« ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها | صفحه اول | شاگرد بد تاریخ »

27 اردیبهشت 95

اقتصاد و امنیت


این عنوان کتابی است از " مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر " که به همت " سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران " نشریافته است و به خاطرات دکترعلینقی عالیخانی، که نزدیک به هشت سال از سال 1341 تا 1348 مسئولیت وزارت اقتصاد و سه سال ریاست دانشگاه تهران از سال 1348 تا 1350 را بعهده داشته است، اختصاص دارد. بنظرم برای پی بردن به تجربیات گذشته اجرایی کشورمان و به ویژه دستیابی به چرایی اینکه چرا اسباب سقوط رژیم پهلوی و انقلاب فراهم شد، خواندن اینگونه کتابها لازم و ضروری است و ای کاش دولتمردان و همه آنانی که دغدغه ایرانی آباد و آزاد را دارند وقتی را برای مطالعه اینگونه کتابها می گذاشتند تا از تجربه های گذشتگان بیاموزند و به تکرار تجربه هایی که اسباب خسارت می شود نپردازند!

در کلام و ذهنیت غالب ما ایرانیان این جمله که « گذشته چراغ راه آینده است » طنین سنگینی دارد و با اینکه در آموزه های دینی ما به ویژه بسیاری از آیات قرانی و فقرات نهج البلاغه بر موضوع عبرت و درس آموزی از تاریخ تصریح و تاکید شده است اما وقایع تاریخ معاصر ما حاکی از عدم توجه به این موضوع و تکرار چندین باره تجربه ها توسط ما ایرانیان است. اثبات این مدعا با مرور وقایع تاریخ معاصر و اینکه به رغم انجام چندین نهضت و انقلاب و جنبش دراین سال ها کشورما همچنان اندرخم یک کوچه آزادی و مردم سالاری و توسعه فرومانده است، می باشد!
بنظرم بخشی از این مشکل به چگونگی انتخاب و عمل دولتمردان حاکم در گذشته و حال برمی گردد. برپایه مطالعاتی که من دارم به تحقیق می توان گفت در گذشته و حال هیچ ضابطه و روش تعریف شده ای برای انتخاب دولتمردان وجود نداشته و غالباً بطور تصادفی براین مصدر نشسته اند هرچند در میان اینان افرادی را می توان یافت که براستی شایسته این مقام بوده اند و عمل درست و ارزنده ای داشته اند اما متاسفانه غالب اینها در پی ارضای جاه طلبی و پرکردن جیب خود بوده اند، و همین ها بوده اند که اسباب زوال دولتها و ایضاً سقوط رژیم های قاجار و پهلوی را فراهم ساخته اند و البته در مورد نظام فعلی هم باید منتظر ماند و دید چه می شود؟ از اینروست که به دولتمردان حاکم فعلی باید هشدار داد و آنها را به مطالعه تاریخ معاصر و اینگونه خاطرات دعوت کرد. متاسفانه برپایه مطالعه و همچنین شناخت و تجربه نزدیکی که من از دولتمردان دارم غالبشان در هنگام مسئولیت آنقدر غرق کارهای اجرایی روزمره می شوند که دیگر هیچ فرصتی برای مطالعه و فکر کردن همه جانبه به مسائل جامعه را ندارند و غرق در امور روزمره اطرافشان می شوند بگونه ای که از روند امورکلی جامعه و تحولات درونی آن و مطالبات اقشار مختلف مردم غافل می شوند! دربازگویی خاطرات همین دکتر عالیخانی بخوبی می توان اینرا یافت بگونه ای که اقرار می کند وی پس از حدود هشت سال وزارت اقتصاد وقتی به مسئولیت ریاست دانشگاه تهران می رسد تازه درمی یابد با دنیای دیگری مواجه شده است که در دوران وزارتش اصلاً آنرا نمی شناخته و از آن خبری نداشته است! و این تازه وضعیت فردی است که بالنسبه وزیر شایسته و کاری درآندوران بوده است، حال تصور کنید وضعیت دیگر دولتمردان آنزمان را، و اینکه گسترش دامنه همین غفلت، که دراین خاطرات بارها بدان اشاره شده است، اسباب زوال و سقوط رژیم پهلوی شد.
واقعا من نمی دانم دولتمردان فعلی ما چقدر اهل مطالعه و فکر و تامل همه جانبه در مورد مسائل جامعه هستند و امیدوارم لااقل وقت گذاری اینها برای مطالعه همچون سرانه مطالعه جامعه نباشد اما درس آموزی و عبرت آموزی از تاریخ حکم می کند که لااقل دولتمردانی که دغدغه آینده نظام و کشور را دارند با مطالعه تجربیات گذشته و غور در مسائل جامعه و عمل درست و مناسب و بهنگام نگذارند تجربه های تلخ و پرهزینه گذشته تکرار شوند و روشن است که دراین میان وظیفه رهبران فکری و عملی جامعه از همه بیشتراست، و البته اگر این وظیفه بدرستی انجام نشود خوب متاسفانه تاریخ از تکرارابا ندارد و از قدیم گفته اند کسی که اسباب تکرار تجربه ای را فراهم آورد آیا برای او ندامت و پشیمانی فائده ای خواهد داشت؟
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007