« خودكفايي و واردات | صفحه اول | دو دیدگاه در باره مشروطیت »

20 فروردین 97

واقعیت نرخ ارز

در رابطه با نرخ ارز به لحاظ کارشناسی باید بگویم واقعیت های اقتصادی باعث چنین وضعیتی شده است. برپایه آمارهای رسمی کشور از سال 92 که روحانی نرخ دلار را با 3400 دلار تحویل گرفت جمع نرخ تورم 5 ساله 80 درصد، نرخ رشد نقدینگی بیش از 130 درصد، نرخ متوسط رشداقتصادی سالانه 2/2، و نرخ متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری منفی 4درصد بوده است بنابراین اینکه نرخ ارز یک جهش 80 درصدی از نرخ پایه 3400 تومان داشته باشد کاملا تناسب با شاخص های اقتصادی و واقعیت موجود دارد و اشتباه دولت روحانی ( متاسفانه مثل دولت احمدی نژاد ) عدم پایبندی به قاعده " مدیریت شناور ارزی " و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در چهار سال گذشته با نوعی خوش بینی به پیامدهای مثبت قرارداد برجام و درامدهای ارزی و ایضا تن دادن به نظام دونرخی بازمانده از دولت معجزه بود و قابل پیش بینی بود که این افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد و بارها اقای نیلی اینرا بیان کرده بود اما برخی در دولت مثل نوبخت و ...اینرا نادیده گرفتند و حالا با وضعیتی که در سایه فشارهای آمریکا متوجه ایران شده است این روند افزایشی شتاب گرفته است و البته هنوز به نرخی که باید برسد نرسیده و نرخ دلار به بالای شش هزار خواهد رسید و شاید تنها دولت بتواند شیب این افزایش را کنترل و کم کند وگرنه این روند با شاخص های اقتصادی همخوانی دارد و نباید آنرا به توطئه این و آن نسبت داد مثل توئیت آشنا که بنظرم جز دفاع بد از دولت نامی دیگر نمی توان برآن نهاد. البته باید نقد وضعیت موجود را متوجه وضعیت کلی اقتصاد و مدیریت دولت و دخالت نظامی ها و دیگر نهادهای اقتصادی درعرصه اقتصاد و سیاست خارجی کرد و یادآور شد تا مدیریت منسجمی توسط دولت و حاکمیت دراین دوعرصه اعمال نشود وضعیت کل اقتصاد و به دنبال آن نرخ ارز بهبود پیدا نخواهد کرد.
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007