« پاسخ به سه نظر | صفحه اول | حس عدالت »

12 مرداد 85

جامعه مطبوعاتی و جامعه مدنی

«انجمن صنفی روزنامه نگاران» نهادی مدنی است كه از بطن جامعه روزنامه نگاری كشور و در پاسخگویی به مقتضیات زمانه، پس از دوم خرداد ۷۶ و روی كار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی تاسیس و راه اندازی شد. این انجمن كه با حمایت اعضا توانسته است شرایط متلاطم سال های پس از ۷۶ را پشت سر گذارد و هم اكنون به عمر ۹سالگی خود رسیده است نشانی از پیشگامی روزنامه نگاران در عرصه جامعه مدنی ایران دارد. اینكه چقدر این انجمن توانسته است با توجه به شرایط محیطی و امكانات و مقدورات خود پاسخگوی توقعات و انتظارات اعضا باشد البته جای بحث و فحص و نقد و نظر دارد و قطعا در جای خود باید بدان پرداخته شود، اما در جامعه ایرانی كه عمر نهادهای مدنی كوتاه و پدیده جوانمرگی بر غالب فعالیت ها حاكم است، دوام و بقای انجمن صنفی را باید به فال نیك گرفت و برای ادامه حیات آن تلاش كرد و این مسئولیت بیش از همه متوجه روزنامه نگاری و به ویژه اعضای این انجمن است.

خوشبختانه به رغم همه كاستی های كه در فعالیت های انجمن می توان یافت و یا كاستی هایی كه منتقدان انجمن بر آن انگشت می نهند و مخالفان برجسته می كنند، این نهاد توانسته است در گذر زمان اعتماد نسبی روزنامه نگاران را جلب كند. افزایش تدریجی اعضا به ۳۶۰۰ نفر كه نیمی از آنها عضو پیوسته فعال و دارای حق رای اند خود بهترین شاهد این مدعا است و البته این جمعیت دربرگیرنده غالب روزنامه نگاران كشور با هر گرایش فكری و سیاسی است. نكته دیگری كه در این رابطه بسیار حائز اهمیت و تذكر است پایبندی اعضا و هیات مدیره و بازرسین به اساسنامه انجمن بوده است. بر پایه این قاعده هرساله مجمع عمومی انجمن برگزار و اعضا در جریان فعالیت های انجمن قرار گرفته و انتخاب بازرسین انجام شده و هر سه سال یك بار هم انتخابات هیات مدیره برگزار شده است. به عبارت روشن انجمن به شیوه ای كاملا دموكراتیك اداره شده و اعضا این فرصت را داشته اند كه هر سه سال یك بار درباره اعضای هیات مدیره تصمیم بگیرند و این فرصت همواره به روی منتقدان باز بوده است كه از درون انتخابات ارزیابی های خود را محك زنند و راه خود را برای جابه جایی اعضای هیات مدیره و بازرسین و اداره انجمن بجویند. طبعا در انتخابات پیشاروی انجمن كه در مجمع عمومی سالانه یكشنبه ۱۵ مرداد ساعت یك بعدازظهر در محل حسینیه ارشاد برگزار خواهد شد، همین فرصت برای همه اعضا فراهم است تا از میان نامزد های موجود به آنانی كه فكر می كنند بهترین برای اداره انجمن هستند هفت نفر برای هیات مدیره و سه نفر بازرسین رای بدهند و اداره این نهاد را برای سه سال به آنها بسپارند و قطعا هیات مدیره ای كه برآمده از رای اكثریت اعضای مجمع باشد مورد اعتماد و پاسخگوی اعضا خواهد بود. از آنجا كه نوبت سوم مجمع عمومی سالانه انجمن با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و انتخابات برگزار خواهد شد مشاركت هرچه بیشتر اعضا در این مجمع ضروری است چرا كه هیات مدیره برگزیده پایگاه مشروعیتی مستحكم تری خواهد داشت و مشاركت اعضا درجه مقبولیت انجمن در جامعه و بین اعضا را رقم خواهد زد. نویسنده كه در سه دوره انتخابات انجمن توانسته اعتماد اعضا را به دست آورد و به عنوان رئیس هیات مدیره با همكاری صمیمانه دیگران اعضای هیات مدیره در سه دوره و به ویژه دبیران انجمن، اداره انجمن را در نه سال گذشته پی گرفته است، شهادت می دهد كه در همه این سال ها تلاش هیات مدیره معطوف به اجرای كامل اساسنامه و در قالبی كاملا صنفی بوده است. هرچند در این ملك هیچ امری را نمی توان از سیاست جدا كرد و به ویژه فعالیت های مطبوعاتی و روزنامه نگاری ارتباطی جدانشدنی از سیاست دارند اما تمام تلاش انجمن ماندن در قالب «امور صنفی» بوده و راز بقای آن نیز در حفظ همین قالب است. ماحصل كلام آن كه «انتخابات انجمن صنفی و مشاركت اعضا» دو روی سكه ای اند كه آینده این نهاد مدنی را رقم می زند و امیدوارم همكاران روزنامه نگار با حضور فعال خود در انتخابات سرنوشت و آینده این نهاد را آنگونه كه فكر می كنند و می پسندند رقم زنند و اسباب بقا و دوام و نشاط هرچه بیشتر آن را فراهم آورند. 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007