه کنیم الحق والانصاف سخنان درستی گفته اند وای کاش خود به عمق این سخنان باور داشته باشند. بله، رژیم های خودکامه ودیکتاتور باید از انتخابات آمریکا درس بگیرند چرا که در آمریکا ودر سایه دمکراسی موجود در این کشور اگر مردم از عملکرد نهادهای حاکم رضایت نداشته باشند با شرکت در انتخابات ورای خود ،افراد مسئول وحزب حاکم را تغییر می دهند واز این طریق به اصلاح سیاستهای جاری می پردازند. راز بقاو پایداری نظامهای مردمسالاری همچون آمریکا واینکه بیش از صد وپنجاه سال است در این کشور کودتا وانقلاب وشورش و...نشده است در رعایت همین قاعده نهفته است. تا جائیکه بنده اطلاع دارم بیش از صد سال است که نهادهای حاکم در آمریکا بین دو حزب دمکرات وجموری خواه دست بدست می شود ونتیجه انتخابات اخیر هم بیرون از این قاعده نیست .طبیعی است که در هر انتخاباتی شرایط داخلی وخارجی بر روی رقابت دوحزب و نتیجه انتخابات تاثیرونقش تعیین کننده دارد همچنانکه در انتخابات اخیر بحث مداخله نظامی آمریکا در عراق وموضوع مالیاتها در داخل نقش اصلی را در رقابت ها وبه ضرر حزب حاکم بازی کرد. نکته ای که قابل توجه است اینکه هیچ اتفاق خارق العاده در انتخابات اخیر به جز جابجایی معمول دوحزب درمجالس آمریکا نیافتاده است . در شش سال آخر زمامداری کلینتون از حزب دمکرات ،اکثریت دو مجلس نمایندگان وسنا ازآن جمهوری خواهان بود(مشابه وضعیت برآمده از انتخابات اخیر اما با جابجایی جایگاه دو حزب)، اما با روی کار آمدن بوش کل نهادهای حاکم در امریکا بدست جمهوری خواهان افتاد وبه تعبیر ما حکومت یکدست ویکپارچه شد وانتظار می رفت که با کار آمدی بیشتری بتواند به مردم آمریکا خدمت کند. درابتدای کار حزب حاکم دوره ای از موفقیت را طی کرد وهمین امر پیروزی بوش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اش را رقم زد اما با اوج گرفتن مسائل عراق ودر گیر شدن هر چه بیشترنیروهای آمریکایی در این کشور وافزایش روزانه کشته های انان همراه با مسائل اقتصادی در داخل این فکر که الزاما یکدستی حکومت اسباب کارآمدی آن نیست وخطراعمال سیاست های یک جانبه وسر سختانه وهزینه مند کشور را تهدید می کند گرایش اکثریت مردم را برای برقراری تعادل در نظام حکومتی بسوی حزب دمکرات کشاند ودر واقع مردم با رای خود تعادل را به نظام حکومتی برگردانند وازاینکه با ادامه حکومت یکدست ویکپارچه محافظه کاران نو کشورشان در ورطه سیاستهای جنگ طلبانه وافراطی بیافتد جلوگیری کردند. بنابراین آنچه در آمریکا رخ داده کاملا در چارچوب قواعد نهادینه شده در این جامعه ودر جهت حفاظت از این نظام ومنافع مردمش است وطبعا دیگر نظام ها وبه ویژه رژیم های خودکامه ودیکتاتور باید ازاین رخداد درس بگیرند، ونه اینکه تصور کنند که از این جابجایی می توانند بهره ای برای اعمال سیاستهای ماجرا جویانه خود در مقابله با آمریکا بردارند.

نکته مهم دیگری که در رابطه با انتخابات آمریکا می توان بدان اشاره کرد اینکه اگر ریاست جمهوری آمریکا به عنوان رهبر این کشوردر مقطعی سیاستهایش مورد قبول اکثریت مردم نباشد علاوه بر آنکه مخالفان می تواننداز طرق مدنی عدم موافقت خود را با این سیاستها اعلام کنند با حضور در انتخابات براحتی وبدون پرداخت کمترین هزینه ای آنرا به نمایش گذاشته وبا تغییر در نهادهای حاکم راه تغییر در سیاستها را بوجود می آورند ودر واقع رای اکثریت مردم جهت دهنده اصلی به سیاستها در عرصه داخلی وخارجی است در حالیکه در کشورهای غیر دمکراتیک وشبه دمکراتیک (مثل کشور ما) هر گز راهی برای ارزیابی موافقت یا مخالفت باسیاستهای متخذه توسط رهبری نظام وجود ندارد واگر انتخاباتی بشود(با همه اما واگرهایی که دارد) حداکثر در سطوح درجه دو وجابجایی افراد فاقد اختیار وتعیین کنندگی دراتخاذ سیاستهای کلان واصلی داخلی وخارجی است ولابد از این منظر هم انتخابات اخیر آمریکا می تواند عبرت آموز باشدالبته اگر مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران در اعلام مواضعشان نسبت به "انتخابات آمریکا" از زاویه درس آموزی هم نظر کنند وفقط در پی نقد ومقابله نباشند.   نظرات

حسن :

با عرض سلام.
اقای مزروعی حرفهای زیادی هست ولی فعلا دور دور ما اصلاح طلبان نیست چون خودمون این انتخابات رو از دست دادیم.
اقای مزروعی مگر اصلاح طلبان سهمی در این انقلاب نداشتند که حالا همه روزنامه هاشون رو میبندندسایتهاشون فیلتر میشه.
مگه در دولت قبلی چند تا از روزنامه های مخالفتون تعتیل شد.
به امید پیروزی دوباره شما.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007