« توپچی و روز توپ در کردن | صفحه اول | گرامیداشت یاد و نام احمد بورقانی »

10 دی 94

ریشه های انحراف بشر


ریشه همه انحراف های بشری از لحاظ روحی " ترس " و " نفع " و " جهل " است و « توحید » عامل نابود کننده این هر سه.
« توحید »، انسان را در دنیا مستقل و متکی به خداوند بار می آورد، و آدمی چنین، از هزاران نقطه خطر نمی هراسد. از سایه ها و اشباح و آدم ها و قدرت ها نمی ترسد، و چون در جهان تکیه گاه و استقلال دارد، برای تامین منافعش، به هر پستی و ذلت و تعلقی که انسان را مسخ می کند - و هیچ چیز بیش از تعلق، در اشکال مختلفش، انسان را فاسد نمی کند - تن در نمی دهد. برای " داشتن " و برای " حفظ کردن " به چاپلوسی و و تملق گویی نمی پردازد.

موحد، جهان را واحد، یک پارچه خودآگاه، دارای اراده، احساس و هدفدار تلقی می کند. و چون چنین جهان بینی ای دارد از جهل مصون است و دچار یاس و بدبینی نمی شود و جهان بینی روشن و آگاه می یابد...( ص 217 )
کسانی می توانند واقعاً خدمتی بکنند که به میزان اعتقاد و ایمانی که به هدفشان دارند قدرت تحمل کتک خوردن، فحش شنیدن و تهمت خوردن را داشته باشند، و این است نمونه ای از جهاد با نفس. ( ص 253 )
از کتاب " تاریخ ادیان " دکتر علی شریعتی، انتشارات حسینیه ارشاد.
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007