« انتخابات انجمن | صفحه اول | پاسخ به سه نظر »

9 مرداد 85

و اینهم پاسخ به روزنامه همشهری

مدیر مسئول محترم روزنامه همشهری آقای انتظامی
با سلام،
ازشما که تا حدودی بنده را می شناسید وسالها ست در حیطه فعالیتهای مطبوعاتی مسئولیت وفعالیت داریدواز طرفی منتخب مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات وبنابراین ناظر بر حسن اجرای قانون مطبوعات ورعایت وحرمت حقوق شهروندی بر آمده از قانون اساسی وقوانین ومقررات جاری در کشور می باشید انتطار نمی رفت اجازه انتشار مطلبی ذیل عنوان:"پیشنهاد به وزیر اقتصاد ،هیات تحقیق بازار سرمایه را تشکیل دهید" در روزنامه همشهری شنبه 31 تیرماه بدهید که محتوای آن جز "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی"و"تهمت وافترابه افراد شناخته شده " نمی باشد، والبته بعید می دانم که شما در جریان ریز موضوع بوده اید وگرنه این مطلب انتشار نمی یافت .از اینرو انتظاردارم این جوابیه را به نحو مقتضی انعکاس دهید تا حداقل مخاطبان روزنامه شما مورد احترام قرار گرفته وخبرهای یکسویه وجهت دار ذهن آنان را مشوب نسازد ودر هرگونه داوری دفاع متهمان را هم بشنوند!

1 – خبرنگار همکار ما بنام آقای سروش خسروی که طبعا باید به معیارهای کار حرفه ای واخلاق روزنامه نگاری پایبند باشد بدون پایبندی اولیه به اینها متن خبردروغی ذیل عنوان"بزرگترین سوء استفاده مالی در بورس "را که هفته گذشته در روزنامه" سیاست روز" منتشر شد واین روزنامه با تکیه بر سیاست روز از چاپ جوابیه متهمان تا امروز خوداری کرده، موضوع تحلیل خود ساخته است. این خبر نگار حداقل می دانسته که این خبر مورد تکذیب متهمان قرارگرفته وحداقلی از استقلال وشرافت واخلاق و...حرفه ای ایجاب می کرد که به نقل ودامن زدن به آن نپردازد مگر آنکه برخی حب وبغض ها واستفاده از اصل تکرارومجاورت در انتشار این خبربرای جا انداختن آن در اذهان را در این موضوع دخیل بدانیم که فعلا از آن می گذرم واورا در این باره به خدا ووجدانش حواله می دهم.
2 – از قدیم گفته اند:"آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است". براین پایه از تنها مطلب مفید ایشان که پیشنهاد به مسئولان وزارت اقتصاد برای تشکیل"یک هیات کارشناسی برای کشف حقیقت ،فارغ ازمسائل سیاسی وفقط از جنبه های کارشناسی به بررسی رویدادهای سالهای 82 تا84 در بورس تهران بپردازد" است، کاملا استقبال وتوصیه می کنم این موضوع در دستور کار همه دستگاههای نظارتی کشور قرار گیرد ونتیجه بررسی ها نیزدر رسانه ها برای اطلاع همگان انتشار یابد اما نمی دانم چرا این همکار گرامی ما با نوعی پیشداوری وتکرار تهمت وافترای ساخته شده این پیشنهاد خود را ضایع ساخته است؟ لابد ایشان بعنوان یک روزنامه نگار می داند در قانونی که اخیرا برای اعلام نام مفسدان اقتصادی(البته بعد از آنهمه سروصدا برای مبارزه با فساد در سالهای اخیر) به تصویب رسید تنها پس از رسیدگی ومحاکمه وصدور حکم اجازه اعلام نام مفسدان اقتصادی داده شده است پس چگونه ایشان به خود اجازه داده است ازافراد نام برده واز آنان بخواهد برای رد این اتهامات "مستندات "ارائه کنند؟ ظاهرا ایشان ازاین اصل حقوقی ساده ورایج نیز بی اطلاعند که"ارائه دلیل با مدعی است" واین مدعیان هستندکه باید با ارائه دلایل متقن ومحکمه پسند به اثبات مدعی خود بپردارند واز آن پس نوبت متهمان می رسد! اگر جز این باشد بنده هم می توانم ایشان را به همین راحتی بدلیل کار کردن در روزنامه همشهری متهم به دزدی از این روزنامه بکنم وازایشان بخواهم که مستنداتی برای رد این اتهام ارائه نماید!
3 – برای اینکه خیال ایشان وامثال ایشان را راحت نمایم براحتی می گویم که حاضرم همه اموال ودارایی های خود ووابستگان درجه یکم رابا یک هزارم آنچه مدعیان خبرسازودروغ بافان(برآوردمی کنند پانصد میلیارد تومان!) معاوضه ومعامله نمایم که قطعا در آن سود خواهم بردوتعهد وتضمین می دهم هر آنچه درایران(وحتی کل عالم!) دارم مشمول این امر شود. ویا پیشنهاد دیگر که خیال آقای یوسف پور همکلاسی دوران دبیرستان بنده ومدیرمسئول روزنامه"سیاست روز" وازمقامات دولت نهم را،که اصراربر انتشاراینگونه خبرسازی های دروغ وعدم چاپ جوابیه ها دارد،راحت نمایم. من وایشان که به لحاظ سن وسال وتحصیلات وپایگاه طبقاتی و... تقریبا وضعیت مشابه ای داریم ودوران کاری هردومان به سالهای پس از انقلاب مربوط می شود وتفاوتهایمان به گرایش فکری وسیاسی(بنده اصلاح طلب وایشان اصولگرا) ونوع اشتغالمان در این سالها بر می گردد ،حاضرم کلیه اموال ودارایی های خود ووابستگان درجه یکم را با ایشان معاوضه ومعامله نمایم والبته درانجام هریک از این دوپیشنهاد واستعلام از سازمان بورس معلوم خواهد شد که هیچ سهمی در "شرکت ساختمان ایران" نداشته وندارم که از سود مورد مدعای ایشان در "بزرگترین سوءاستفاده مالی در بورس"نصیبی برده باشم . خدا را شکر می کنم که تاکنون در جیب هایم را بسته ام تا زبانم آزاد باشد وآزادگی ام را پاسدار باشم.
4 – خبر نگار شما باید می دانست که "شورای بورس"ده نفر عضو داشت ونه چهارنفر! وهر اتفاقی که مرتبط با این شورا می شود مرتبط با همه اعضای این شوراست . اگر قرار بر "کشف حقیقت" و "شفاف سازی بازار سرمایه"است پس چرا فقط نام چهار نفر برده می شود؟ آیا ایشان نمی داند که" دادستان کل کشور یا نماینده ایشان"یکی از اعضای شورای بورس اند ونزدیک به یکسال واندی که بنده عضو این شورا بودم نماینده دادستان نیز در کنار دیگر اعضا حضور فعال داشتند؟ در واقع اگر قصور یا تقصیریا...متوجه شورای بورس باشد به همه اعضای آن برمی گردد ونه به چهار نفر که در اقلیت بوده اند! البته بنده در عملکرد این شورا هیچگونه نشانه ای که بشود مستمسکی برای ساختن وپرداختن به اینگونه مدعاها باشد نمی بینم واز قضا فکر می کنم رسیدگی "هیات کارشناسی برای کشف حقیقت" باعث خواهد شد تا عملکرد این شورا در قانونمند وسامانمند کردن بازار سرمایه وگسترش آن به سراسر کشور بهتر شناخته وارزیابی شود.
5– فکر می کنم به لحاظ دانش اقتصادی نیز مدعای خبرنگار شما(که تکرار مدعای خبرسازان اصلی است!) بسیار جای تامل دارد؟ آیا ایشان محاسبه کرده است افزایش قیمت سهام یک شرکت"ظرف سال های 81 تا84 هرماه بطور متوسط 40 درصد" چقدر می شود؟ هر چند نوسان قیمت ذاتی بازار بورس است اما اگر این خبرنگار بتواند با استناد به آمار واطلاعات بورس ،که در دسترس وموجود است ، به اثبات همین یک مدعای خود بپردازد کفایت می کند ومی شود گفت که ایشان بی گدار به آب نزده است وجز این به آب زدن وغرق شدن انهم به خاطر بهشت وجهنم دیگران است.
رجبعلی مزروعی
روزنامه نگار و همکار شما



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007